Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne 25. dubna 2014 v 16 hodin.

4leté jazykové

4leté všeobecné

6leté jazykové

 

Poučení o zápisovém lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

 

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015

Prohlédněte si nabídku volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015.

Prezentiáda 2014

 

V pondělí 14.4. se náš tříčlenný tým z Gymnázia Slovanské náměstí ve složení: Damir Solak (IV.A), Matěj Škop (1.A) a Anna Bělková (III.A) zúčastnil krajského kola Prezentiády - Soutěže v prezentačních dovednostech. Soutěžili jsme proti jedenácti dalším týmům a naším úkolem bylo připravit si 7-10 minutovou prezentaci na jedno z témat: školné na VŠ, co bych dělal s milionem dolarů či tabule vs. technologie. My jsme si vybrali Školné na VŠ a toto téma jsme zpracovali dokonce jako jediní.
Nakonec jsme vybojovali 3. místo, za které jsme moc rádi a odnesli si spoustu krásných cen.
Anna Bělková, III.A

tým Gymnázia Slovanské náměstíV pondělí 14.4. se náš tříčlenný tým z Gymnázia Slovanské náměstí ve složení Damir Solak (IV.A), Matěj Škop (1.A) a Anna Bělková (III.A) zúčastnil krajského kola Prezentiády – soutěže v prezentačních dovednostech. Soutěžili jsme proti jedenácti dalším týmům. Naším úkolem bylo připravit si 7–10 minutovou prezentaci na jedno ze tří určených témat: školné na vysokých školách, co bych dělal s milionem dolarů či tabule vs. technologie.

Cesta do finále

Veronika Chvátalová z 1.X  a Anna Bělková ze III.A obsadily každá ve své kategorii první místo v krajském kole soutěže v anglické konverzaci. 22. května je tak čeká cesta do Prahy na celostátní finále.

Blahopřejeme!

Hledáme hostitelské rodiny pro školní rok 2014/2015

Organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. hledá nové hostitelské rodiny pro zahraniční studenty a studentky, kteří přijedou do ČR na konci srpna 2014. Většina studentů, kteří pochází ze zemí Asie, Evropy, Jižní i Severní Ameriky, přijíždí na dobu jednoho školního roku. Studentům je mezi 15 a 18 lety.

Hostitelská rodina nezištně poskytuje studentovi zázemí své rodiny, tzn. ubytování (student nemusí mít vlastní pokoj) a stravu (včetně obědů ve škole) a přijímá studenta jako člena své rodiny. 

Finále prezentační soutěže

prezentační soutěžPrezentační soutěž, společný projekt Gymnázia Slovanské náměstí a Gymnázia Vídeňská,  dnes skončila finálním kolem, pořádaným na naší škole. O vítězství bojovali výherci školních kol – Za Gymnázium Vídeňská Alena Tesařová a Richard Ředina, za Gymnázium Slovanské náměstí Tereza Ciupková, Wanda Vardanová a Nikola Minářová.

Další úspěch v krajském kole

Blahopřejeme Zuzce Vrbkové (3.A) k získání prvního místa v kategorii II v krajském kole konverzační soutěže ve španělském jazyce.Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy

Ilona Brhelová, Sylva Kolářová

Školní kolo prezentační soutěže

Ve dnech 26. a 27. 2. 2014 se u nás na škole a na Gymnáziu Vídeňská odehrála školní kola prezentační soutěže. Prezentační soutěž vznikla v roce 2009 jako společný projekt dvou brněnských gymnázií, do budoucna bychom chtěli zapojit i více škol. Zaměřuje se na zlepšení komunikačních a argumentačních dovedností studentů. Účastníci si letos mohli vybrat jedno z pěti témat - (ne)kuřáctví, recyklace, ochrana osobních údajů, Nobelova cena a reality show. Na  vybrané téma vypracovali krátkou prezentaci na šest minut. V druhé části soutěže si losovali témata a diskutovali s publikem a porotou.

Přátelé Slovaňáku

Po mnoha letech se rodičům podařilo založit občanské sdružení Přátelé Slovaňáku o.s., jehož cílem bude hlavně prosazování zájmů žáků v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu.

V sekci Dokumenty najdete stanovy nově vzniklého sdružení.
Do výboru sdružení byly zvoleny:
Občanské sdružení Přátelé Slovaňáku má účet 2300547824/2010.
Prosíme, při platbě příspěvků uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a třídu.

ČVUT ocenilo naše studenty

Náš tým se zúčastnil soutěže pro studenty středních škol pořádané Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického. Od pořadatelů soutěže přišel následující e-mail:

Peer program v roce 2013/2014

peer programV letošním roce se nám podařilo vzhledem k velkému zájmu žáků a díky rozsáhlejší  finanční podpoře MČ Královo Pole poprvé uskutečnit navazující a rozšiřující,  v pořadí již 13. a 14., víkendový PEER program nejen pro zájemce z prvních ale i druhých ročníků, který jsme realizovali v listopadu a prosinci v rekreačním zařízení Prudká a Křižanov.

Program byl, podobně jako v předchozím kole, postaven na  principech prožitkové pedagogiky a osobnostně sociálního výcviku. Každý z  účastníků měl možnost díky interaktivnímu přístupu vyjadřovat  své názory, pocity i případné  potíže. Rovněž  široká škála technik s využitím dramatických forem umožnila účastníkům rozvíjet sebepoznávání, komunikační schopnosti, odvahu vyjádřit  a obhájit vlastní názor.

Mikulášský florbalový turnaj

Floorballový turnajV pátek 6. 12. se na naší škole uskutečnil Mikulášský florbalový turnaj, pořádaný naším studentským senátem. Hrálo se celý den a všech 8 přihlášených týmu tvrdě bojovalo o 1. místo a cenu – oběd v podobě pizzy. Vítězem se stal tým smíchaný z hráčů ze 4.X, 3.X a 3.A., jmenovitě Matěj Vidím (brankář), Petr Plodík, Marek Vašíček, Matěj Kalužík, Edie Kheir, Ivan Mohelský a Matěj Zemjan. Gratulujeme klukům k výhře!

Anna Bělková, III.A

Americké centrum

Dne 2.12.2013 jsme navštívili s paní profesorkou Pindryčovou a Vysloužilovou Americké centrum v Praze na adrese Tržiště 13. Byla nám představena diplomatka z USA, Virginie, která nám formou debaty přiblížila námi vybrána témata tzn. Česko-americké vztahy, americké svátky, film a studium v USA. Dostali jsme také možnost navštívit knihovnu a zájemcům dali přístupová hesla do internetové databáze knih a časopisů, které můžeme číst z našeho domova. Exkurzi obohatily vstupy dalšího pracovníka ambasády, který přidal své poznatky a užitečné tipy o studiu.

Vášeň a popel naplnily gymnázium

Naše škola se už tradičně zapojuje do festivalu Den poezie. Letošní téma Vášeň a popel je jistě blízké srdci mnoha studentů a studentek. V sobotu 16. listopadu se proto otevřely dveře gymnázia pro rodiče, přátele i širokou veřejnost. Program probíhal od 10 do 16 hodin, návštěvníci si mohli vyslechnout hudební vystoupení, připomenout si tvorbu předních českých i světových básníků, seznámit se s vlastní tvorbou studentů. O svém prožitku pak mohli diskutovat v příjemném prostředí studentské kavárny.

Podívejte se na fotogalerii ze Dne poezie.

Úspěchy ve výtvarné soutěži

oceněná práceStudentky naší školy získaly hned tři ocenění v celorepublikové výtvarné soutěži pro středoškoláky na téma „Domácí násilí".

Soutěž patří do projektu „Mluvme spolu o domácím násilí !“, a navazuje na sérii workshopů pro studenty středních škol, které probíhaly od října do června 2013 v sedmi městech ČR.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže jsme se dočkali ve čtvrtek 26. září 2013, proběhlo v Mahenově knihovně v Brně.

Úspěch studentek gymnázia Slovanské náměstí Brno byl mimořádný – posuďte sami:

VYSOKÉ TATRY 2013 - Výběrový kurz vysokohorské turistiky

Poslední týden v září konkrétně 25.–29. 9. se pod vedením Mgr. Dana Šimka uskutečnil kurz vysokohorské turistiky. Cílem výpravy GSN se staly Vysoké Tatry. Podrobnějsí reportáž o celé akci bude uveřejněna již brzy zde.

 

Všem, kteří se zúčastnili, přejeme mnoho úspěchů v celém šk. roce 2013/2014 a mnoho splněných cílů a vrcholů. Vedení školy děkujeme za možnost realizace takovéhoto typu kurzu.

 

V Brně 15. 10. 2013                                 D. Šimek a T. Sargánek

Zkoušky DELF scolaire od letoška i na našem gymnáziu

logo DELFDELF scolaire je oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydávaný francouzským ministerstvem školství, který stvrzuje úroveň jejich znalostí francouzštiny.

DELF má 4 úrovně diplomů A1-B1. Je uznávaný ve Francii a na celém světě, představuje další plusový bod v životopise a umožňuje vstup na většinu francouzských univerzit a vysokých škol.

Podporujeme pražskou ZOO po povodních 2013

Naše gymnázium každým rokem navštěvuje v rámci kurzu Ekologie v regionu poutavé expozice pražské ZOO. Letos jsme naplánovali návštěvu hlavního města na den 4. června.

Španělský den

Dne 17. 6. 2013 se na našem gymnáziu konal Španělský den. Studenti i učitelé připravili pohoštění z typických španělských jídel a nápojů, následovala přednáška o Španělsku a Kolumbii. Vyvrcholením akce bylo představení různých druhů tance flamenco, které bylo doprovázeno hrou na španělskou kytaru. Umělecký výkon byl odměněn bouřlivým potleskem.

 

Zapsaly: Sylva Kolářová, Ilona Brhelová

 

Celostátní kolo ve španělském jazyce 2013

Blahopřejeme Zuzce Vrbkové z 2.A k získání 3. místa v celostátním kole ve španělském jazyce. Děkujeme Zuzce za příkladnou reprezentaci naší školy.

Ilona Brhelová

Sylva Kolářová

 

Poslední zvonění 2013 - 4. A a 4. B

Několik fotek z dnešního posledního zvonění tříd 4. A a 4. B.

Soutěž Mundo Hispano

V dubnu 2013 se na našem gymnáziu konalo školní kolo španělské soutěže Mundo Hispano, kterou již několik let organizuje Filozofická fakulta MU Brno pro střední školy z celé republiky. Zúčastnilo se 35 studentů 2.–4. ročníku, kteří se rozdělili na úrovně A1/A2 a B1. Ti nejlepší pak byli 26. 4. pozváni na finále, které se konalo přímo na Filozofické fakultě. V kategorii B1 se velmi dobře umístili Jiří Kabela (4.B) na 6. místě a Daniela Rubanová (V.A) na 7. místě. Gratulujeme!

Projekt UNESCO 2013 – Pécs

Ve dnech 18.–21. března 2013 se část třídy V. A zaměřená na německý jazyk zúčastnila mezinárodního projektu, který organizuje a finančně podporuje UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien. Hlavním tématem letošního ročníku byla "Mobilita".

Výměnný pobyt Icking

Připravujeme výměnný pobyt v Ickingu (Bayern).

Termíny: 17.–26. 6. 2013 – Icking, 11.–20. 9. 2013 – Brno.

Účastní se zájemci ze tříd III.A, IV.A a z 2. a 3. ročníku.

Úspěchy v soutěžích

Olympiáda v německém jazyce 2013

Quan Le Hong z III.A získal 2. místo v okresním kole Brno- město v kategorii III.A

Nicole Heimová z I.A obsadila 2. místo v Jihomoravském kraji v kategorii II.C

 

Blahopřejeme!

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Blahopřejeme Anně Bělkové ze II. A k získání 1. místa v kategorii II. C a Elišce Tomáškové z I. A k získání 2. místa v kategorii II. B. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Aničce přejeme co nejlepší umístění v celostátním kole. 

Jana Prchalová

Výměnný program Brno – Utrecht

Studenti Gymnázia Slovanské náměstí se zúčastnili výměnného pobytu v holandském Utrechtu, který je zároveň partnerem města Brna. Program se skládal ze dvou částí. Od 3.2 do 8.2 jsme hostili naše holandské partnery v Brně a od 4.4 do 10.4 nás čekal pobyt v Holandsku.

Francouzský den

Letošní francouzský den se uskutečnil v pátek 22.3.2013. Protože náš francouzský den souvisel s jídlem, tak jsme hned ráno vyrazili do kina Art na film „Ano, šéfe“. Francouzská komedie nás pobavila, poučila o francouzském jídle a ukázala malé okénko do francouzského života.

Multikulturní týden – různé úhly pohledu

Ve dnech 11.–15. 3. 2013 se na naší škole konal tzv. multikulturní týden. V rámci projektu EDISON mezinárodní organizace AISEC nás navštívilo pět vysokoškolských studentek z pěti různých zemí (Brazílie, Indonésie, Kanada, Rumunsko a Thajsko).

Aktuality

Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

11.5.2012
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

28.2.2012
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

12.10.2012
Fotky tříd prvních ročníků

Na stránkách si můžete podívat na nové fotky tříd prvních ročníků z adaptačního kurzu.

23.10.2013
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

23.11.2011
Nové dokumenty

V sekci Dokumenty najdete Výroční zprávu za školní rok 2012/2013.

12.11.2013
Školní rok 2012/13

25.9.2012