Časový plán školního roku 2022/2023

Zde naleznete časový plán školního roku 2022/2023

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Žádost o přestup na naši školu

Vážení zákonní zástupci uchazečů o přestup na naši školu,

informujeme vás, že jsme aktualizovali formuláře pro podání žádosti o přestup. Ve formuláři je uveden i postup, který doporučujeme dodržet.

Formuláře najdete v sekci Dokumenty v části Jiné dokumenty.

Upozorňujeme, že formuláře jsou dva, a sice jeden pro žádost o přestup do prvního ročníu (ať už šestiletého nebo čtyřletého studia) a druhý pro žádost o přestup do jiného než prvního ročníku.

Mgr. Dalbior Kott, ředitel školy

Oslavy 100 let proběhnou v roce 2022/2023

Vážení absolventi a vážení přátelé gymnázia,

 

v roce 2020 uplynulo 100 let od založení gymnázia a také 90 let od jeho existence v budově na Slovanském náměstí.

V minulém období nebyla pro oslavy vhodná konstelace. V dalším školním roce se snad již vše vydaří, i když nejdříve na konci letošního června se vyjasní plány na dokončení oprav budovy, které by měly začít o nadcházejících letních prázdninách. Přesto jsme se rozhodli oslavy již dále neodkládat a realizovat je tedy ve školním roce 2022/23. Plán oslav je následující:

Aktualita (3.10): Almanachy jsou již tiskárnou dodány

Dámy a pánové, je to tady...dnes jsme z tiskárny obdrželi 800 kusů almanachů ke stému výročí. Čekají na své budoucí majitele, na vás. Almanach na více než 200 stranách shrnuje celou historii, uvádí významné absolventy a učitele, přestavuje současné dění a obsahuje kompletní seznamy absolventů a profesorů.

Aktualita (28.9.): Almanach, upomínkové předměty a oblečení (e-shop)

Během pátečního a sobotního dne otevřených dveří bude možné zakoupit almanach srhnující celou historii 100 let, informace o současném dění a obsahuje také kompletní seznamy absolventů. Můžete si zakoupit také další upomínkové předměty. Pro zájemce o trika, mikiny, batohy a další krásné věci je již nyní otevřen až do 15.10. e-shop na odkazu https://www.kraloveskoly.cz/slovanak/ . Věříme, že si vyberete.V sobotu 8.10. se pak prodej almanachu a předmětů přesune i na sraz absolventů.


Aktualita (28.9.): Informace o setkání absolventů (kapacita vyčerpána)

Těší nás váš zájem o třídní srazy v Semilassu 8.10., leč kapacita je již zcela vyčerpána a je vyčerpána i přidaná rezerva. Občertsvení bude  zajištěno. Od 14 h do 22 h bude v provozu restaurace, kde  bude možné zakoupit z výběru 4 jídel, dále bude od 14 h do 22 h také v provozu velký bar. V 16.00 h absolventy pozdraví z hlavního pódia součesný ředitel D. Kott a emeritní ředitel J. Filouš a společně pokřtí nový školní prapor. Po té bude pódium patřit cimbálce Vojara, která bude hrát k poslechu. Těšíme se na společné setkání.

Aktualita:

V pátek 16. 9. bude zahájen předprodej lístků na koncert Hradišťanu. Lístky bude možné koupit na sekretariátu školy za 350,- Kč.


Pátek 7. 10. 2022

14-19 hod. Den otevřených dveří, prohlídka školy

20.00 hod. Koncert: Hradišťan a Jiří Pavlica (host školní sbor, křest almanachu) v kulturním centru Semilasso

Sobota 8. 10. 2022

9-14 hod. Den otevřených dveří, prohlídka školy

14-22 hod. Setkání absolventů a prof. sboru, třídní srazy v kulturním centru Semilasso

(Poznámka: rezervace míst pro třídní srazy přes email sekretariat@gymnaslo.cz)

Více aktualit najdete v sekci Ze života školy

Adaptační kurz pro první ročníky

Na začátku nového školního roku proběhne adaptační kurz pro studenty přijaté do prvních ročníků.

První část bude ve čtvrtek a pátek 1. a 2. září v budově školy. Na ni pak naváže druhá část od pondělí 5. 9. do čtvrtka 9. 9. v Podmitrově.

Pro úspěšný začátek studia proto mohou noví prváci a jejich rodiče potřebovat následující dokumenty:

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách budou v následujících dnech:

 

 • středa 13. červece 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 20. červece 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 3. srpna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin
 • středa 17. srpna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin

Od středy 24. srpna 2022 budou dále úřední hodiny každý pracovní den v době od 9.00 do 11.00 hodina a od 14.00 do 15.30 hodin.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

 

Třídní schůzky nově přijatých studentů

Upřesňujeme časový harmonogram třídních schůzek nově přijatých žáků.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 27. června 2022, a sice:

 

 • v 17.00 hodin třídy 1.A a 1.X (tj třídy čtyřletého studia, zaměření jazykové)
 • v 17.30 hodin třídy 1.B a 1.C (tj třídy čtyřletého studia, zaměření všeobecné)
 • v 18.00 hodin třída I.A (tj třída šestiletého studia)
Dalibor Kott, ředitel školy

 

Časopis Koláž

Vyšlo první číslo zbrusu nového školního časopisu Koláž.

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 je zde

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje z provozních důvodů na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Organizace začátku školního roku

Milé studentky, milí studenti, vážení zákonní zástupci.

Zde posílám pokyny k organizaci začátku školního roku, které jsem posílal i emailem.

Pokyny se odkazují na přílohu rozpis kmenových učeben, pro jistotu tuto přílohu uveřejňuji zde.

Děkuji za spolupráci a těším se se všemi na viděnou ve škole.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 28. 6. 2021.

První třídní schůzky rodičů nově přijatých uchazečů

Vážení zákonní zástupci našich úspěšných uchazečů o studium,

oznamujeme vám tímto, že první třídní schůzky se budou konat:

 

v pondělí 28. června 2021 v budově školy

začátky:

šestileté studium (označení třídy I.A) + čtyřletá všeobecná (označení 1.B) začátek v 17.00 hod.

 

čtyřleté studium s rozšířeným vyučováním angličtiny (označení třídy 1.A) + čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v angličtině  (označení třídy 1.X) začátek v 17.30 hod.

 

V současné době připravujeme přesný program těchto třídních schůzek, každopádně zde dostanete konkrétní informace k adaptačním kurzu,

ke kartám ISIC, ke studiu apod. Bylo by vhodné, abyste si udělali čas a přišli. Pokud nebudete moci, bylo by fajn, kdybyste se domluvili

s někým s rodiny (nebo kamarádů…), kdo vás zastoupí.

 

Jakmile bude přesný program třídních schůzek připraven (budeme se snažit to udělat do konce týdne), zveřejníme to na www stránkách

a pošleme Vám o tom informativní email.

 

Děkuji za spolupráci a mějte se krásně

Dalibor Kott, ředitel školy

 

Průběžný stav přijímání

stav k 22.06.2021 10.15 hod.

 

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 30 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 30 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

69 89 48

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Další postup v přijímacím řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů, milí uchazeči o studium na naší škole,

přinášíme vám informace o dalším postupu v rámci přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu - čtvrtek 20. května 2021

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné ve čtvrtek 20. května 2021 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  a předávání rozhodnutí - pátek 21. května 2021

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušky v pátek 21. května 2021, a sice:

 • od 14.00 hodin ve vestibulu školy
 • v průběhu odpoledne také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz v sekci Přijímací řízení 

Oznámení o možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7.5.2021 opatření obecné povahy (č.j. MSMT-4337/2021-8), podle něhož uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole (tj. pokud druhá škola, na kterou se hlásil, nekoná jednotné přijímací zkoušky) a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu (potvrzení proveďte na email: red@gymnaslo.cz). Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat  zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Další postup v přijímacím řízení

Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky v řádném termínu již proběhly, sdělujeme vám následující postup:

 

čtvrtek 20. května 2021:

v tento den od 12.00 do 13.00 hod. proběhne v budově školy nahlížení do spisu za účele seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

pátek 21. května 2021:

 

 • od 14.00 hodin budou ve vestibulu školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky
 • od 14.00 hod. do 18.00 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.
 • na webových stránkách školy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky

 

pondělí 24. května 2021:

od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.

 

Držíme vám všem palce .....

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Studujte na Slovaňáku

Uvažujete o studiu na Slovaňáku? Dobrý nápad. Proč, to vám prozradí krátké video.

Časový plán školního roku 2020/2021

 

Časový plán školního roku 2020/2021 je k dispozici zde.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Stravování

 

Oznamujeme tímto, že v souladu s organizačními opatřeními z důvodů epidemiologické situace bude 
ve školní jídelně výběr vždy pouze ze dvou jídel (tak, jak jsem to oznámil v informacích k zahájení školního roku).

Poněvadž má náš dodavatel stravy, střední průmyslová škola spojů na ulici Čichnova technické problémy 
vyřadit pro nás jedno jídlo z objednávkového systému www.strava.cz, platí následující pravidla:

1) Do odvolání bude výběr vždy jen z jídel 1 a 3
2) Pokud si někdo zaškrtne (omylem) oběd č. 2, bude mu na konci předchozího dne odhlášen a nebude mít tím pádem oběd.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Zahájení školního roku

Milé studentky, milí studenti,

 

zveřejňujeme informace k zahájení školního roku 2020/2021:

V úterý 1.9.2020 se prosím všichni dostavte do školy ráno v 8.00 hod., a to do svých kmenových učeben (připomeneme vám je na orientačních tabulích u vchodu). Prosím, vezměte si s sebou roušky! Dále proběhne následující program ve dvou “etapách”:

Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu

Ředitel školy

v souladu se zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

oznamuje termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu pro uchazeče, kteří se přihlásili ke studiu na naší škole od školního roku 2020/2021, nemohli se z vážných důvodů dostavit na řádný termín přijímací zkoušky a jejich zákonní zástupci tuto neúčast řádně omluvili řediteli školy do tří dnů od konání řádných přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek

 

Ředitel školy

v souladu se zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

oznamuje termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se přihlásili ke studiu na naší škole od školního roku 2020/2021:

Konzultace maturantů - květen 2020

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné realizovat od 11. května 2020 konzultace pro žáky maturitních ročníků ve škole.

 

Pravidla poskytování konzultací pro žáky

Čestné prohlášení

Harmonogram konzultací pro týden od 11. května 2020 do 15. května 2020

 

Aktuální informace - provoz školy, vrácení lístků na ples

Provoz školy

Z důvodu aktuální situace je provoz školy omezen.

Do odvolání stanovuji úřední hodiny pro žáky, rodiče i veřejnost:

vždy v pondělí a středu od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Doporučujeme všechny záležitosti řešit elektronicky přes email: sekretariat@gymnaslo.cz.

Přijímačky nanečisto – změna termínu

Z důvodu nařízeného mimořádného opatření spočívajícího v „uzavření škol“ jsme nuceni prozatím zrušit přijímačky nanečisto.

Jakmile budeme znát termín otevření škol a termíny přijímacích zkoušek, zvážíme, zda přijímačky nanečisto zvládneme zrealizovat....

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Aktuální informace o přerušení přímého vyučování

S platností od středy 11. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zakázalo osobní přítomnost žáků ve vyučování (viz nařízení).

 

Vedení školy tedy zrušilo od středy 11. března 2020 do odvolání přímé vyučování v budově školy a nařídilo samostudium dle pokynů jednotlivých vyučujících, které dostanou žáci prostřednictvím školního elektronického systému Bakaláři nebo třídního emailu. Žáci jsou tedy povinni se pravidelně (minimálně jednou denně) seznamovat s novými zprávami v Bakalářích či třídních emailech a plnit pokyny vyučujících.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022