Výběrové řízení na učitele - květen 2023

Hledáme vhodné kandidáty na rozšíření našeho týmu vyučujících od příštího školního roku. Z tohoto důvodu vyhlašujeme výběrové řízení na učitele následujících předmětů:

 

 • španělský jazyk (plný úvazek, perspektivně možnost smolouvy na dobu neurčitou)
 • chemie (poloviční úvazek, zástup za rodičovskou dovolenou, perspektiva 2-3 roky)

Podrobnosti viz vyhlášení výběrového řízení.

Těšíme se na vaše přihlášky.
Dalibor Kott, ředitel školy.

 

Výsledky přijímacích zkoušek 2023 v náhradním termínu

Čtvrtek 18.5.2023
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Průběžný stav přijímání

 

stav k úterý 30.05.2023, 08:30 hodin

 

čtyřleté jazykové čtyřleté všeobecné šestileté
počet přijímaných 55 30 30
počet odevzdaných zápisových lístků - aktuální stav 55 30 30
pořadí posledního osloveného uchazeče - aktuální stav 78 43 54

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Vydávání rozhodnutí o přijetí a další postup

V úterý 2. května 2023 v době od 14 do 18 hodin bude vydáváno v budově školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (a pak ve středu 3 května 2023 od 8.00 do 15.30 hodin).

Pokud některý zákonný zástupce uchazeče nebude moci přijít osobně, může zplnomocnit jinou (dospělou) osobu, a to prostřednictvím plné moci.

Výsledky zde na www stránkách budou zveřejněny v úterý 2. května 2023 v 18.00 hodin.

 

Pokud je uchazeč přijat, je možné přímo při přebírání odevzdat zápisový lístek, popřípadě kdykoliv později, a to až do 17.5.2023.

Po tomto termínu bude všem uchazečům, kteří odevzdali zápisový lístek, zaslán jazykový dotazník k volbě druhého cizího jazyka.

 

Pokud uchazeč přijat není, je možné přímo při přebírání rozhodnutí podat odvolání proti nepřijetí, které můžete vyplnit na místě (pomůžeme vám), popřípadě si ho můžete přinést - vzor je zde,

Upozorňujeme, že na odvolání je nutno uvést datum, kdy přeberete rozhodnutí o nepřijetí, případně datum pozdější..

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budeme následně po 3.5.2023 zasílat na komunikační email. Upozorňujeme, že pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete osobně a budete chtít podat odvolání proti nepřijetí, bude nutné toto odvolání předat osobně.

Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, můžete je napsat na email prijimacky@gymnaslo.cz, popř. zavolat asistentce ředitele školy paní Andrei Světíkové na telefon: 541 321 317, klapka 24).

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Zveřejnění bodů za prospěch, soutěže, certifikáty a zkoušku z angličtiny

V rámci přijímacího řízení zveřejňujeme v souladu s kritérii přijímacího řízení body jednotlivých uchazečů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (prospěch), za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (soutěže) a za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka (certifikát – netýká se čtyřletého studia, zaměření všeobecné).

Bodové hodnocení je uvedeno pod AID číslem uchazeče (najdete na pozvánce na přijímací zkoušku vlevo nahoře). Nezaměňujte ho prosím s evidenčním číslem. Bodové hodnocení za prospěch, soutěžea certifikáty je uvedeno zde. Bodové hodnocení za školní zkoušku z angličtiny je zde.

Pokud najdete jakékoliv nesrovnalosti, napište je na náš komunikační email

prijimacky@gymnaslo.cz, my vás budeme do 48 hodin kontaktovat.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Třídní schůzky rodičů a hovorové hodiny

 

Zveme všechny zákonné zástupce našich studentek i studentů na třídní schůzky a hovorové hodiny, které proběhnou

v úterý 11. dubna 2023, a to od 17.00 hodin.

(pozor, změna: třídní schůzky začínají skutečně o půl hodiny dříve, než obvykle ... :-) )

 

Konkrétní časový program:

16.30 hod.: jednání Rady Spolku Přátelé Slovaňáku (zúčastní se jednotliví zástupci tříd)

17.00 – 17.30 hod.: třídní schůzky rodičů

17.30 – 18.30 hod.: hovorové hodiny

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Výběrové řízení na učitele

Hledáme vhodné kandidáty na rozšíření našeho týmu vyučujících od příštího školního roku. Z tohoto důvodu vyhlašujeme výběrové řízení na učitele následujících předmětů:

 

 • český jazyk
 • německý jazyk
 • matematika
 • fyzika
 • informatika
 • tělesná výchova
Těšíme se na vaše přihlášky.
Dalibor Kott, ředitel školy.

 

Důležité termíny v přijímacím řízení

Termíny prijímacích zkoušek v řádném termínu

čtyřleté studium:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

šestileté studium:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

Více aktualit najdete v sekci Ze života školy

Volitelné předměty

Prezentace o podobě maturity, volitelných předmětech a ročníkových pracech k nahlédnutí zde.

Volitelné předměty pro školní rok 2023/2024

Třetí kolo

Druhé kolo

 

 

První kolo

Volitelné předměty pro školní rok 2022/2023

Druhé kolo

První kolo

Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

První kolo

Nepovinný volitelný předmět

V případě zájmu mohou žáci kromě povinně zvolených navštěvovat také další volitelný předmět, a to při splnění následujících podmínek:

 

Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Druhé kolo

První kolo

 

Předmaturitní ročník (budoucí 3.A, 3.B, 3.X a V.A)

 

 

Maturitní ročník (budoucí 4.A, 4.B, 4.X a VI.A)

 

Nabídka zaměstnání

 

Přijmeme:

 • uklízečku (zaměstnanecký poměr na 3,5 hod. denně, nástup možný od pondělí  23.1.2023)
 • školníka (zaměstnanecký poměr na 3 hod. denně, nástup možný od cca květen/červen 2023, popřípadě dle domluvy
Podrobnosti na telefonu: 737 284 932.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Kde koupit školní mikiny, trika (merch)

Školní mikiny, trika, batohy lze koupit na odkazu:

https://www.kraloveskoly.cz/slovanak/

 

Časový plán školního roku 2022/2023

Zde naleznete časový plán školního roku 2022/2023

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Adaptační kurz pro první ročníky

Na začátku nového školního roku proběhne adaptační kurz pro studenty přijaté do prvních ročníků.

První část bude ve čtvrtek a pátek 1. a 2. září v budově školy. Na ni pak naváže druhá část od pondělí 5. 9. do čtvrtka 9. 9. v Podmitrově.

Pro úspěšný začátek studia proto mohou noví prváci a jejich rodiče potřebovat následující dokumenty:

 

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách budou v následujících dnech:

 

 • středa 13. červece 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 20. červece 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 3. srpna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 17. srpna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin

Od středy 24. srpna 2022 budou dále úřední hodiny každý pracovní den v době od 9.00 do 11.00 hodina a od 14.00 do 15.30 hodin.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

 

Třídní schůzky nově přijatých studentů

Upřesňujeme časový harmonogram třídních schůzek nově přijatých žáků.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 27. června 2022, a sice:

 

 • v 17.00 hodin třídy 1.A a 1.X (tj třídy čtyřletého studia, zaměření jazykové)
 • v 17.30 hodin třídy 1.B a 1.C (tj třídy čtyřletého studia, zaměření všeobecné)
 • v 18.00 hodin třída I.A (tj třída šestiletého studia)
Dalibor Kott, ředitel školy

 

Časopis Koláž

Vyšlo první číslo zbrusu nového školního časopisu Koláž.

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 je zde

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje z provozních důvodů na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Organizace začátku školního roku

Milé studentky, milí studenti, vážení zákonní zástupci.

Zde posílám pokyny k organizaci začátku školního roku, které jsem posílal i emailem.

Pokyny se odkazují na přílohu rozpis kmenových učeben, pro jistotu tuto přílohu uveřejňuji zde.

Děkuji za spolupráci a těším se se všemi na viděnou ve škole.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 28. 6. 2021.

První třídní schůzky rodičů nově přijatých uchazečů

Vážení zákonní zástupci našich úspěšných uchazečů o studium,

oznamujeme vám tímto, že první třídní schůzky se budou konat:

 

v pondělí 28. června 2021 v budově školy

začátky:

šestileté studium (označení třídy I.A) + čtyřletá všeobecná (označení 1.B) začátek v 17.00 hod.

 

čtyřleté studium s rozšířeným vyučováním angličtiny (označení třídy 1.A) + čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v angličtině  (označení třídy 1.X) začátek v 17.30 hod.

 

V současné době připravujeme přesný program těchto třídních schůzek, každopádně zde dostanete konkrétní informace k adaptačním kurzu,

ke kartám ISIC, ke studiu apod. Bylo by vhodné, abyste si udělali čas a přišli. Pokud nebudete moci, bylo by fajn, kdybyste se domluvili

s někým s rodiny (nebo kamarádů…), kdo vás zastoupí.

 

Jakmile bude přesný program třídních schůzek připraven (budeme se snažit to udělat do konce týdne), zveřejníme to na www stránkách

a pošleme Vám o tom informativní email.

 

Děkuji za spolupráci a mějte se krásně

Dalibor Kott, ředitel školy

 

Průběžný stav přijímání

stav k 22.06.2021 10.15 hod.

 

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 30 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 30 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

69 89 48

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Další postup v přijímacím řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů, milí uchazeči o studium na naší škole,

přinášíme vám informace o dalším postupu v rámci přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu - čtvrtek 20. května 2021

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné ve čtvrtek 20. května 2021 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  a předávání rozhodnutí - pátek 21. května 2021

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušky v pátek 21. května 2021, a sice:

 • od 14.00 hodin ve vestibulu školy
 • v průběhu odpoledne také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz v sekci Přijímací řízení 

Oznámení o možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7.5.2021 opatření obecné povahy (č.j. MSMT-4337/2021-8), podle něhož uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole (tj. pokud druhá škola, na kterou se hlásil, nekoná jednotné přijímací zkoušky) a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu (potvrzení proveďte na email: red@gymnaslo.cz). Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat  zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Další postup v přijímacím řízení

Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky v řádném termínu již proběhly, sdělujeme vám následující postup:

 

čtvrtek 20. května 2021:

v tento den od 12.00 do 13.00 hod. proběhne v budově školy nahlížení do spisu za účele seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

pátek 21. května 2021:

 

 • od 14.00 hodin budou ve vestibulu školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky
 • od 14.00 hod. do 18.00 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.
 • na webových stránkách školy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky

 

pondělí 24. května 2021:

od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.

 

Držíme vám všem palce .....

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Časový plán školního roku 2020/2021

 

Časový plán školního roku 2020/2021 je k dispozici zde.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022