Naše studentky reprezentovaly školu v SOČ

Dne 12. dubna 2011 se uskutečnilo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Ze školního kola postoupil v letošním roce rekordní počet – sedm soutěžících. Z oboru 02. FYZIKA to byla Petra Hrozková z IV.A s prací Moderní napěťové zdroje - spínané zdroje a Tereza Gerguri z V.A s prací Grafické zpracování modelu povrchu chemicky pekuliární hvězdy HD 37776. Z oboru 04. BIOLOGIE pak Andrea Řezáčová (ze třídy 3.A) s prací Programovaná buněčná smrt v životě enterocytů, Kateřina Vaňatková (ze třídy 4.X) s prací Výskyt a šíření dirofilariózy psů na jižní Moravě a Kristýna Janderová (ze třídy 3.X) s prací Soustava žláz s vnitřní sekrecí se zaměřením na některé choroby. V oboru 06. ZDRAVOTNICTVÍ soutěžila Kateřina Juráková z V.A s prací Variabilita tepové frekvence v závislosti na hloubce sedace. A z oboru 16. HISTORIE Aneta Lokajová z IV.A, která se zabývala archeologickými nálezy v části Brna – Bohunicích.

Ačkoliv všechny studentky měly precizní prezentace i obhajobu práce, našli se úspěšnější řešitelé, kteří postoupili do krajského kola. Z naší školy automaticky postoupila pouze Aneta Langerová (neměla ve svém oboru konkurenty). Všem soutěžícím přísluší za náročnou práci, vykonanou nad rámec běžných povinností, a také za perfektní reprezentaci školy veliké uznání a dík.

Petra Hrozková
Katka Vaňatková
Andrea Řezáčová
Katka Juráková
Aneta Lokajová
Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022