Aktuální informace - provoz školy, vrácení lístků na ples

Provoz školy

Z důvodu aktuální situace je provoz školy omezen.

Do odvolání stanovuji úřední hodiny pro žáky, rodiče i veřejnost:

vždy v pondělí a středu od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Doporučujeme všechny záležitosti řešit elektronicky přes email: sekretariat@gymnaslo.cz.

Pokud budete do školy telefonovat, upozorňujeme, že provoz vrátnice je omezený, tj. po vytočení telefonního čísla školy (541 321 317) je možné pokračovat volbou příslušné klapky. Jejich přehled získáte zde:

kontakty na vedení školy, sekretariát a ekonomickou sekci školy:

http://www.gymnaslo.cz/skolakontakty/kontakty

kontakty na učitele:

http://www.gymnaslo.cz/studium/profesori/seznam-clenu-profesorskeho-sboru

V naléhavých případech kontaktujte ředitele školy na telefonu: 737 284 932.

Společenský ples

V tomto týdnu měly být zahájeny přípravné práce ke Společenskému plesu v termínu 2. 5. 2020. Vzhledem k trvajícímu nařízení vlády se ples bude konat 13. 3. 2021 v Bobycentru se stejným programem. Na nový termín plesu nebudou platit původní lístky, budou se prodávat nové lístky. Lístky na letošní ples zakoupené ve škole je možné vracet na sekretariátu školy u paní Světlíkové, a to od 11. 5. do 15. 6. 2020. Vrácení lístků zakoupených přes smsticket.cz vyřizuje tato společnost. Pokud se rozhodnete lístky nevracet, podpoříte tak přímo průběh oslav ke 100 letům Slovaňáku, za tuto případnou podporu děkujeme.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022