Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky netrval týden, ale o něco déle – od 1. listopadu do 11. listopadu 2011. Smyslem této akce je seznámit širokou veřejnost s výzkumnými a vědeckými pracovišti, kterých máme naštěstí v Brně hojné množství, podobné akce se současně konají třeba i v Praze a Ostravě. My jsme s některými studenty navštívili Ústav biologie obratlovců a Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky. Všem zúčastněným se akce velmi líbila, zejména studentům biologického praktika v předmaturitních ročnících. Ti navštívili v tomto roce již třetí vědecké pracoviště – kromě Biofyzikálního ústavu také Anatomické muzeum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Arboretum Mendelovy university.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022