Přátelé Slovaňáku

Smyslem a hlavním cílem spolku Přátelé Slovaňáku, z. s. je

  1. prosazovat zájmy žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání,
  2. podporovat školu při uskutečňování jejích výchovně vzdělávacích cílů, pomoc škole v oblasti ekonomické a jejího materiálního zabezpečení,
  3. spolufinancovat vybrané vzdělávací programy, činnosti a aktivity pro žáky školy.

Spolek Přátelé Slovaňáku, z. s. má transparentní účet u Fio banky 2300547824/2010.

Aktuální výše členských příspěvků je 500 Kč. Při platbě příspěvků uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení studenta a třídu. Preferujeme bezhotovostní platbu, je to pro Spolek jednodušší z hlediska účetnictví i párování plateb. Děkujeme za pochopení.

V případě první platby vyplňte prosím přihlášku v odkazu: https://forms.office.com/r/zUMQNDEfGb

Aktuálně přecházíme na elektronické přihlášení, vyplněním elektronického formuláře projevujete svůj zájem se stát členem spolku. Uzávěrka přihlášek a plateb je 30.11. v daném kalendářním roce.

údaje zákonného zástupce studenta (jméno, příjmení a e-mailovou
adresu), případně zašlete vyplněnou přihlášku.
Aktuální přihlášku ke členství

Návod k platbě a přihlášení, stanovy spolku, zápisy ze setkání, schůzí, přehled hospodaření a seznam podpořených akcí a další informace naleznete v datovém úložišti školy.

23. listopadu 2021 proběhly volby vedení spolku Přátelé Slovaňáku. Předsedkyní (statutární zástupkyní) byla zvolena Jana Svobodová (pratele@gymnaslo.cz). Ve výboru spolku dále působí Magdalena Valášková a Michaela Pokorná. Hospodářkou spolku zůstává Káťa Stejskalová.

Pro poskytnutí daru můžete využít vzor Darovací smlouvy.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022