EUROPASECURA - v krajském kole hned 3 naše týmy

EUROPASECURA je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v sytému světové bezpečnosti.V rámci prvního kola vyplňovali studenti našich tří tříčlenných týmů složených ze studnetů IV.A a V.A 90 minutový on-line test, který pro všechny 3 naše týmy znamenal postup do dalšího kola této soutěže. Předmětem otázek byly především:

  • bezpečnostní situace ve světě, světové konflikty
  • role Evropské unie a NATO při řešení světových konfliktů
  • základní informace o Evropské unii - historie, instituce, rozhodování
  • základní informace o Severoatlantické alianci - historie, instituce, rozhodování
  • Česká republika a její členství v EU a NATO - práva a povinnosti
  • geografická orientace

Většina otázek z prvního kola za pomoci studijní literatury, internetu a týmové spolupráce nedělala soutěžícím žádných obtíží, leč v krajském kole je čeká nepoměrně težší úkol. Tím je vypracování a obhájení resp. oponentura bezpečnostní analýzy jednoho ze zadaných témat (jejich zadání najdete zde: http://www.europasecura.cz/doc/Temata-2014.pdf Vše musí být hotové do konce dubna letošního roku.

Budeme každopdáně držet palce! A o dalším pokračování a umístění našich reprezentantů v této vlastně stále aktuální soutěži dále informovat!

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022