Geograficko-historická exkurze do blízkého zahraničí

V pátek 7. října se studenti semináře z geografie a III.A vydali poznávat krásy nejbližšího zahraničí v rámci geograficko-historické exkurze.

Za doprovodu profesorek Gorodecká a Kopecké jsme nejdříve zhlédli soutok Moravy a Dunaje na moravsko-slovensko-rakouském pomezí. Exkurze byla již tradičně doprovázena výkladem pana průvodce, od něhož jsme se na tomto místě dozvěděli i něco o nedalekém hradu Děvín.

Čas vyhrazený pro návštěvu Bratislavy jsme kvůli nepěknému počasí strávili jen spěšnou prohlídkou pár zajímavých míst hlavního města Slovenska.

Po druhém přejezdu hranic, tentokrát slovensko-rakouským, už nás čekal hlavní cíl dnešní výpravy – Petronell-Carnuntum, muzeum římských legií. Většinu z nás zaujalo právě procházení zrekonstruovanými domy, návrat zpět do doby starých Římanů a teplotní šok v místních lázních, v jedné z místností teplota vzduchu dosahovala až 35 °C. Mně osobně venkovní prostory areálu ze zřejmých důvodů připomněly italské Pompeje.

V nedalekém Hainburgu nás pan průvodce upozornil na památku povodní z několika předešlých let, při březích Dunaje jsme si prohlédli dochované brány ze 13. století a poté už se autobus ubíral k domovu. Cestou jsme ještě na krátko zastavili u památníku na Moravském poli, kde zahynul Přemysl Otakar II.

Organizátorům se tedy nedá nic vytknout, za celý den jsme poznali mnoho zajímavého jak ze současnosti, tak z dob dávno minulých.

Jana Látalová (4.B)

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022