Prague Nobel Get - Together

Ve dnech 30.–31. 5. 2012 se uskutečnilo v Praze výjimečné setkání čtyř izraelských laureátů Nobelových cen v oblasti chemie (Ada Yonath, Avram Hershko, Aaron Ciechanover a Dan Shechtman) a talentovaných studentů přírodovědných předmětů. Díky své úspěšné účasti v soutěži SOČ jsem měla možnost účastnit se této konference.

Cesta začala časným výjezdem vlaku 4:31 směr Praha. Konference probíhala v budově Národní technické knihovny s oficiálním začátkem v devět hodin. Na konferenci nechyběli vysocí představitelé české akademické obce (např. předseda AV ČR J. Drahoš či její bývalý předseda J. Pačes, 1. náměstek ministra školství I. Wilhelm) ani někteří významní vědci, jmenovitě například Kvido Stříškovský nebo Marcyn Nowotny. Zmínění izraelští laureáti získali svoji cenu většinou v oblasti biochemie nebo molekulární biologie. Každý z nich představil svůj výzkum v hodinu trvající přednášce. První měla výstup Ada Yonath, která Nobelovu cenu dostala v roce 2009 za objasnění fungování ribozomálního tunelu. Jako další přednášející se představil Joel Sussman, který se zabývá fungováním a strukturou flexibilních proteinů. Po této přednášce následovala pauza na kávu a drobnou svačinku a hned poté cyklus přednášek pokračoval. Dalším vědcem byl Avram Hersho, který se zabývá studiem ubiquitinu, což je protein uskutečňující přenos proteinů v buňce. Hned po něm následoval Kvido Střížskovský s mezimembránovou proteázou a Marcyn Nowotny se studiem nukleotidů. Nutno dodat, že veškeré přednášky probíhaly v angličtině, takže to bylo celé velice náročné. Poté byl opět vyhrazený čas na oběd a odpoledne přišla na řadu posterová sekce. V chodbičce byly umístěny stojany, na kterých byly vyvěšeny postery většinou studentů z vysokých škol. Měli možnost tímto zveřejnit své práce, kterými se zabývají. Tato sekce byla volně přístupná a kdokoli mohl klást případné otázky. Souběžně probíhal osobní pohovor s jedním z laureátů. Tohoto setkání jsem se bohužel nezúčastnila, protože jsem se pohybovala v posterové sekci a ztratila pojem o čase. Od šesté hodiny se konala večeře; opět s jedním z laureátů. Zde se setkala spousta lidí a velká část byla z řad studentů. U jednoho stolu jsem seděla s Aaronem Ciechanovrem, nesebrala jsem ovšem odvahu s ním promluvit. Většina těchto významných lidí působila přátelským dojmem. Náročný den jsem zakončila odchodem na koleje Sinkuleho, kde jsem byla ubytovaná.

Ve čtvrtek začal program už v půl deváté a to přednáškou Aarona Ciechanovera, který zde představil svůj výzkum ubiquitinu, ale tentokrát v souvislosti s mechanismem působení v těle, vlivem na lidské zdraví a vývojem léčiv. Jako druhý se představil Josef Michl se singlet fission. Poté následovala pauza na svačinu a další se představil Petr Cígler, se svým výzkumem v oblasti nanotechnologie, konkrétně nanodiamantů. Dalším přednášejícím pak byl M. G. Finn s výzkumem virového inženýrství. Potom byl opět čas pro pauzu na oběd a odpoledne nás čekaly už pouze tři přednášky. První se představil Peer Fischer s magnetickými nanočásticemi, potom Ehud Keinan a celou konferenci zakončil nositel Nobelovy ceny z roku 2011 Dan Schechtman s přednáškou o objevu kvaziperiodických krystalů a vývoji názorů na strukturu pevných látek.

Celá konference byla úžasný zážitek a zkušenost, jak taková setkání probíhají. Vše bylo perfektně nachystáno a vyladěno do posledních detailů.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Ivě Kubištové za doporučení k účasti na této konferenci, dále Radku Matuškovi za doprovod a obrovskou pomoc s přípravou na tuto akci a v neposlední řadě také vedení školy, které mi tuto akci částečně uhradilo.

Poznámka: Petra Hrozková, studentka V.A, se posterové diskuse s prezentací svého výzkumu zúčastnila aktivně, její poster  nyní můžete vidět v laboratoři chemie. I. Kubištová

Amazing scientific achievement of Petra Hrozková

Our student, Petra Hrozková (from the V.A class) participated in an international scientific conference Prague Nobel Get Together 2012 in Prague (May 30th – May 31st 2012). The conference was an ultimate scientific event in Czech Republic in last few years, because there participated all four Israeli Nobel prize laureates at the conference (Ada Yonath, Avram Hershko, Aaron Cieachanover, Dan Shechtman).

The conference consisted of invited lectures of Nobel prize laureates as well as poster session, where mostly Ph.D. students and postdocs presented their scientific work. Amazingly, Petra Hrozková also participated with her poster on “Study and measurement of negative ions”. She presented the results from her electrochemistry and chemical-physics field of study during so called High-school Scientific Work (SOČ) among the top scientists from Czech Republic and also the whole world.

Her poster and the abstract is exposed in front of the chemistry classroom. We wish her a successful continuation in a greatly launched scientific career.

Radek Matuška

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022