Nové webové stránky školy

Vážení uživatelé, vážení návštěvníci našich webových stránek.

Informujeme vás, že dne 15. ledna 2024 byly oficiálně uvedeny do provozu naše nové webové stránky, které najdete na adrese:

www.slovanak.cz

Dosavadní webové stránky www.gymnaslo.cz již nebudou aktualizovány.


Dalibor Kott, ředitel školy

 

.

Vánoční akademie Slovaňáku 2023.

Zachraňte lidský život. Napište dopis. Amnesty International na Slovaňáku.

 

Vánoční utkání gymnázií Slovaňák vs. Jaroška již 21. 12. 2023.

Program Vánočního utkání 2023 je ke stažení ZDE.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024 proběhnou v následujících termínech:

 • v úterý 28. listopadu 2023 od 12.00 do 18.00 hodin
 • v sobotu 13. ledna 2024 od 9.00 do 17.00 hodin (v tento den proběhne den otevřených dveří na všech školách zřizovaných Jihomoravským krajem).
Ve školním roce 2024/2025 budeme otevířat následující čtyři třídy:
 • třída označená I.A: šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (přijmeme 30 žáků)
 • třída označená 1.A: čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (přijmeme 30 žáků)
 • třída označená 1.B: čtyřleté všeobecné studium (přijmeme 30 žáků)
 • třída označená 1.X: čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (přijmeme 25 žáků)
(třídy 1.A a 1.X představují jeden obor)
Podrobnější informace o dnech otevřených dveří zveřejníme v následujících dnech na https://studuj.slovanak.cz/.
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Časový harmonogram školního roku 2023/2024

najdete zde

Dalibor Kott, ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek 2023 v náhradním termínu

Čtvrtek 18.5.2023
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Průběžný stav přijímání

 

konečný stav k úterý 13.06.2023, 10:00 hodin

 

čtyřleté jazykové čtyřleté všeobecné šestileté
počet přijímaných 55 30 30
počet odevzdaných zápisových lístků - aktuální stav 55 30 30
pořadí posledního osloveného uchazeče - aktuální stav 78 43 54

 

Přijímací řízení bylo dne 13. června 2023 ukončeno.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Vydávání rozhodnutí o přijetí a další postup

V úterý 2. května 2023 v době od 14 do 18 hodin bude vydáváno v budově školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (a pak ve středu 3 května 2023 od 8.00 do 15.30 hodin).

Pokud některý zákonný zástupce uchazeče nebude moci přijít osobně, může zplnomocnit jinou (dospělou) osobu, a to prostřednictvím plné moci.

Výsledky zde na www stránkách budou zveřejněny v úterý 2. května 2023 v 18.00 hodin.

 

Pokud je uchazeč přijat, je možné přímo při přebírání odevzdat zápisový lístek, popřípadě kdykoliv později, a to až do 17.5.2023.

Po tomto termínu bude všem uchazečům, kteří odevzdali zápisový lístek, zaslán jazykový dotazník k volbě druhého cizího jazyka.

 

Pokud uchazeč přijat není, je možné přímo při přebírání rozhodnutí podat odvolání proti nepřijetí, které můžete vyplnit na místě (pomůžeme vám), popřípadě si ho můžete přinést - vzor je zde,

Upozorňujeme, že na odvolání je nutno uvést datum, kdy přeberete rozhodnutí o nepřijetí, případně datum pozdější..

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budeme následně po 3.5.2023 zasílat na komunikační email. Upozorňujeme, že pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete osobně a budete chtít podat odvolání proti nepřijetí, bude nutné toto odvolání předat osobně.

Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, můžete je napsat na email prijimacky@gymnaslo.cz, popř. zavolat asistentce ředitele školy paní Andrei Světíkové na telefon: 541 321 317, klapka 24).

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Zveřejnění bodů za prospěch, soutěže, certifikáty a zkoušku z angličtiny

V rámci přijímacího řízení zveřejňujeme v souladu s kritérii přijímacího řízení body jednotlivých uchazečů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (prospěch), za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (soutěže) a za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka (certifikát – netýká se čtyřletého studia, zaměření všeobecné).

Bodové hodnocení je uvedeno pod AID číslem uchazeče (najdete na pozvánce na přijímací zkoušku vlevo nahoře). Nezaměňujte ho prosím s evidenčním číslem. Bodové hodnocení za prospěch, soutěžea certifikáty je uvedeno zde. Bodové hodnocení za školní zkoušku z angličtiny je zde.

Pokud najdete jakékoliv nesrovnalosti, napište je na náš komunikační email

prijimacky@gymnaslo.cz, my vás budeme do 48 hodin kontaktovat.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Třídní schůzky rodičů a hovorové hodiny

 

Zveme všechny zákonné zástupce našich studentek i studentů na třídní schůzky a hovorové hodiny, které proběhnou

v úterý 11. dubna 2023, a to od 17.00 hodin.

(pozor, změna: třídní schůzky začínají skutečně o půl hodiny dříve, než obvykle ... :-) )

 

Konkrétní časový program:

16.30 hod.: jednání Rady Spolku Přátelé Slovaňáku (zúčastní se jednotliví zástupci tříd)

17.00 – 17.30 hod.: třídní schůzky rodičů

17.30 – 18.30 hod.: hovorové hodiny

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Výběrové řízení na učitele

Hledáme vhodné kandidáty na rozšíření našeho týmu vyučujících od příštího školního roku. Z tohoto důvodu vyhlašujeme výběrové řízení na učitele následujících předmětů:

 

 • český jazyk
 • německý jazyk
 • matematika
 • fyzika
 • informatika
 • tělesná výchova
Těšíme se na vaše přihlášky.
Dalibor Kott, ředitel školy.

 

Důležité termíny v přijímacím řízení

Termíny prijímacích zkoušek v řádném termínu

čtyřleté studium:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

šestileté studium:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

Více aktualit najdete v sekci Ze života školy

Volitelné předměty

Prezentace o podobě maturity, volitelných předmětech a ročníkových pracech k nahlédnutí zde.

Volitelné předměty pro školní rok 2023/2024

Třetí kolo

Druhé kolo

 

 

První kolo

Volitelné předměty pro školní rok 2022/2023

Druhé kolo

První kolo

Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

První kolo

Nepovinný volitelný předmět

V případě zájmu mohou žáci kromě povinně zvolených navštěvovat také další volitelný předmět, a to při splnění následujících podmínek:

 

Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Druhé kolo

První kolo

 

Předmaturitní ročník (budoucí 3.A, 3.B, 3.X a V.A)

 

 

Maturitní ročník (budoucí 4.A, 4.B, 4.X a VI.A)

 

Zveme vás na Den poezie

Den poezie - plakát

Třídní schůzky a hovorové hodiny

Zveme všechny zákonné zástupce našich studentek i studentů na třídní schůzky a hovorové hodiny, které proběhnou

v úterý 14. listopadu 2023, a to od 17.00 hodin.

 

Konkrétní časový program:

16.30 hod.: jednání Rady Spolku Přátelé Slovaňáku (zúčastní se jednotliví zástupci tříd)

17.00 – 17.30 hod.: třídní schůzky rodičů

17.30 – 18.30 hod.: hovorové hodiny s vyučujícími

 

Těšíme se na vás :-)

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Třídní schůzky rodičů

Zveme všechny zákonné zástupce našich studentek i studentů na první třídní schůzky v tomto školním roce, které proběhnou

v úterý 26. září 2023, a to od 17.00 hodin.

 

Konkrétní časový program:

16.30 hod.: jednání Rady Spolku Přátelé Slovaňáku (zúčastní se jednotliví zástupci tříd)

17.00 – 17.30 hod.: třídní schůzky rodičů

 

Těšíme se na vás :-)

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Úspěchy v SOČ

 

V letošním ročníku SOČ postoupily hned čtyři naše studentky do celostátního kola – Nella Dospíšilová z 1. místa v krajském kole v oboru Zdravotnictví; Eliška Humeňanská z 2. místa v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství; Eliška Špaková z 2. místa v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava; Anna Fábková z 1. místa v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
V celostátním kole pak Eliška Humeňanská obsadila první místo a její práce byla navržena do soutěže o cenu České hlavičky v oboru Genus " Příroda kolem nás".
Všem účastnicím celostátního kola srdečně gratulujeme.

 

V letošním ročníku SOČ postoupily hned čtyři naše studentky do celostátního kola – Nella Dospíšilová z 1. místa v krajském kole v oboru Zdravotnictví; Eliška Humeňanská z 2. místa v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství; Eliška Špaková z 2. místa v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava; Anna Fábková z 1. místa v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

V celostátním kole pak Eliška Humeňanská obsadila první místo a její práce byla navržena do soutěže o cenu České hlavičky v oboru Genus " Příroda kolem nás".

Všem účastnicím celostátního kola srdečně gratulujeme.

finalistky SOČ

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny v době letních prázdnin:

 

 • středa 12.7.2023 od 9.30 do 11.00 hodin
 • středa 19.7.2023 od 9.30 do 11.00 hodin
 • středa 26.7.2023 od 9.30 do 11.00 hodin
 • středa 2.8.2023 od 9.30 do 11.00 hodin
 • středa 9.8.2023 od 9.30 do 11.00 hodin
 • středa 16.8.2023 od 9.30 do 11.00 hodin

 

Od pondělí 21.8.2023 pak každý pracovní den od 9.30 do 11.00 hod.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Hudební festival "100 let Slovaňáku na Slovaňáku" již 27. června 2023.

 

Hudebním festivalem vyvrcholí odložené oslavy 100leté existence Gymnázia Brno, Slovanské náměstí. Program se odehraje dne 27. 6. 2023 v čase 16:00 - 22:00 v parku na Slovanském náměstí před budovou školy.


Plakát festivalu v pdf ke stažení zde

 

 

 

Výběrové řízení na učitele - květen 2023

Hledáme vhodné kandidáty na rozšíření našeho týmu vyučujících od příštího školního roku. Z tohoto důvodu vyhlašujeme výběrové řízení na učitele následujících předmětů:

 

 • španělský jazyk (plný úvazek, perspektivně možnost smolouvy na dobu neurčitou)
 • chemie (poloviční úvazek, zástup za rodičovskou dovolenou, perspektiva 2-3 roky)

Podrobnosti viz vyhlášení výběrového řízení.

Těšíme se na vaše přihlášky.
Dalibor Kott, ředitel školy.

 

Nabídka zaměstnání

 

Přijmeme:

 • uklízečku (zaměstnanecký poměr na 3,5 hod. denně, nástup možný od pondělí  23.1.2023)
 • školníka (zaměstnanecký poměr na 3 hod. denně, nástup možný od cca květen/červen 2023, popřípadě dle domluvy
Podrobnosti na telefonu: 737 284 932.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Kde koupit školní mikiny, trika (merch)

Školní mikiny, trika, batohy lze koupit na odkazu:

https://www.kraloveskoly.cz/slovanak/

 

Časový plán školního roku 2022/2023

Zde naleznete časový plán školního roku 2022/2023

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Adaptační kurz pro první ročníky

Na začátku nového školního roku proběhne adaptační kurz pro studenty přijaté do prvních ročníků.

První část bude ve čtvrtek a pátek 1. a 2. září v budově školy. Na ni pak naváže druhá část od pondělí 5. 9. do čtvrtka 9. 9. v Podmitrově.

Pro úspěšný začátek studia proto mohou noví prváci a jejich rodiče potřebovat následující dokumenty:

 

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách budou v následujících dnech:

 

 • středa 13. červece 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 20. červece 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 3. srpna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 17. srpna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin

Od středy 24. srpna 2022 budou dále úřední hodiny každý pracovní den v době od 9.00 do 11.00 hodina a od 14.00 do 15.30 hodin.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

 

Třídní schůzky nově přijatých studentů

Upřesňujeme časový harmonogram třídních schůzek nově přijatých žáků.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 27. června 2022, a sice:

 

 • v 17.00 hodin třídy 1.A a 1.X (tj třídy čtyřletého studia, zaměření jazykové)
 • v 17.30 hodin třídy 1.B a 1.C (tj třídy čtyřletého studia, zaměření všeobecné)
 • v 18.00 hodin třída I.A (tj třída šestiletého studia)
Dalibor Kott, ředitel školy

 

Časopis Koláž

Vyšlo první číslo zbrusu nového školního časopisu Koláž.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022