90. výročí Slovaňáku

Už je to celých devět dekád, co se poprvé oficiálně otevřely dveře Slovaňáku pro studenty z Brna i širokého okolí. Za tu dobu prošel různými politickými systémy, válkou, nespočetnými opravami, měnil své jméno a sloužil i jako špitál. Přesto tu stále stojí a studenti spolu s profesory si výročí této dlouhé cesty připomněli.

Oslavy 90. výročí probíhaly 18.12.2010. Předcházel jim den otevřených dveří pro budoucí studenty Slovaňáku, který se konal 17.12.2010. Rolí průvodců se ujali senátoři spolu s dalšími studenty.

Samotné oslavy byly zahájeny v sobotu 18. v  9 hodin a to „během historií Slovaňáku“. Studenti spolu s profesory byli rozřazeni do devíti skupin symbolizujících jedno desetiletí a jednou oběhly Slovaňácký park. Odměnou jim za to bylo uvolnění z výuky v úterý 21.12.

Uvnitř školy pak probíhal den otevřených dveří pro absolventy školy. Bývalí studenti, kteří školu navštěvovali třeba před padesáti lety, se mohli podívat, co všechno se na škole změnilo, nahlédnout do seznamu absolventů, nebo si prohlédnout fotky z kroniky. Součástí byl samozřejmě i bohatý program. Studentky Slovaňáku si připravily dvě hudební projekce, účastníci projektu Comenius nám zahráli divadlo, pan ředitel uspořádal setkání s absolventy a v učebnách probíhala projekce fotografíí a videí z různých akcí Slovaňáku např.: Máchovské putování či výcvikové kurzy. Ve studovně bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení a bylo možno si zde zakoupit DVD se záznamy z koncertů a vystoupení umělců z řad studentů. Zkrátka nabitý den se skvělou atmosférou.

A na závěr přání: jménem Studentského senátu přeji Slovaňáku spoustu skvělých studentů a šťastné dosáhnutí rychle blížícího se stého výročí.

Kristýna Jakeschová, 2.X

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022