Projekt UNESCO 2013 – Pécs

Ve dnech 18.–21. března 2013 se část třídy V. A zaměřená na německý jazyk zúčastnila mezinárodního projektu, který organizuje a finančně podporuje UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien. Hlavním tématem letošního ročníku byla "Mobilita".

Kromě studentů našeho gymnázia, kteří byli doprovázeni paní ředitelkou Kopeckou a profesorkami Masaříkovou a Autratovou, se projektu zúčastnili také studenti ze Slovenska, Rakouska a Maďarska. Projekt má dlouholetou tradici a místo konání se každoročně mění v rámci zapojených zemí. Letošní ročník se konal v maďarském městě Pécs, které bylo vyhlášeno Evropským hlavním městem kultury roku 2010, a má tedy svým návštěvníkům co nabídnout.

A teď pár slov k našemu programu:

Po příjezdu a následném ubytování nás čekal seznamovací večer, během něhož se představili všichni účastníci. Místní gymnázium nám poskytlo tradiční občerstvení a mohli jsme zhlédnout, a dokonce si vyzkoušet tradiční maďarské lidové tance.

Další den začal prohlídkou městské čtvrti Zsolnay. Zde jsme navštívili dva z pěti nově vystavěných projektů dotovaných EU - filharmonii a porcelánku. Odpoledne jsme začali s prací na projektech. Byli jsme rozděleni do čtyř workshopů, z nichž každý měl jinou náplň a účastnili se jej zástupci všech zemí. Večer jsme měli možnost navštívit malebné historické centrum Pécse.
Třetí a zároveň poslední den jsme dokončovali práci ve workshopech a odpoledne nás čekala závěrečná prezentace, při níž každá skupina předvedla to, na čem pracovala. Příjemným zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení maďarského školního sboru, který všechny nadchnul svým profesionálním výkonem. Poté již následoval poslední bod programu - oficiální rozloučení a poděkování všem zúčastněným a organizátorům.

Z Maďarska jsme si dovezli mnoho dojmů. Zajímavé pro nás bylo moci používat němčinu při práci v mezinárodním kolektivu. Vůbec to není jen tak, ale zvládli jsme to.

Příští rok se naši mladší spolužáci mohou těšit do slovenské Nitry. Ta totiž bude dalším místem setkání studentů z naší školy, Nitry, Pécse a Vídně.

Tereza Fogašová, Tereza Konšelová

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022