Výsledky přijímacích zkoušek, doručování rozhodnutí, zápisové lístky

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod registračním číslem uchazeče ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 hodin ve vestibulu školy a dále na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání, tj. přímo na místě.

Nahlížení do spisu

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné v úterý 30. dubna 2019 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v ředitelně školy. Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu dne 30. dubna 2019 nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

Více aktualit najdete v sekci Ze života školy

Školní řád

Nový školní řád platný od 25.2.2019

Pedagogická rada a následně školská rada schválili nový školní řád, který bude platit od 25. 2. 2019. Jeho znění si můžete přečíst zde.

Čtyři školy, čtyři spisovatelé – autorská čtení 2019

Čtyři školy, čtyři spisovatelé – autorská čtení 2019
Rivalové? Ale to víte, že ano! Po očku sledujeme, jak jsou na tom ostatní školy, co se jim podařilo, kde jsme byli lepší my… Ale v první řadě jsou brněnská gymnázia vzdělávacími institucemi se stejným cílem. Každá škola o sobě ví, že je ta nejlepší. Jenomže skutečně výjimečných výsledků dosáhne jedinec jen výjimečně – síla spočívá v předávání informací, v kooperaci, ve spolupráci.
V dubnu a květnu 2018 se na Gymnáziu Elgartova uskutečnila série autorských čtení. Slovo dalo slovo, nějak se to rozneslo a čtení navštívili i „cizí“ vyučující. A vznikl nápad, že bychom mohli vytvořit sérii autorských čtení na několika gymnáziích. Studenti zjistí, jak to vypadá jinde, školy se otevřou veřejnosti, představíme zásadní současné autory… samá pozitiva a sociální jistoty! A teď je to tady! Po půlroce domlouvání, komplikací a nejasností je nám ctí, že můžeme představit koncepci autorských čtení pro duben a květen 2019.
V dubnu a květnu proběhne vždy v úterý od 17:00 na jedné ze čtyř zúčastněných škol autorské čtení. Půjde v první řadě o studentské počiny: moderátorem celého setkání bude student domácí školy, a než přijde na řadu pozvaný autor, vystoupí dva studenti z dalších zapojených škol. V úvodních patnácti minutách se tak můžete těšit na „první čtení“. Jména vystupujících studentů se dozvíte až na čtení, autory, kteří přislíbili účast, ale můžeme představit již nyní.
23. dubna, Gymnázium Křenová – Milan Uhde
Dramatik, prozaik a v neposlední řadě politik Milan Uhde se narodil v Brně v roce 1936, literárně by se tedy krásně dal přiřadit ke skupině Šestatřicátníků – Václavu Havlovi, Jiřímu Paukertovi (tj. básníku Jiřímu Kuběnovi), Josefu Topolovi nebo Věře Linhartové. Budoucí dramatik ovšem zůstal věrný Brnu. Odmaturoval na Slovaňáku, vystudoval češtinu a ruštinu a byl přijat do redakce časopisu Host do domu, kde samozřejmě spolupracoval s Janem Skácelem, Oldřichem Mikuláškem, Ludvíkem Kunderou, Olegem Susem a dalšími. Od roku 1971 nesměl z politických důvodů publikovat, po Sametové revoluci se stal mj. ministrem kultury (1990–1992) a předsedou Poslanecké sněmovny (1993–1996). Mezi jeho nejzásadnější literární počiny patří hry Král–Vávra, Velice tiché Ave nebo Zázrak v černém domě, dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka (jako Balada pro banditu) nebo Mrštíkovy Pohádky máje. Jeho poslední kniha se jmenuje Rozpomínky. Co na sebe vím, vyšla v roce 2013 a jak je poznat z názvu, jde o paměti.
30. dubna, Gymnázium Slovanské náměstí – Michal Ajvaz
Zásadní postava české literatury od 90. let 20. století do současnosti. Bývá označován za postmoderního autora, ač to sám odmítá, a jeho tvorba je výrazně ovlivněna filosofií a vědomím neúplnosti našeho poznání. Pokud vás zajímá, co by vám pověděl klokan, který se k vám připojí, když si tak zrovna letíte na lyžích, jak se změní Praha, když v antikvariátu najdete fialovou knihu psanou neznámým písmem, nebo jak se pozná smrt, když žijete v civilizaci, která čte nikoliv pomocí zraku, ale pomocí chuti, je Michal Ajvaz autorem přesně pro vás. Do literatury vstoupil básnickou sbírkou Vražda v hotelu Intercontinental (1989), pak už se věnoval pouze próze. Jmenujme alespoň povídky Návrat starého varana (1991), román Druhé město (1993), dvě novely v knize Tyrkysový orel (1997) nebo román Lucemburská zahrada (2011), za který získal cenu Magnesia Litera. V kuloárech se hovoří o chystaném novém románu, máte jedinečnou možnost se na to sami zeptat…
14. května, Klasické a španělské gymnázium, Bystrc – Tomáš Zmeškal
Pokud náhodou učíte angličtinu, překládáte a sníte o tom, že byste vydali úspěšnou knihu, nezoufejte. Tady si lze vzít příklad. Tomáš Zmeškal se věnoval angličtině, kterou také vystudoval, a pak zničehonic vydal román Milostný dopis klínovým písmem (2009). Příběh z bývalého Československa v jádru vystihuje absurditu a pokřivenost tehdejších poměrů – Věra je manželkou Josefa, začne ovšem milostný poměr s Hynkem. Nemuselo by na tom být nic až tak zvláštního, kdyby Hynek nebyl policejním vyšetřovatelem, který má „na starosti“ Josefa zatčeného z politických důvodů. Kniha zaujala. A začal kolotoč. Nominace na cenu Magnesia Litera, Cena Josefa Škvoreckého, Cena Evropské unie za literaturu… a to už nevypadá jako náhoda. Jeho další romány, Životopis černobílého jehněte (2010) a Sokrates na rovníku (2013) již nezaznamenaly tak výrazný ohlas, ale to nic nemění na tom, že se věnují zajímavým tématům: odlišná barva pleti jako stigma a hledání kořenů v pro většinu Čechů exotickém Kongu.
28. května, Gymnázium Elgartova – Petr Hruška
Pokud bychom měli vytvořit seznam velkých jmen současné české poezie, zazněla by jména jako Karel Šiktanc, Ivan Wernisch, Vít Slíva, Pavel Kolmačka a snad několik málo dalších. Kdybychom vynechali Petra Hrušku, seznam by nebyl úplný. Může být také inspirací studentům: přestože se věnuje literární historii (například monografie o Karlu Šiktancovi Někde tady, 2010; chystaná monografie Daleko od ničeho o Ivanu Wernischovi), vystudoval obor Úprava nerostných surovin na Vysoké škole báňské v Ostravě. A když už byl inženýr, změnily se poměry – a protože kdokoliv mohl vystudovat cokoliv, vystudoval Petr Hruška ještě obor Česká literatura. Je autorem spíše sporým, od prvotiny Obývací nepokoje (1995) vydal v podstatě pět sbírek: Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjíždějí do lodí (2007), Darmata (2012) a Nikde není řečeno (2019).
Vstupné dobrovolné, všichni srdečně zváni. Těšíme se na vás!
Jan Křeček, Gymnázium Elgartova
Markéta Zachová, Klasické a španělské gymnázium, Bystrc
Pavlína Ježková, Gymnázium Křenová
Ilona Kirchnerová, Gymnázium Slovanské náměstí

 

Michal AjvazRivalové? Ale to víte, že ano! Po očku sledujeme, jak jsou na tom ostatní školy, co se jim podařilo, kde jsme byli lepší my… Ale v první řadě jsou brněnská gymnázia vzdělávacími institucemi se stejným cílem. Každá škola o sobě ví, že je ta nejlepší. Jenomže skutečně výjimečných výsledků dosáhne jedinec jen výjimečně – síla spočívá v předávání informací, v kooperaci, ve spolupráci.

Ocenění nejlepších studentů maturitního ročníku

oceněné studentkyV pátek 15. března 2019 přijala starostka městské části Brno-Královo Pole Ing. Karin Karasová na tradiční slavnostní akci nejlepší studenty maturitních ročníků.
Letos byly oceněny Michaela Bartoňková ze 4.A, Tereza Haasová ze 4.B, Pavlína Otřísalová ze 4.X a Michaela Padrtová z VI.A.

Ředitelská volna 12.-17. 4. 2019

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje z organizačních důvodů ředitelské volno na následující čtyři dny:

  • pátek 12. dubna 2019
  • pondělí 15. dubna 2019
  • úterý 16. dubna 2019
  • středa 17. dubna 2019

Dalibor Kott, ředitel školy

Pozvánka na členskou schůzi spolku Přátelé Slovaňáku

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi spolku Přátelé Slovaňáku, z.s.,
se sídlem Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 02492431
zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka č. 18051
(dále jen „spolek“)
Výbor spolku svolává členskou schůzi spolku na den
9. dubna 2019, v 16.45 hodin,
která se bude konat v sídle spolku
Program členské schůze:
1.      Zahájení a volba orgánů členské schůze
2.      Schválení programu
3.      Volba předsedy spolku
4.      Změna stanov
5.      Různé
6.      Závěr
Členská schůze je svolávána výborem, neboť poslednímu předsedovi spolku, paní Nataši Plchové uplynulo dne 30. 9. 2017 funkční období, proto její funkce předsedy v souladu s právními předpisy zanikla k tomuto dni.
Je tedy třeba zvolit nového předsedu, přičemž výbor navrhuje na tuto funkci doc. PhDr. Ivu Šmídovou, Ph.D.
Rovněž tak byla v mezidobí vyhodnocena funkčnost stávajících stanov spolku a byly navrženy změny stanov umožňující efektivnější fungování spolku. Návrh změněných stanov přikládá spolek přílohou této pozvánky.
S ohledem na potřebné kvorum pro usnášeníschopnost členské schůze žádá výbor spolku členy, aby v případě, že se nemohou osobně v daném termínu účastnit, zmocnili jinou osobu.
Pokud nebude členská schůze usnášeníschopná a nezvolí nového předsedu, bude činnost spolku paralyzována.
Hostem členské schůze bude advokát Mgr. Jan Habanec, který bude navržen na předsedu členské schůze tak, aby bylo zajištěno její bezchybné provedení.
Brno 15. března 2019
Za výbor spolku srdečně zve
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
pratele@gymnaslo.cz
Klíčové podklady najdete v datovém úložišti školy, kde má spolek Přátelé Slovaňáku své složky a kde můžete průběžně činnost spolku sledovat. Odkaz je zde: Volby 2019 a Stanovy.

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi spolku Přátelé Slovaňáku, z.s.,

se sídlem Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČ 02492431

zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka č. 18051

 

(dále jen „spolek“)

 

Výbor spolku svolává členskou schůzi spolku na den

9. dubna 2019, v 16.45 hodin,

která se bude konat v sídle spolku

Obrovský úspěch dívčího basketbalového týmu Slovaňáku.

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 absolvoval dívčí basketbalový tým Slovaňáku celostátní finále Sportovní ligy středních škol v Karlových Varech.

Angličtinář roku 2018 byl pro nás opět úspěšný

30. 11. 2018 se 36 studentů zúčastnilo soutěže Best in English (Angličtinář roku).
Naše škola se umístila na 2. místě z celkového počtu 341 českých škol. Vojtěch Indra ze 3.A obsadil 23. místo z celkového počtu 8437 soutěžících v ČR.
V Evropě naše škola získala 15. místo v konkurenci 892 škol z 30 zemí.
Celkem se soutěže zúčastnilo 21 110 studentů.
Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy.

30. 11. 2018 se 36 studentů zúčastnilo soutěže Best in English (Angličtinář roku).

Naše škola se umístila na 2. místě z celkového počtu 341 českých škol. Vojtěch Indra ze 3.A obsadil 23. místo z celkového počtu 8437 soutěžících v ČR.

V Evropě naše škola získala 15. místo v konkurenci 892 škol z 30 zemí.

Celkem se soutěže zúčastnilo 21 110 studentů.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy.

Úspěch našeho týmu v Brněnské logické hře (BRLOH)

Tým Římané ze Slovaňáku složený ze 4 žáků třídy II.A se umístil v Brněnské logické hře na skvělém 11. místě ze 400. Postup do Velkého finále unikl neuvěřitelně těsně: http://brloh.math.muni.cz/poradi.

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy! Pořadateli děkujeme za výborně připravenou soutěž.

Dny otevřených dveří

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 4. 12. 2018 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 30. 1. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor, tedy jednu přihlášku):

I.A

šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.A

čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.X

čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

1.B

čtyřleté všeobecné studium (30 žáků)

Připojili jsme se k oslavám sta let republiky

česká vlajkaSto let je mimořádné výročí. Chtěli jsme proto přispět k oslavám, připomenout si vznik samostatného Československa a ideálů svobody, humanismu a demokracie, které u jeho zrodu stály. Neboť, jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk, "Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily".

Oslavy jsme začali s dostatečným předstihem, abychom dokázali zorganizovat kolektivní fotografii znázorňující českou vlajku. O tom, jak se nám věc podařila, se můžete přesvědčit:

Volby do školské rady

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 proběhnou doplňující volby do školské rady.

Můžete si přečíst oznámení o kandidátech.

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku ke stažení jako seznam a přehled.

Zahájení školního roku

slavnostní zahájeníLetošní školní rok začal 3. září netradičně. Po úvodních třídnických hodinách se všechny třídy a profesoři potkali na slavnostním shromáždění školy v kostele Husův sbor na ulici Charvatská. Setkání zahájil a dále moderoval nový ředitel gymnázia Mgr. Dalibor Kott. Představil své zástupce, nové členy pedagogického sboru a také studenty prvních ročníků a jejich třídní učitele. Zároveň se seznámil i se všemi stávajícími třídami. Vystoupení školního sboru pak jen podtrhlo slavnostní atmosféru prvního školního dne!  Na závěr setkání ke studentům promluvili také zástupci studentského senátu a představili jeho aktivity. Ředitel gymnázia ještě ocenil nejlepší studenty ročníků za minulý školní rok a popřál všem úspěšný školní rok 2018/2019.

Fotografie ze slavnostního zahájení školního roku pořídil Ondřej Jarolím z III. A.

Naše škola a Brno poetické

odhalení paneluV úterý 24. dubna 2018 zažila naše škola malou slavnost spojenou s projektem Brno poetické. Jeden z autorů projektu, Prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA, náš absolvent, společně s básníkem (a naším bývalým učitelem) Vítem Slívou odhalili panel s básní věnovanou Slovanskému náměstí. Vít Slíva pak pronesl řeč, ve které zavzpomínal na časy, kdy na našem gymnáziu učil.

Pozor! Omezení dopravy na Slovanském náměstí!

V pondělí 9. dubna začne rekonstrukce kanalizace na Slovanském náměstí. V první fázi to znamená zrušení kruhového objezdu - silnice před naší školou bude obousměrná. Mění se trasy některých linek MHD.

V této mapce najdete změny pro motoristy.

Popis změn v MHD naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

Úspěch v soutěži Angličtinář roku

Best in English30. listopadu 2017 proběhl další ročník mezinárodní soutěže Best in English. Letos se zúčastnilo celkem 17 612 studentů z 750 škol v 29 evropských zemích, z toho v České republice 8 152 studentů z 337 škol. V takto bohaté konkurenci se nám podařilo vylepšit loňské umístění: mezi českými školami jsme se umístili na druhém místě, mezi školami z celé Evropy na 14. místě.

Nejúspěšnějším studentem naší školy se stal Alexander Komvos ze 4.X, který obsadil 18. místo mezi českými účastníky.

Děkujeme všem našim studentům, kteří nás tak dobře reprezentovali. A děkujeme rovněž učitelům angličtiny.

Krajské kolo španělské konverzační soutěže

Dne 20. 3. 2017 se naši studenti zúčastnili krajského kola španělské konverzační soutěže a obsadili první místa ve všech kategoriích.

Kategorie I, 1. místo - Kristýna Spurná, 3. X

Kategorie II, 1. místo - Filip Zeman, 4. X

Kategorie III, 1. místo - Klára Wiltavská, 4. A

Všem zúčastněným gratulujeme a výhercům přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

 

Dne 20. 3. 2017 se naši studenti zúčastnili krajského kola španělské konverzační soutěže a obsadili první místa ve všech kategoriích.
Kategorie I, 1. místo - Kristýna Spurná, 3. X
Kategorie II, 1. místo - Filip Zeman, 4. X
Kategorie III, 1. místo - Klára Wiltavská, 4. A
Všem zúčastněným gratulujeme a výhercům přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

 

Angličtinář roku

Angličtinář roku
V této prestižní mezinárodní soutěži se naše škola umístila na 5. místě z celkového počtu 280 českých škol.
Barbora Luňáková ze 4.X obsadila 22. místo v konkurenci 6 998 soutěžících v ČR.
V Evropské unii naše škola získala krásné 15. místo v konkurenci 15 107 studentů ze 683 škol z 28 zemí.
Mockrát děkujeme všem účastníkům (celkem 36 studentů z 1.,2.,3.,4.X, IV.,VI.A, 3.A) za výbornou reprezentaci naší školy.
Předmětová sekce anglického jazyka

V této prestižní mezinárodní soutěži se naše škola umístila na 5. místě z celkového počtu 280 českých škol.

Barbora Luňáková ze 4.X obsadila 22. místo v konkurenci 6 998 soutěžících v ČR.

V Evropské unii naše škola získala krásné 15. místo v konkurenci 15 107 studentů ze 683 škol z 28 zemí.

Mockrát děkujeme všem účastníkům (celkem 36 studentů z 1.,2.,3.,4.X, IV.,VI.A, 3.A) za výbornou reprezentaci naší školy.

Předmětová sekce anglického jazyka

diplom - angličtinář roku

Zkoušky DELF B1 byly úspěšné

Gratulujeme našim studentům francouzštiny. Všichni kandidáti, kteří absolvovali v listopadu zkoušku DELF B1 ji úspěšně složili. Přejeme si, aby jim mezinárodní certifikát, který obdrží, pomohl otevírat dveře do světa a své znalosti využili i v praxi.

logo DELFGratulujeme našim studentům francouzštiny. Všichni kandidáti, kteří absolvovali v listopadu zkoušku DELF B1, ji úspěšně složili. Přejeme si, aby jim mezinárodní certifikát, který obdrží, pomohl otevírat dveře do světa a aby své znalosti využili i v praxi.

 

Naše gymnázium v Brno TOP 100

Naší škole se opět podařilo uspět v anketě časopisu Brno Business & Style. Podle hlasování čtenářů časopisu tak patříme mezi 100 organizací, které nejvíce hýbou Brnem. Stejného ocenění se z gymnázií dostalo ještě Sportovnímu gymnáziu Ludvíka Daňka a Gymnáziu Matyáše Lercha.

diplom

Obrovský úspěch našich studentek na půdě Evropského parlamentu mládeže.

O neziskové organizaci Evropský parlament mládeže jsem se dozvěděla od pana profesora Císaře a možnost zúčastnit se modelového jednání evropského parlamentu, které je ještě navíc celé v angličtině, mě hned zaujala. Po brněnském předkole, kterého se zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných delegací, byly vybrány čtyři postupující – mezi nimi i my – delegace našeho gymnázia. Se svou delegací (Jana Zápotocká z 3. X a Jiří Stýblo z V. A) jsem tedy byla vybrána na Národní výběrovou konferenci ve Zlíně. Konferenci pořádal Evropský parlament mládeže České republiky s cílem rozšířit povědomí o evropské politice mezi mladými lidmi. S účastí více než 90 českých i zahraničních delegátů, 23 členů organizačního týmu a mnohých pedagogů byl 4 denní pobyt ve Zlíně jednou z největších politických soutěží v Česku.

Francouzský den

jídlo na Francouzském dniDne 14. 5. 2014 se na naší škole uskutečnil Francouzský den, který již několik dnů předem lákal barevnými plakáty rozvěšenými po celé škole. Troufám si říct, že stejně jako u minulého ročníku pozornost na tuto akci poutaly i letos zejména výtečné francouzské speciality připravované studenty i profesory samotnými. Všechno začalo v aule, kde byl promítán surrealistický snímek režiséra Michela Gondryho L'Écume des jours (Pěna dní). Akce pokračovala ve druhém patře, kde byl Francouzský den oficiálně zahájen i za přítomnosti koordinátorky Alliance française, která předala diplomy DELF studentům naší školy, a potom bylo na každém jednotlivci, aby se rozhodl, co vyzkouší nejdříve.

Poslední zvonění 2014 - fotogalerie

Ve středu 30. dubna 2014 se celá škola sešla na školním dvoře, aby s letošními maturanty uzavřela jejich studium poutavým dopoledním show. Jednotlivé třídy si připravily zajímavá vystoupení a nechybělo ani bohaté občerstvení.

První místo v celostátním kole

diplom7. dubna 2014 se v pražském Goethe Institutu konalo celostátní kolo Olympiády v německém jazyce – kategorie II.

Blahopřejeme naší studentce NICOLE HEIMOVÉ ze třídy II.A k mimořádnému úspěchu. I přes silnou konkurenci (do soutěže se ve všech kategoriích každý rok zapojí 15 000 studentů) získala ve své kategorii II.C 1. místo, a byla tak nejlepší v České republice.

Kategotie II.C je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku (např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.).

Přátelé Slovaňáku

Od 1. ledna 2015 došlo k transformaci původního občanské sdružení Přátelé Slovaňáku o.s., na spolek Přátelé Slovaňáku, z. s. Hlavní cíl, tedy prosazování zájmů žáků v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu, se nemění.

V sekci Dokumenty najdete stanovy spolku.
20. listopadu 2018 proběhly volby výboru spolku Přátelé Slovaňáku, ze kterých vzešlo jeho nové
vedení:
předsedkyně Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)
1. místopředsedkyně Kamila Jarolímová (jarolimovak@volny.cz)
2. místopředsedkyně Libuše Martináková (libuse.martinakova@gmail.com)

20. listopadu 2018 proběhly volby výboru spolku Přátelé Slovaňáku, ze kterých vzešlo jeho nové vedení:

Ke dni voleb měl spolek 335 členek a členů (členské poplatky na účtu Spolku), volili 244 členové a členky. Všech 244 souhlasilo s návrhem výsledků voleb konaných mezi zástupci tříd na schůzi rady spolku, jež hlasování ve třídách předcházela. Hlasování na schůzi rady spolku bylo pro každou nominovanou: 14 pro, 0 proti a 1 se zdržela hlasování - vždy kandidátka, o které se hlasovalo.

Výsledky voleb jsou podle stanov spolku platné.

Hospodářkou spolku zůstává Káťa Stejskalová (stejskalova@daag.cz)

Spolek Přátelé Slovaňáku, z. s. má účet 2300547824/2010.
Prosíme, při platbě příspěvků uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a třídu. Pro poskytnutí daru můžete využít vzor darovací smlouvy.

Peer program v roce 2013/2014

peer programV letošním roce se nám podařilo vzhledem k velkému zájmu žáků a díky rozsáhlejší  finanční podpoře MČ Královo Pole poprvé uskutečnit navazující a rozšiřující,  v pořadí již 13. a 14., víkendový PEER program nejen pro zájemce z prvních ale i druhých ročníků, který jsme realizovali v listopadu a prosinci v rekreačním zařízení Prudká a Křižanov.

Program byl, podobně jako v předchozím kole, postaven na  principech prožitkové pedagogiky a osobnostně sociálního výcviku. Každý z  účastníků měl možnost díky interaktivnímu přístupu vyjadřovat  své názory, pocity i případné  potíže. Rovněž  široká škála technik s využitím dramatických forem umožnila účastníkům rozvíjet sebepoznávání, komunikační schopnosti, odvahu vyjádřit  a obhájit vlastní názor.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014