Návštěva Štrasburku

Ve dnech 8. - 11. 9. 2012 jsme se zúčastnily zájezdu do Štrasburku, jehož nedílnou součástí byla návštěva Evropského parlamentu a setkání s europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA.

Naše gymnázium reprezentovalo pět studentek; dvě současné - Kristýna Sovová a Kateřina Němcová - a tři čerstvé absolventky: Jana Látalová, Veronika Hrčková a Kristýna Beranová, pod pedagogickým vedením paní zástupkyně RNDr. Hany Gorodecké.

 

V sobotu jsme se brzy ráno vydaly na cestu přes ČR do Německa. Po několika krátkých přestávkách jsme se odpoledne ocitly v technickém muzeu v Sinsheimu, kde jsme si prohlédly exponáty vystavené na venkovních plochách. Mezi nejatraktivnější můžeme zařadit nadzvuková letadla Tupolev TU-144 a Concorde.

Další zastávkou bylo malebné lázeňské městečko Baden-Baden, ležící též ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Paní zástupkyně a čtyři studentky zde navštívily Caracallovy lázně, zbylé dvě studentky si šly prohlédnout ruiny římských lázní a tamní kolonádu.

Ve večerních hodinách jsme dorazily do cíle naší cesty, do Štrasburku. Ten jsme si prohlédly jen z autobusu, neboť podrobnější prohlídku jsme absolvovaly až v dalších dnech. Štrasburk je hlavním městem Alsaska, jednoho z nejmenších francouzských regionů, který v minulosti střídavě náležel Německu a Francii, a mezi jehož symboly neodmyslitelně patří i čáp. Toto starobylé město je také sídlem důležitých evropských institucí: Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.

V neděli ráno jsme se vydaly na Alsaskou vinnou stezku, kde se pěstují známé odrůdy vín – např. Pinot Noir, Riesling apod. Dopoledne jsme začaly návštěvou města Colmar, které je rodištěm sochaře Frédérica Augusta Bartholdiho, tedy autora Sochy Svobody. Její menší verzi si zde můžete prohlédnout, stejně tak jako hrázděné domy, které jsou všudypřítomné v celém Alsasku.

Naše další kroky směřovaly do města Kaysersberg, které se také může pochlubit slavným rodákem, a to Albertem Schweitzerem, nositelem Nobelovy ceny za mír. Stejně tak jako Colmar, i toto město na nás zapůsobilo svou půvabnou atmosférou.

Následující zastávkou bylo opět malé a kouzelné městečko, tentokrát nesoucí jméno Riquewihr. Po příjemné odpolední procházce jsme zamířily zpět do Štrasburku. Ve Štrasburku jsme si prošly hlavní třídu Grand Rue, navštívily katedrálu Notre-Dame a také krásnou část města nazvanou La Petite France.

Další den jsme absolvovaly projížďku lodí po řece Ill a poté jsme si mohly prohlédnout město dle vlastního zájmu. Odpoledne jsme se přesunuly do Evropského parlamentu, kde jsme získaly mnoho nových informací o jeho fungování od samotné paní europoslankyně Sehnalové. Ta nám také ochotně zodpověděla všechny naše dotazy a pak už pospíchala na zasedání. Po další přednášce jsme na zasedání spěchaly i my a z galerie jsme sledovaly jednání europoslanců.

Ještě tentýž den jsme s paní europoslankyní, která se nám všem velmi věnovala, povečeřely. Po takto příjemně stráveném večeru jsme se již vydaly na zpáteční cestu do ČR, která naštěstí proběhla hladce a rychle.

Chtěly bychom velmi poděkovat paní europoslankyni MUDr. Olze Sehnalové, MBA, která nám věnovala svůj drahocenný čas, dále panu průvodci Hambálkovi, který se o nás po celou dobu zájezdu plně a obětavě staral, podělil se s námi o spoustu informací a celý zájezd skvěle zorganizoval. Poděkování patří taktéž paní zástupkyni RNDr. Haně Gorodecké, díky níž jsme získaly mnoho nových zkušeností a zážitků a prožily několik příjemných dní.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022