V roce 2022 oslaví naše gymnázium 100+2 let

100 let školy

V roce 2022 oslaví naše alma mater – gymnázium, kterému nejčastěji říkáme „Slovaňák“, dvě významná výročí. Bude to 100 let od založení gymnázia a také 90 let od otevření budovy na Slovanském náměstí 7, kde se dodnes gymnázium nachází.

Rádi bychom vám představili předpokládaný průběh oslav, srdečně vás na jednotlivé akce pozvali a požádali vás o případnou pomoc při zabezpečení jednotlivých akcí.

Oslavy proběhnou na slavnostním školním plese, který proběhne v sobotu 1. 4. 2023. Jako hlavní host vystoupí Janek Ledecký & band. Ples bude moderovat absolvent Slovaňáku Aleš Zbořil, kterého můžeme znát například ze znalostní soutěže České televize AZ kvíz, kterou moderuje. Další podrobnosti a informace k zakoupení lístků budou uvedeny na chystané FB události:

 

Oslavy budou probíhat v průběhu školního roku 2022/23. Jsou připraveny tři páteřní akce a dále doprovodné akce.

Páteřní akce oslav:

●      Společenský ples školy a galavečer v brněnském Bobycentru (1. 4. 2023)

●      Slovaňák na Slovaňáku (červen 2023)

●      Den absolventů (říjen 2022)

Detailní popis těchto tří základních akcí a chystaných doprovodných akcí a předpokládané finanční náklady na jejich zabezpečení naleznete zde.

Žádost o pomoc

Dále bych Vás rád požádal o pomoc při zabezpečení oslav. Bez zajištění dostatku finančních prostředků nelze akce uskutečnit. Jednotlivé možnosti sponzorské pomoci jsou následující:

a) přímý finanční příspěvek na oslavy

b) finanční pomoc na oslavy formou umístění reklamy

c) pomoc se zabezpečením některé konkrétní akce

d) možná pomoc s financováním některé konkrétní akce

 

Konkrétně:

a) přímý finanční příspěvek na oslavy

pokud nám chcete přispět na náklady oslav, pak pro tyto účely byl zřízen spolek:

název: Spolek 100 let Slovaňáku,

IČ: 086 83 328, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka L26404.

číslo účtu: 2401729344/2010

Na tento účet můžete poukázat jakýkoliv finanční obnos, který bude zaúčtován jako dar. Pokud budete chtít vyhotovit darovací smlouvu, obraťte se prosím emailem na adresu: sekretariat@gymnaslo.cz

b) finanční pomoc na oslavy formou umístění reklamy

je možné přispět na náklady oslav zakoupením reklamy na některé z pořádaných akcí, například na plese školy v Bobycentru, na festivalu Slovaňák na Slovaňáku, na společném vystoupení skupiny Hradišťan s naším pěveckým sborem HRADIŠŤAN, popř. na kterékoliv další organizované akci.

 

Pro dojednání konkrétních podmínek prosím kontaktujte ředitele školy Mgr. Dalibora Kotta: email: red@gymnaslo.cz, telefon: 737 284 932

 

c) pomoc se zabezpečením některé konkrétní akce

můžete si ze seznamu akcí vybrat některou konkrétní akci (se kterou máte zkušenosti, např. pracovní nebo která se vám líbí apod.) a pomocí s její organizací, s nákupem materiálů na tuto akci apod. Pokud vás oslovila tato možnost, kontaktujte prosím vedoucího organizačního týmu Mgr. Tomáše Sargánka na emailu sarganek@gymnaslo.cz

d) pomoc s financováním některé konkrétní akce

můžete si ze seznamu akcí vybrat některou konkrétní akci (se kterou máte zkušenosti, např. pracovní nebo která se vám líbí apod.) a přispět na ní. Formu finančního příspěvku prosím nejprve projednejte s ředitelem školy Mgr. Daliborem Kottem: email: red@gymnaslo.cz, telefon: 737 284 932.

Slovaňák Vám moc děkuje za spolupráci :-)

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022