Články – dění

Geograficko-historická exkurze do blízkého zahraničí

V pátek 7. října se studenti semináře z geografie a III.A vydali poznávat krásy nejbližšího zahraničí v rámci geograficko-historické exkurze.

Maturanti ze semináře "Geografie v souvislostech" absolvovali terénní výuku v Moravském krasu

Prostředí CHKO Moravský kras je ideální místem pro výuku v terénu. O tom se ve čtvrtek 20. 10. 2011 přesvědčili maturanti ze semináře "Geografie v souvislostech". Pozorovali jevy v krasové krajině a popisovali procesy interakce fyzických a humánních složek krajinné sféry, především vliv ekonomické činnosti na krajinu vápencového krasu. Odpovědi na nejrůznější dotazy hledali v geoparku v Rudici, lomu v Seči či povodí Jedovnického potoka a jeho Rudickém propadání. Nabyté znalosti se jim jistě budou hodit v přípravě na maturitu či následném studium geografie na VŠ.

Geografická exkurze 2.A

Ve čtvrtek 29.9.2011 se třída 2.A, doplněná o studenty III.A, vydala na geografickou exkurzi do krásné země, ke které má český národ nejblíže – k našim ‚‚bratom‘‘ na Slovensko.

Z pařížského deníku českého učitele

Začalo to vlastně už v květnu, kdy jsem se dozvěděla, že mi byl schválen grant z programu Comenius a budu tak moct vyrazit na měsíční stáž do Francie. Následovalo zařizování, shánění ubytování, letenek, pojištění apod. Nakonec se všechno stihlo a 2. července s lehkou nervozitou nasedám do letadla směr Paříž.

Jazykově poznávací pobyt v Irsku

17. 6. – 26. 6. 2011

 

V červnu roku 2011 měli studenti našeho gymnázia možnost se zúčastnit jazykově poznávacího pobytu v Irsku s dvoudenní návštěvou Londýna. Na cestu za poznáním a dobrodružstvím vyrazilo celkem 37 studentů a tři členové pedagogického sboru (Mgr. Jana Prchalová, RNDr. Radoslava Vysloužilová, RNDr. Jiří Dittrich).

Kurz - Zdraví a práce - pro 3.ABX+V.A - Sportovně-turistická část - VLTAVA TOUR + CYKLO

Studenti níže naleznou základní informace, pokyny a dokumenty ke kurzu Zdraví a práce - část sportovně-turistická - VLTAVA TOUR 2011 + CYKLO.

!!! Od 3.6. je možné se jmenovitě zapisovat k termínům NP - viz nástěnka TV před vstupem do tělovýchovných prostor školy!!!!

Apeluji na studenty, aby si v dostatečném předstihu zajistili u svého lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Bez něj nelze kurz absolvovat.
Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší jednoho dne před zahájením kurzu, tj 11.6. resp. 15.6.

V případě potřeby podrobnějších či upřesňujících informací se prosím obraťte na vedoucí obou kurzů (Mgr. Jana Novotná/Mgr. Daniel Šimek).

Naše studentky reprezentovaly školu v SOČ

Dne 12. dubna 2011 se uskutečnilo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Ze školního kola postoupil v letošním roce rekordní počet – sedm soutěžících.

Týdenní stáž na Prince Henry´s Grammar school

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Jako jeden z učitelů projektu ESF OPVK „Anglické gymnázium“ jsem měl možnost strávit týden na anglické škole Prince Henry´s Grammar School v Otley nedaleko Leedsu. Týdenní pohyb a působení na škole mi dalo unikátní možnost nahlédnout pod pokličku regionálně prestižní školy. Pod vedením učitelů geografie a tělesné výchovy jsem poznal principy i metody výuky a mohl zhlédnout základní dokumentaci k výuce. Kromě velmi kvalitního zázemí především pro tělesnou výchovu a velmi kvalitního systému řízení i motivace studentů mě překvapila hlavně integrace mentálně i jinak postižených studentů. Další zvláštností je rozsah maturitních předmětů jako je např.: design a technologie, technologie potravin či ekonomická studia. Prostředí na mě působilo velmi pozitivně a školu jsem vnímal jako dobře fungující organismus.

Matematický klokan 2011

Soutěž Matematický klokan je mezinárodní. Více se o ní můžete dočíst na www.matematickyklokan.net.

Jedná se o skvělou příležitost, jak prověřit své schopnosti logického uvažování, postřehu a abstrakce, a to vše ve velmi stísněném časovém limitu. V letošním roce se této soutěže zúčastnilo celkem 87 žáků a zde si můžete prohlédnout nejlepší výsledky jednotlivých kategorií.

4. víkendová dílna učitelů

 

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Učitelé projektu ESF OPVK "Anglické gymnázium Brno" se opět měli možnost setkat v Kurdějově ve dnech 25. - 27. 2. 2011 a dále pracovat na vybraných klíčových aktivitách projektu. Nejvíce se opět věnovali aktualitám a práci s interaktivním portálem především s e-learningovým systémem moodle. Dozvěděli se novinky o harmonogramu stáží na zahraničních školách a informace o výběrovém řízení k nákupu další literatury.

Lyžařský kurz 1.A a III.A

Krásy Orlických hor a záludnosti lyžařského sportu ve dnech 5.–12. února poznávali studenti tříd 1.A a III.A.

ZIMNÍ KURZ "DEŠTNÉ 2011" 1.B a 1.X

Kouzlo zimní přírody Orlických hor mohli ve dnech 12. - 19. 2. 2011 zažít žáci 1.B i 1.X. Jak vypadal takový týden strávený v bílé stopě, na lyžích či snowboardu, na vrcholu Velké Deštné během výpravy na sněžnicích či jak vypadal život v chatě Domov, můžete shlédnout v galerii fotek a objevit v řádcích studentské reportáže Martiny Dvořákové z 1.X - ZDEMartiny Snášelové z 1.B - ZDE

ZÁVĚREČNÉ INSTRUKCE K ZIMNÍMU KURZU - 1.B + 1.X - Deštné v Orlických horách - 12. - 19. 2011

Přihlášení studenti tříd 1.B a 1.X  naleznou níže  pokyny k zimnímu kurzu a nepřihlášení studenti pokyny k organizaci náhradního plnění. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na mne.

Mgr. D. Šimek

90. výročí Slovaňáku

Už je to celých devět dekád, co se poprvé oficiálně otevřely dveře Slovaňáku pro studenty z Brna i širokého okolí. Za tu dobu prošel různými politickými systémy, válkou, nespočetnými opravami, měnil své jméno a sloužil i jako špitál. Přesto tu stále stojí a studenti spolu s profesory si výročí této dlouhé cesty připomněli.

Oslavy 90. výročí probíhaly 18.12.2010. Předcházel jim den otevřených dveří pro budoucí studenty Slovaňáku, který se konal 17.12.2010. Rolí průvodců se ujali senátoři spolu s dalšími studenty.

PŘIHLÁŠKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZIMNÍM KURZŮM PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ

Níže jsou informace pro studenty 1.B a 1.X k zimnímu kurzu, který proběhne v Deštné v Orlických horách v termínu 12. - 19. 2. 2011. K informacím je přiložena i přihláška.

Jakou energii budeme využívat?

Ve čtvrtek  18.11.2010 se naše třída V.A, za doprovodu paní prof. Pindryčové a paní prof. Gorodecké, vydala na jednodenní exkurzi do Prahy. Předmětem byla přednáška na ČVUT - Fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské a následná návštěva námi zvoleného muzea.

Byli jste v uranovém dole?

Setkání se účastnila prof. Pindryčová a prof. Kopecká.

Program 11. setkání Klubu Svět energie:

Dlouhé Stráně

Ve středu 15. 5. 2010 jsme se v 8:00 shromáždili u školy s očekáváním, že se opět přiučíme a budeme trochu chytřejší a znalejší. Nasedli jsme tedy do autobusu a vydali se na cestu do regionu Hrubý Jeseník.

Cesta nám trvala jen zhruba půldruhé hodiny. Jako první zastávka byla papírna ve Velkých Losinách, což je kulturní i technická památka s tradicí 400 let a také téměř nejstarší manufaktura v Evropě. Ruční papír se ve Velkých Losinách  vyrábí již od 90. let 16. století, zakladatelem se stal Jan ml. ze Žerotína. Podívali jsme se jak do dílny, tak i na výstavu papírových objektů vytvořených dnešními umělci. Dnešní ruční papír se vyrábí z buničiny, která je rozmělněna s vodou v čerpací kádi, poté se vloží  do kovového síta s rámečkem, dvakrát se suší a nakonec vyhlazuje. Zdejší losinský papír poznáme dle průsvitky a nepravidelných okrajů.

Po návštěvě papírny jsme se podívali na Červenohorské sedlo, ale počasí nám příliš nepřálo, tudíž jsme ho brzy opustili.

Pokračovali jsme do Vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Tato elektrárna patří energetické společnosti ČEZ, začala se budovat v roce 1978 a do provozu byla uvedena v roce 1996. Celá elektrárna leží pod zemí, aby nijak nenarušovala krajinu malebných Jeseníků. Princip tohoto unikátu spočívá v tom, že v noci je energie přebytková, v této době je voda přečerpávána z dolní nádrže do horní, naopak ve dne, kdy je energie nedostatek, je voda spouštěna do nádrže spodní a tak vyrábí energii. Mezi nejdůležitější části této elektrárny patří dvě Francisovy reversní turbíny, které fungují jako turbíny i čerpadla.

Naše cesta byla zakončena návštěvou velkolosinských lázní a zámku.  Velkých  Losinách jsme doplnili zásoby na večerní cestu a poté vyrazili zpět do Brna.

Celou exkurzi jsme si užili a odjížděli s pocitem, že jsme si opět rozšířili znalosti.

studenti II.A, 2.A

Kurz Ekologie v regionu 2.X

Kurz Ekologie v regionu 2.X

Ve dnech 8. – 10. 9. 2010 se konal v Mikulově také kurz s ekologickou tématikou pro třídu 2.X. Jeho náplň byla stejná jako pro třídu IV.A., viz http://www.gymnaslo.cz/ze-zivota-skoly/ekokurz-iva.

1. Workshop se zahraničním lektorem

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Učitelé projektu "Anglické gymnázium Brno" měli možnost ve dnech od 3. do 5. března 2010 načerpat informace o vzdělávacím systému na nejen středních školách ve Velké Británii. Zúčastnili se pracovní dílny s rodilým mluvčím a externím učitelem anglického jazyka Ing. Samuelem Darkwahem, PhD. Akce byla velmi přínosná a učitelé si tak mohli srovnat kurikula časké a britské stejně jako maturitní a jiné zkoušky včetně metodiky vyučování.

Kurz Místní region

Kurz Místní region je součástí ŠVP pro I. ročník šestiletého jazykového studia. Náplní tohoto kurzu je rozvíjení kompetencí při plnění výstupů ŠVP ze světa práce, fyziky, biologie a historie a výchovy ke zdraví (viz tabulka 1.) a průřezových témat Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova i Výchova demokratického občana

V letošním školním roce trval kurz pět dní a na jeho realizaci se podíleli učitelé Světa práce, fyziky a biologie J. Pindryčová, J. Holánková a I. Kubištová. Jako pedagogický dozor třídní učitelka R. Vysloužilová a J. Pindryčová.

Hlavním cílem projektu je poznat okolí Brna, některé významné historické události, geologické a paleontologické zajímavosti Moravského krasu, stav ochrany přírody, ale i fyzikální jevy v daném prostředí. Písemné výstupy z kurzů si žáci uloží do zvláštní složky (zprávy, protokoly, referáty).

Kurz rozvíjí klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy způsobem, který by v běžné výuce nebyl možný.

Kurz proběhl v týdnu od 7.6. do 11.6.2010

Mista konání:

Jedovnice – geologická část

Sloup v Moravském Krasu – geologická, fyzikální a historická část

Baldovec – rozvoj osobnosti

Boskovice – historická, biologická a fyzikální část

Rájec Jestřebí historická a zeměpisná část, rozvoj osobnosti

Ubytování :

Sloup v Moravském krasu – rekreační středisko Čermák

Kurz ekologie v regionu

V době od poloviny dubna do prvního květnového týdne se uskutečnily kurzy všech 2. ročníků s ekologickou tématikou. Kurzy proběhly na příjemném místě - zařízení brněnské Lipky Rychta Krásensko. Naše škola tradičně využívá programové nabídky kvalifikovaných pracovníků Lipky, kteří se specializují především na práci v terénu, ať už geografickou, botanickou, zoologickou či obecně ekologickou. Ve dnech, kdy nám nepřálo počasí, jsme si „hráli“ v sále Rychty a tak se zábavnou formou učili informace z oblasti ochrany životního prostředí tak, jak nám je předepisují osnovy. Více o našich kurzech na http://www.pilotg-gp.cz/index.php?p=H_ekologie&site=brno_slov .

Důležitou součástí kurzů je také exkurze do pražské botanické a zoologické zahrady v Tróji a terénní exkurze v okolí Brna. Na všech akcích plní studenti úkoly z průřezového tématu environmentální výchova. Na přípravě a vyhodnocení kurzů se podílejí všechny vyučující biologie i třídní učitelé.

Jedničky podruhé! (krajské kolo SOČ)

 

Nedávno jsme informovali o skvělých výsledcích našich studentů v městském kole SOČ s přáním, aby se jim dařilo i v kole krajském. To se uskutečnilo 10. května 2010 a naši opět zabodovali:

Dan Autrata a Martin Pospíchal (VI.A) s biologickou prací Proces digitalizace končetin aneb jak se vytvářejí prsty získala opět první místo, stejně jako fyzikální práce Model horkovzdušného balonu BB26E 1:4 Jan Suchého (2.X) a Tomáše Mejzlíka (sexta A z Gymnázia Brno – Řečkovice). Obě práce postupují do celostátního kola.

Jakub Hrdý (4.C) si vydobyl obhajobou práce Optimalizace metody propidium monoazide real-time F57 qPCR jako alternativního nástroje pro určení životaschopnosti Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis krásné 3. místo.

 

Studijně-vzdělávací zájezd do Anglie

Studijně-vzdělávací zájezd do Anglie

1. - 7. května 2010

V květnu roku 2010 měli studenti našeho gymnázia možnost navštívit Anglii v rámci studijně-vzdělávacího zájezdu. Za památkami a dobrodružstvím vyrazilo celkem 43 studentů a tři členové profesorského sboru.

Během našeho pobytu v Anglii jsme navštívili Londýn (prohlídka Shakespearova divadla Globe, Tower, Trafalgar square..), univerzitní městečko Oxford, prestižní chlapeckou kolej Eton, královský hrad ve Windsoru, katedrálu a hrad ve Winchesteru, katedrálu v Salisbury, tajemné Stonehenge, jeskyně v Cheddaru a římské lázně v Bathu. Skvělou tečkou za naším pobytem byla projížďka na London Eye - největším ruském kole na světě.

Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde se mohli seznámit s anglickými tradicemi a zvyky, taktéž si mohli zdokonalit a procvičit angličtinu.

Studentům se program zájezdu líbil, na další pokračování našeho anglického putování se těšíme v příštím roce.

Městské kolo SOČ

Jsme jedničky !

Dne 13.4 2010 proběhlo městské kolo Studentské odborné činnosti (SOČ). Z naší školy byly přihlášeny tři práce z oborů biologie a fyzika.

V biologii předvedli naši studenti své práce v silné konkurenci – bylo zde přihlášeno 12 prací. Studenti Dan Autrata a Martin Pospíchal (VI.A) obhajovali práci s názvem Proces digitalizace končetin aneb jak se vytvářejí prsty. Obhajoba byla přednesena velmi přesvědčivě a také odpovědi na dotazy porotců byly dokladem perfektní znalosti tématu a svědomitosti při jeho vypracování. Proto získali studenti 1. místo. Podobně Jakub Hrdý (4.C) doložil obhajobou práce Optimalizace metody propidium monoazide real-time F57 qPCR jako alternativního nástroje pro určení životaschopnosti Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis perfektní znalost tématu i použitých metod práce. Jeho práce obsadila 2. místo.

 Ale to není vše – i ve fyzice jsme zabodovali skvěle, i když zde soutěžila dvojice zastupující dvě školy – Jan Suchý (2.X) a Tomáš Mejzlík (sexta A z Gymnázia Brno – Řečkovice). Jejich práce uchvátila hmotným výsledkem náročné několikaměsíční práce – horkovzdušným balónem. Práce Model horkovzdušného balonu BB26E 1:4 získala ve fyzikální kategorii 1. místo!

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme, aby byli podobně úspěšní v krajském kole, které se uskuteční 10. května 2010. 

"DOBYTÍ VELKÉ DEŠTNÉ 5115 m n.m." ZIMNÍ KURZ 1.B,1.X

Ve čtvrtek 4.2. 2010 se na Zimním kurzu tříd 1.B a 1.X dalo dohromady úderné družstvo běžkařů a běžkařek, jež si dalo za cíl prozkoumat hřeben místních "velehor" a stanout na nejvyšším bodě - tedy na Velké Deštné. I když mezi členy byli někteří novicové s minimální zkušeností, touha po dobrudružství byla příliš lákavá. Expedice se ráno vybavila nutnou svačinkou, vosky a horkým čajem. Pak obtiskla svoji stopu v bílých pláních a lesích. Vydala se nejprve na Velkou Deštnou náročným stoupáním, aby pak sjížděla po hřebenu přes Šerlich, Masarykovu chatu, NPR Bukačka a Šerlišský mlýn zpátky do základního tábora v Deštném v Orlických horách. Na to, jak to vše probíhalo, se můžete podívat v následující galerii. Nebudou chybět úsměvy, pády, radost, zoufalství, přátelství a hlavně DOBRODRUŽSTVÍ!

Články – dění

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022