Články – dění

Dny otevřených dveří

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 4. 12. 2018 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 30. 1. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor, tedy jednu přihlášku):

I.A

šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.A

čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.X

čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

1.B

čtyřleté všeobecné studium (30 žáků)

PEER 2018

Na začátku října 5.-7.10. jsme strávili krásný slunečný víkend v RS Prudká, Doubravník. Konal se totiž již pravidelný PEER program pro první ročníky. Užili jsme si na vlastní kůži velké množství dramatických forem a přístupů, které umožnili každému možnost sebepoznávání. Žáci si procvičovali komunikační schopnosti, schopnost sebeprosazení a sebevyjádření,

Měsíc bláznovství

Ve středu 20. října 2018 se třída 2.X spolu s paní profesorkou Voráčkovovou zúčastnila workshopu s názvem "Jak se pozná, že už jsem se zbláznil/a".

Akci pořádal Práh jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Workshop se konal v kavárně Café Práh u Vaňkovky a vedli ho psycholožka a peer konzultant - člověk s vlastní zkušeností.
Hlavním smyslem této akce i dalších v rámci tzv. Měsíce bláznovství, který Práh každoročně pořádá, je boření předsudků o lidech s těmito onemocněními.
Diskutovali jsme se hodně o schizofrenii, o tom, jak si lidé, často ovlivněni médiemi, nemocné představují a jací ve skutečnosti jsou. Že lidé s duševními nemocemi můžou při správné léčbě vést běžný život a ničím se neliší od ostatních. A to je právě cílem Prahu.
Eliška Kocourková, 2.X

 

Ve středu 20. října 2018 se třída 2.X spolu s paní profesorkou Voráčkovovou zúčastnila workshopu s názvem "Jak se pozná, že už jsem se zbláznil/a".

Akci pořádal Práh jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Workshop se konal v kavárně Café Práh u Vaňkovky a vedli ho psycholožka a peer konzultant - člověk s vlastní zkušeností.

Adaptační kurz studentů prvního ročníku 2018/2019 je v plném proudu.

Nádherné rekreakční zazíření v Podmitrově nedaleko Tišnova hostí (ako už několik let) adaptační kurz celého prvního ročníku "Slovaňáku". Společně s jejich třídními učiteli a pomocníky z řad kolegů a strarších studentů jsme zachytili několik  prvních fotografií z tohoto kurzu. Posuďte sami...

Budova, kde se kurz odehrává.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků,
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace ve spolupráci se spolkem Přátelé Slovaňáku
vás zve na první třídní schůzky v tomto školním roce, které se budou konat
v úterý 11. září 2018
Program:
Program pro první ročníky (tj. třídy I.A, 1.A, 1.B, 1.X):
17.00 hod.:  aula – zákonní zástupci všech čtyř tříd prvních ročníků se shromáždí v aule.
Krátce se představí vedení školy (ředitel + zástupci) a bude představen spolek Přátelé Slovaňáku (předseda spolku + zástupci výboru spolku).
Následuje přesun do tříd, kde proběhne volba člena rady spolku (tj. „třídního důvěrníka).
Ten odchází na schůzku rady spolku (tj. schůzi třídních důvěrníků všech tříd).
Ve třídách budou podány informace od třídních učitelů.
Po návratu třídního důvěrníka tento sdělí informace, které se dozvěděl na schůzce třídních důvěrníků.
Ukončení cca 18.30 hod.
Program pro zbývající třídy (tj. všechny třídy kromě tříd I.A, 1.A, 1.B, 1.X):
(17.30 hod.:  schůzka třídních důvěrníků spolku Přátelé Slovaňáku dle pokynů předsedkyně spolku paní Plchové.)
18.00 hod.: zahájení třídních schůzek ve třídách. Informace sdělí jak třídní učitelé, tak třídní důvěrník po návratu
ze společného setkání třídních důvěrníků.
ukončení cca 18.30 hod.
Žádáme všechny o osobní účast.
Mgr. Dalibor Kott                                                                                           Nataša Plchová
ředitel gymnázia                                                                                            předsedkyně spolku

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků,

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, ve spolupráci se spolkem Přátelé Slovaňáku vás zve na první třídní schůzky v tomto školním roce, které se budou konat

v úterý 11. září 2018

Stanovení termínu dovolené

Pedagogičtí pracovníci čerpají dovolenou od 2. 7. do 24. 8. 2018, celkem 38 dní.
Uklízečky, pracovnice výdejny stravy a vrátná čerpají dovolenou od 9. 7. do 3. 8. 2018, celkem 20 dní.

Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy

Nabídka zaměstnání na částečný úvazek

Do výdejny stravy přijmeme na částečný pracovní úvazek pracovníka/pracovnici.

Pracovní doba 9.45–14.45.

Nástup možný ihned.

Pro bližší informace kontaktujte zástupkyni školy RNDr. Hanu Gorodeckou – tel.: 541 321 317-25.

Třídní schůzky

Zveme rodiče a zákonné zástupce  žáků na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 21. listopadu 2017 od 17.30 hodin.
Po třídních schůzkách následují od 18.00 do 19.00 hovory o prospěchu s jednotlivými vyučujícími.
Ještě před třídními schůzkami mají ve stejný den od 16.30 do 17.30 hodin zákonní zástupci nezletilých žáků možnost volit nové zástupce do školské rady.

Zveme rodiče a zákonné zástupce  žáků na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 10. dubna 2018 od 17.30.

Po třídních schůzkách následují od 18.00 do 19.00 hovory o prospěchu s jednotlivými vyučujícími.

 

Volby do školské rady – výsledky

Výsledková listina č. 1 (v závorce je počet hlasů)

(volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci)

1. Solak Damir (25)

2. Kazimírová Veronika (24)

3. Diviš Petr, MUDr., Ph.D. (23)

4. Měšťánek Tomáš, PhDr.(19)

5.–6. Brabec Jan, Ing. (18)

5.–6. Šmídová Iva, PhDr., Ph.D. (18)

Bylo odevzdáno 73 platných hlasovacích lístků.

Kandidáti, kteří se umístili na prvních třech místech, se stávají členy školské rady. Blahopřejeme jim ke zvolení a přejeme jim hodně úspěchů v jejich práci. První zasedání školské rady svolá ředitelka školy.

Výsledková listina č. 2 (v závorce je počet hlasů)

(volili pedagogičtí pracovníci)

1. Pláteníková Eva, Mgr. (23)

2. Autratová Zuzana, Mgr. (17)

3. Sargánek Tomáš, Mgr. (15)

4. Císař Martin, Mgr. (13)

5. Misák Roman, Mgr. (12)

6. Hamerský Stanislav, PhDr. Ing. (7)

Bylo odevzdáno 39 hlasovacích lístků, z nich bylo 38 platných.

Kandidáti, kteří se umístili na prvních třech místech, se stávají členy školské rady. Blahopřejeme jim ke zvolení a přejeme jim hodně úspěchů v jejich práci. První zasedání školské rady svolá ředitelka školy.

V Brně dne 21. listopadu 2017

 

Třídní schůzky

Zveme rodiče a zákonné zástupce  žáků na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 12. září 2017 od 17.00 hodin.

Kromě základních informací potřebných pro vstup do nového školního roku je na programu také zpráva o činnosti spolku Přátelé Slovaňáku.

Park desetiletí

Právě probíhá soutěž Park desetiletí, ve které bojuje patnáct parků z České republiky, těch, které v předchozích letech uspěly v soutěži Park roku. Pořadatel kromě ceny odborné poroty udělí i cenu veřejnosti, a to na základě výsledků elektronického hlasování. Chcete-li tedy hlasovat pro svůj oblíbený park, můžete mu na stránce soutěže udělit až tři hvězdičky.

Zkoušky DELF scolaire – přihlášky, informace

 

Zkoušky DELF scolaire – přihlášky, informace
I letos mají studenti  možnost složit mezinárodní zkoušky DELF přímo na našem gymnáziu a získat neomezeně platný diplom úrovně A1-B2.
Přihlášky a podrobné informace jsou k vyzvednutí u prof. Křížová uč.č.208.
Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 22.10.2015 tamtéž.
Samotné zkoušky se konají ve dnech 19. a 20. 11. (pro niveau A) a 26. a 27. 11. (pro niveau B). Platby probíhají formou bankovního převodu na účet Francouzské aliance 261 39 641/0100 (KB Brno-venkov) - každý student individuálně (do poznámky nechť označí celé jméno). Častka pro A 800,-Kč, pro B 1400,-Kč.

 

I letos mají studenti  možnost složit mezinárodní zkoušky DELF přímo na našem gymnáziu a získat neomezeně platný diplom úrovně A1B2.

Přihlášky a podrobné informace jsou k vyzvednutí u prof. Křížové, uč.č.208.

Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 22.10. 2015 tamtéž.

Samotné zkoušky se konají ve dnech 19. a 20. 11. (pro niveau A) a 26. a 27. 11. (pro niveau B). Platby probíhají formou bankovního převodu na účet Francouzské aliance 261 39 641/0100 (KB Brno-venkov) každý student individuálně (do poznámky nechť označí celé jméno). Častka pro A 800,-Kč, pro B 1400,-Kč.

Třídní schůzky

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 22. září 2015 od 17.00 hodin.

Rozpis umístění tříd najdete ve vestibulu školy.

Zástupci jednotlivých tříd Spolku Přátelé Slovaňáku se sejdou v aule školy v 16.30 hodin.

Slavnostní vernisáž k otevření nástěnky s projekty I. A s tematikou 70 let od konce druhé světové války.

Třída I. A měla týden na to, aby si každý z nich vybral něco zajímavého z období druhé světové válka a zpracoval toto téma do poutavého projektu. Jejich práce byly tak vydařené, že jsme je umístili na nástěnku v učebně č. 202 a připomněli tak celé škole 70. výročí konce druhé světové války.

Jazykově poznávací pobyt v jižní Anglii

Jazykově poznávací pobyt v jižní Anglii

25. 4. – 2. 5. 2014

 

Na přelomu května a dubna roku 2014 měli studenti našeho gymnázia možnost zúčastnit se jazykově poznávacího pobytu v jižní Anglii s jednodenní návštěvou Londýna a belgického města Bruggy. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 51 studentů a dvě členky pedagogického sboru (Magdalena Šedrlová a Radoslava Vysloužilová).

Po dlouhém nočním přejezdu přes Německo jsme si naši cestu do Anglie ozvláštnili celodenním pobytem ve městě Bruggy na severu Belgie. Projeli jsme se lodí po soustavě kanálů a navštívili muzea tradičních belgických specialit – hranolků a čokolády. Po noclehu ve Francii jsme se trajektem vydali směrem k doverským útesům.

První den v Anglii jsme si prohlédli megalitickou stavbu Stonehenge a majestátní hrad Corfe Castle, odkud jsme již zamířili na ubytování v Plymouthu v hrabství Devon. Druhý den jsme podnikli celodenní výlet do sousedního hrabství Cornwall, během něhož jsme navštívili hrad St. Michael’s Mount (Angličané jej označují jako svůj Mont Saint-Michel), antické divadlo Minack Theatre vytesané do skály a nejzápadnější bod pevninské Anglie – Land’s End. V dalších dnech jsme se vydali ve stopách legendárního krále Artuše – vystoupali jsme až na vrchol hradu Tintagel Castle, kde se Artuš údajně narodil. Při návratu do Plymouthu jsme se krátce zastavili na Dartmoorských blatech, kam Sir Arthur Conan Doyle umístil děj románu Pes baskervillský. V nevlídném počasí vypadaly ponuré mokřiny a vřesoviště opravdu strašidelně, ale podařilo se nám zahlédnout divoce žijící poníky. V Plymouthu jsme si prohlédli akvárium a prošli se centem města. S Plymouthem jsme se další den rozloučili a vyrazili do města Glastonbury v hrabství Somerset, kde jsme navázali na sledování artušovské legendy – ruiny glastoburského opatství jsou podle legendy místem, kde byli Artuš s manželkou Guineverou pohřbeni. Odpoledne jsme se prohlédli raněgotickou katedrálu ve Wellsu a krátce se zastavili v lázeňském městě Bath. Poté náš čekala dlouhá cesta do Londýna. Kvůli silnému dešti jsme se po londýnských pamětihodnostech prošli jen krátce, ale alespoň zbyl čas na nákupy. Z Londýna jsme pluli po Temži do Greenwiche, kde jsme náš pobyt v Anglii ukončili. Zbývala jen dlouhá cesta domů.

 

Během tří dnů v Plymouthu a jednoho dne v Londýně byli studenti po skupinkách ubytováni v hostitelských rodinách. Studentům se náš program líbil, seznámili se s oblastí jižní Anglie, její kulturou a bohatou historií a taktéž si procvičili svoji angličtinu.

 

Doufáme, že v roce 2015 bude naše putování Britskými ostrovy pokračovat a těšíme se na nové zážitky.

EUROPASECURA - v krajském kole hned 3 naše týmy

EUROPASECURA je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v sytému světové bezpečnosti.

EUROREBUS - chybělo jen zlato

V neděli 30. 3. 2014 se v moderním prostředí bohunického Campusu uskutečnilo regionální kolo 19. ročníku vědomostní geografické soutěže EUROREBUS.

Postřehy z chemického dne

„Chemický den??“ Takto zněly před návštěvou Chemické fakulty VUT rozporuplné reakce budící se mezi studenty. Nikdo netušil, co si pod tím má představit. Uklidnění se nám však dostavilo hned vzápětí v prostorách budovy při pohledu na vysoké množství jídelních automatů. Třebaže čekající průvodci věřili, že studujeme chemické složení konzumačních výrobků, neotáleli a výraznými hlasy nás vyzvali k následování.

Lokace pro Hollywood

Budova již na první pohled působila moderním dojmem, bylo znát, že správci dbají na celkovou údržbu. Při vstupu do bílých chodeb chvílemi prostředí vyhlíželo jako v nemocnici, když jsme však dosáhli jednoho z mnoha cílů, a to laboratoře jaderných výzkumů, okolí nás překvapilo zcela jinou atmosférou. „Tady by mohli něco natáčet,“ reagoval jeden ze studentů. Dost americkým způsobem zářila i hlavní hala včetně ikonických skříněk pro studenty. Prošli jsme celkem sedm laboratoří, z nichž každá se nacházela v jiné sekci. V přízemí jsme se ze základu seznámili s procesem obnovy kostí u zvířat, jak se chemicky zpracovává potravinářský odpad, nebo v čem spočívá chemoterapie.

Zatímco skupina studentů za doprovodu profesora Vozáka obcházela prostory, profesorka Voráčková zhlédla přednášku o možnostech studia na této fakultě. „Na mě to zapůsobilo velmi kladně,“ komentuje. „Přednáška o středoškolské odborné činnosti byla zajímavá.“

I když prohlídka působila v podstatě jako výčet zdejších laboratoří a co se v nich dá dělat, dojem to v nás nechalo pozitivní, a tak se pomyslný šafrán, ztělesňující kvantum chemických nadšenců, rozkvetl zase o něco víc.

Matěj Škop, 1.A & Borek Doležal, 1.X

Přátelé Slovaňáku

Smyslem a hlavním cílem spolku Přátelé Slovaňáku, z. s. je

 

  1. prosazovat zájmy žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání,
  2. podporovat školu při uskutečňování jejích výchovně vzdělávacích cílů, pomoc škole v oblasti ekonomické a jejího materiálního zabezpečení,
  3. spolufinancovat vybrané vzdělávací programy, činnosti a aktivity pro žáky školy.

 

Spolek Přátelé Slovaňáku, z. s. má transparentní účet u Fio banky 2300547824/2010.

Aktuální výše členských příspěvků je 500 Kč. Při platbě příspěvků uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a třídu. V případě vaší první platby zašlete také informaci na email pratele@gymnaslo.cz, abychom společně doplnili vaše údaje do přihlášky ke členství ve spolku.

Pro poskytnutí daru můžete využít vzor Darovací smlouvy

Aktuální Stanovy spolku, zápisy ze setkání, schůzí, přehled hospodaření a seznam podpořených akcí, studentek a studentů najdete v datovém úložišti školy.

K některým složkám je přístup možný jen pro členy Spolku – požádejte o přístup!

9. dubna 2019 proběhly volby vedení spolku Přátelé Slovaňáku. Předsedkyní (statutární zástupkyní) byla zvolena Iva Šmídová (pratele@gymnaslo.cz). Ve výboru spolku dále působí Kamila Jarolímová a Libuše Martináková. Hospodářkou spolku zůstává Káťa Stejskalová.

Mimořádné třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na mimořádné třídní schůzky v úterý 25.2.2014 v 17 hodin. Hlavním bodem programu je informace o založení občanského sdružení Přátelé Slovaňáku, o jeho účelu a stanovách a především potvrzení a upřesnění zástupců jednotlivých tříd z řad rodičů.

Vedení školy a výbor občanského sdružení Přátelelé Slovaňáku

Multikulturní týden

Ve dnech 25. – 29. 11. se na naší škole konal tzv. multikulturní týden. V rámci projektu EDISON mezinárodní organizace AISEC nás navštívilo šest vysokoškolských studentů z pěti různých zemí (Portugalsko, Čína, Egypt, Vietnam a Thajsko). Našim studentům tyto země přiblížili formou prezentací. Jedna Číňanka momentálně studuje na Novém Zélandě, takže jsme měli možnost dozvědět se zajímavosti i o této pro nás exotické zemi.

Chtěla bych tímto způsobem velmi poděkovat našim čtyřem studentkám a jednomu studentovi – jmenovitě Tereze Konšelové ze VI. A, Honzovi Le Hongovi ze IV. A, Kateřině Vašíčkové ze 3. B, Sáře Provazníkové ze 2. X a Thuy Ngoc Truong ze 3. A –  za jejich ochotu zahraniční studenty ubytovat a poskytnout jim tak zázemí hostitelské rodiny.

prof. Jana Prchalová

Projekt Pestrý svět

Ve středu 20. 11. se několik studentů naší školy zúčastnilo projektu Pestrý svět na ZŠ Horácké náměstí, kde pro malé skupinky dětí připravili prezentaci o své zemi, odkud pocházejí nebo kde nějaký čas žili. Já jsem čtyřem skupinkám prezentoval o Bosně a Hercegovině. Zmínil jsem základní informace o zemi, místní kuchyni, historii nebo o filmovém festivalu v Sarajevu. Prezentace byly přednášeny v angličtině nebo němčině. Všem zúčastněným se projekt se ZŠ Horácké náměstí velmi líbil a hodnotíme ho jako zdařilý. Poděkování také patří prof. Prchalové a K. Vonáškové ze IV. A za ochotnou pomoc při organizaci.

Damir Solak, IV. A

Juvenes Translatores

I naše gymnázium se letos stejně jako 21 dalších škol v naší zemi zapojilo do překladatelské soutěže Juvenes Translatores, kterou organizuje Evropská komise. Letos se této soutěže mohli zúčastnit studenti narozeni v roce 1996 a překládali z a do 24 úředních jazyků Evropské unie. Na naší škole se do soutěže zapojili čtyři soutěžící (Blanka Hýžová, Hana Řiháčková, Barbora Varmužová a Damir Solak) a překládali z angličtiny do češtiny a z chorvatštiny do češtiny. Na překlad byla vyhrazena lhůta 2 hodiny. Za každý členský stát bude v únoru vybrán vítěz, který pojde do Bruselu na setkání s evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost Androullou Vassiliou. Budeme držet naším studentům palce!

Olympiáda lidských práv

V pondělí 25. listopadu jsem se vydal s p. zástupkyní Gorodeckou do Prahy na finálové kolo Olympiády lidských práv, které se konalo v jednacím sále Zastupitelstva hlavního města Prahy. Každý soutěžící měl za úkol vypracovat esej na jedno z nabízených témat a ti nejlepší pak své myšlenky obhajovali před porotou. Na programu byly také workshopy a přednášky od UNICEF a Amnesty International. Přestože se mi nepovedlo umístit se na nejlepších pozicích, soutěž se mi velmi líbila a jistě se jí příští rok zase zúčastním.

Damir Solak, IV. A

I Slovaňák má své ambasadory!

ambasadoři na FSSV pátek 13. září jsem se společně s Ediem Kheirem vydal na setkání Ambasadorů MU. Jedná se o projekt Masarykovy univerzity, který sdružuje více než 150 studentů SŠ z Česka i Slovenska. Cílem tohoto projektu je seznámit studenty s fungováním a aktivitami Masarykovy univerzity. Více se o projektu dozvíte na plakátech v prvním patře.
Během dopoledne se konal speciální den otevřených dveří na jednotlivých fakultách, já jsem se rozhodl navštívit právnickou a filozofickou fakultu. Ve 12:30 jsme se všichni potkali na náměstí Svobody, poté následovala skupinová prohlídka Brna.  Znovu jsme se potkali na FSS, kde nás čekal odpolední program, v první části to byla prezentace o univerzitě a workshop dle výběru (taneční, výtvarný, tvorba znělky v nahrávacím studiu a o projektu Masarykovy debaty) po pauze následovala diskuze dle výběru (o studiu stomatologie, projektu Demagog.cz, fungování akademického senátu nebo studiu biologie). Toto setkání bylo velmi vydařené a těším se na další ambasadorské úkoly. Video ze setkání je k dispozici na Youtube.

Jsme i na Facebooku,  i tam můžete zjistit, co děláme!

Damir Solak, IV.A

VYSOKÉ TATRY 2013 - Výběrový kurz vysokohorské turistiky

Poslední týden v září konkrétně 25.–29. 9. se pod vedením Mgr. Dana Šimka uskutečnil kurz vysokohorské turistiky. Cílem výpravy GSN se staly Vysoké Tatry. Podrobnějsí reportáž o celé akci bude uveřejněna již brzy zde.

 

Všem, kteří se zúčastnili, přejeme mnoho úspěchů v celém šk. roce 2013/2014 a mnoho splněných cílů a vrcholů. Vedení školy děkujeme za možnost realizace takovéhoto typu kurzu.

 

V Brně 15. 10. 2013                                 D. Šimek a T. Sargánek

Podporujeme pražskou ZOO po povodních 2013

Naše gymnázium každým rokem navštěvuje v rámci kurzu Ekologie v regionu poutavé expozice pražské ZOO. Letos jsme naplánovali návštěvu hlavního města na den 4. června.

Jazykově poznávací pobyt ve Skotsku

Jazykově poznávací pobyt ve Skotsku

24. 4. – 1. 5. 2013


V dubnu roku 2013 měli studenti našeho gymnázia možnost zúčastnit se jazykově poznávacího pobytu ve Skotsku s dvoudenní návštěvou Londýna. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 62 studentů a tři členové pedagogického sboru (Mgr. Rudolf Dostálek, Mgr. Ronald Martini, RNDr. Radoslava Vysloužilová).

Po dlouhé cestě jsme do Velké Británie vstoupili symbolicky - branou bílých doverských útesů. Po příjezdu do Londýna jsme si prohlédli válečný křižník Belfast kotvící na Temži a interiér gotické katedrály Southwark. První den v Londýně jsme završili projížďkou na London Eye a procházkou večerním městem.

Z Londýna jsme zamířili na sever, do Skotska. Naše první setkání se Skotskem proběhlo v hlavním městě - Edinburghu. Prohlédli jsme si tamní hrad, centrum města a královskou jachtu Britannia, kterou v roce 1997 otevřela pro veřejnost královna Alžběta II.. Druhý den jsme projeli přes území skotské vysočiny s četnými jezery a pasoucími se stády ovcí až k magickému jezeru Loch Ness. Z paluby lodi jsme vyhlíželi Nessie, kterou jsme sice nespatřili, ale přesto jsme byli plavbou po tajemném jezeře nadšeni. V dalších dnech jsme navštívili památník skotského hrdiny Williama Wallace, univerzitní město Saint Andrews a projeli jsme se krásnou krajinou.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Yorku, kde jsme si prohlédli centrum města s úzkými uličkami a nádhernou gotickou katedrálu York Minster, která patří mezi největší v Evropě. Po příjezdu do Londýna jsme dokončili prohlídku města: seznámení se s hlavními obrazy v National Gallery, návštěva Toweru a nezbytné nákupy na Oxford Street. Z Londýna jsme pluli po Temži do Greenwiche, kde jsme náš pobyt v Anglii ukončili. Zbývala jen dlouhá cesta domů.

Během tří dnů v Edinburghu a jednoho dne v Londýně byli studenti po skupinkách ubytováni v hostitelských rodinách. Měli tak možnost porovnat rozdíly ve skotské a britské angličtině. Studentům se náš program líbil, seznámili se se skotskou kulturou a bohatou historií a taktéž si procvičili svoji angličtinu.


Doufáme, že v roce 2014 bude naše putování Britskými ostrovy pokračovat a těšíme se na nové zážitky.

Španělský den

Dne 17. 6. 2013 se na našem gymnáziu konal Španělský den. Studenti i učitelé připravili pohoštění z typických španělských jídel a nápojů, následovala přednáška o Španělsku a Kolumbii. Vyvrcholením akce bylo představení různých druhů tance flamenco, které bylo doprovázeno hrou na španělskou kytaru. Umělecký výkon byl odměněn bouřlivým potleskem.

 

Zapsaly: Sylva Kolářová, Ilona Brhelová

 

Mladý Demosthenes

Studenti našeho gymnázia se letos zúčastnili této řečnické soutěže. Ze školního kola , jež se uskutečnilo před Vánocemi, postoupili dva studenti ve dvou věkových kategoriích - Martin Saip z 2.A a Martina Dvořáková ze 3.X. Regionální kolo proběhlo 19. února v Brně. Martina vybojovala 2. místo, Martin postoupil jako vítěz do krajského kola. Tentokrát bylo povinností natočit řečnický výstup (Martin si zvolil téma diskriminace) na DVD a odeslat. Následovalo opět vítězství a pozvánka na přípravné soustředění na kolo celostátní, jež proběhlo v Praze. Účast v celostátním kole řečnické soutěže je obrovský úspěch a Martinovi patří velká gratulace, i když zde již své vítězství nezopakoval.

Soutěž Mladý Demosthenes pořádá sdružení Face of new Europe, s.r.o.,  projekt je podpořen také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Hodnotící porotě předsedala Jana Adámková, kterou známe z televize Nova jako moderátorku, a dále vysokoškolští a středoškolští pedagogové. V regionálním kole měli soutěžící možnost vyslechnout si nejdříve rady porotců, pak byla soutěž zahájena a přistoupilo se k prezentacím. V samotné soutěži se bodovaly podle tabulek tato kritéria - originalita tématu, práce s jazykem, práce s hlasem, řeč těla, celkový dojem, oční kontakt s publikem, vstřícnost k publiku a působení na něj.

Účast v soutěži tohoto typu Vám každopádně poskytne dobrou příležitost vyzkoušet si prezentovat vlastní myšlenky před publikem a pomáhá zbavit se strachu veřejně mluvit, což je skvělá průprava pro další studium nebo zaměstnání. Navíc je to příležitost přemýšlet o jazyku, který používáme většinou automaticky, a podpořit tak dobrou úroveň české jazykové kultury.

Články – dění

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014