Algebraické a funkční vztahy

 1. Reálná čísla (VY_32_INOVACE_MA.1.01.pdf)
 2. Numbers - repetition (VY_32_INOVACE_MA.1.02.pdf)
 3. Goniometrické funkce ostrého úhlu (VY_32_INOVACE_MA.1.03.pdf)
 4. Trigonometrie v pravoúhlém trojúhelníku (VY_32_INOVACE_MA.1.04.pdf)
 5. Trigonometry (VY_32_INOVACE_MA.1.05.pdf)
 6. Lineární funkce (VY_32_INOVACE_MA.1.06.pdf)
 7. Vlastnosti funkcí (VY_32_INOVACE_MA.1.07.pdf)
 8. Solution of a right-angled triangle (VY_32_INOVACE_MA.1.08.pdf)
 9. Procvičování absolutní hodnota, mocniny, odmocniny (VY_32_INOVACE_MA.1.09.pdf)
 10. Kvadratická funkce (VY_32_INOVACE_MA.1.10.pdf)
 11. Kvadratické funkce s absolutní hodnotou (VY_32_INOVACE_MA.1.11.pdf)
 12. Výrazy, definiční obor (VY_32_INOVACE_MA.1.12.pdf)
 13. Mnohočleny (VY_32_INOVACE_MA.1.13.pdf)
 14. Lineární lomená funkce - grafy (VY_32_INOVACE_MA.1.14.pdf)
 15. Mocninná funkce (VY_32_INOVACE_MA.1.15.pdf)
 16. Inverzní funkce (VY_32_INOVACE_MA.1.16.pdf)
 17. Logaritmická funkce (VY_32_INOVACE_MA.1.17.pdf)
 18. Logaritmus (VY_32_INOVACE_MA.1.18.pdf)
 19. n-tá odmocnina (VY_32_INOVACE_MA.1.19.pdf)
 20. Exponenciální funkce (VY_32_INOVACE_MA.1.20.pdf)

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022