Výběrové řízení na učitele

Hledáme vhodné kandidáty na rozšíření našeho týmu vyučujících od příštího školního roku. Z tohoto důvodu vyhlašujeme výběrové řízení na učitele následujících předmětů:

  • český jazyk
  • německý jazyk
  • matematika
  • fyzika
  • informatika
  • tělesná výchova
Těšíme se na vaše přihlášky.
Dalibor Kott, ředitel školy.

Přijímačky nanečisto na Slovaňáku

Pro uchazeče, kteří si alespoň v jednom termínu přijímacího řízení zvolí naši školu, škola pořádá bezplatně přijímací zkoušky nanečisto, jejichž cílem je především snížení případné nervozity při vlastních přijímacích zkouškách.

Uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky a vyplňování testových úloh a vyzkouší si napsání části písemného testu, a sice vždy ze dvou předmětů:

  • uchazeči o čtyřleté všeobecné studium si vyzkouší část testu z českého jazyka a matematiky,
  • uchazeči o čtyřleté jazykové studium či o šestileté studium si vyzkouší vždy část testu z anglického jazyka a dále si vyberou právě jeden test z nabídky: český jazyk nebo matematika.

Tyto testy dále rozeberou s vyučujícími příslušných předmětů. Jako podklad se použijí zadání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky z minulých let.

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v následujících termínech:

– ve středu 22. března 2023 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.,

– ve čtvrtek 30. března 2023 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.

Přihlašování na přijímačky nanečisto je formou formuláře, který jsme uchazečům o studiu odeslali ve středu 8. března 2023 na komunikační emaily. Pokud jste žádný takový email nedostali, napište tuto skutečnost na email: prijimacky@gymnaslo.cz. V textu emailu uveďte evidenční číslo uchazeče.


Těšíme se na další spolupráci

Dalibor Kott, ředitel školy


Přijmeme na záskok učitele informatiky na částečný úvazek

Přijmeme učitele informatiky na částečný úvazek (6 vyučovacích hodin týdně) jako záskok za nemoc.

Bližší informace poskytne: Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy, telefon: 737 284 932,

email: red@gymnaslo.cz

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Nabídka zaměstnání

 

Přijmeme:

  • uklízečku (zaměstnanecký poměr na 3,5 hod. denně, nástup možný od pondělí  23.1.2023)
  • školníka (zaměstnanecký poměr na 3 hod. denně, nástup možný od cca květen/červen 2023, popřípadě dle domluvy
Podrobnosti na telefonu: 737 284 932.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Kde koupit almanach a další upomínkové předměty k oslavě 100 let

Vážení absolventi,

od 12. 10. 2022 můžete každý den na vrátnici pořídit almanach a upomínkové předměty k oslavám 100 let, které probíhají celý školní rok 2022/2023.

A to v čase 8:00 – 11:00, 12:30 – 15:30.