Dny otevřených dveří 2019-2020

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 3. 12. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 29. 1. 2020 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor, tedy jednu přihlášku):

I.A

šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.A

čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.X

čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

1.B

čtyřleté všeobecné studium (30 žáků)

Program dne otevřených dveří 4.12.2018:


12.00 – 13.40 hod. : výuka „s otevřenými dveřmi“. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout

do živé výuky.


14.00 – 18.30 hod.: představení jednotlivých předmětových sekcí. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou

projít školou a navštívit jednotlivé předmětové sekce, kde mohou získat podrobnější informace o studiu.

Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která na gymnáziu panuje.


v 16.00 hod., v 17.00 hod. a v 18.00 hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium

získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.


Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší


kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

Program dne otevřených dveří 3.12.2019 a 29.1.2020

  • 12.00–13.50 hodin (dne 3.12.2019), resp. 12.00-16.20 hodin (dne 29.1.2020) – výuka „s otevřenými dveřmi“; návštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky
  • cca 14.00–18.30 hodin (prezentace některých předmětů začne po skončení výuky) – představení jednotlivých předmětových sekcí; návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé předmětové sekce, kde mohou získat podrobnější informace o studiu; provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která na gymnáziu panuje
  • v 16.00 a v 17.30 hodin – beseda s vedením školy v aule; zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.

Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022