Latina

 1. Opakování substantiv 1. a 2. deklinace (VY_32_INOVACE_LA.1.01.ppt)
 2. Fabula „De Rubricappula“ (VY_32_INOVACE_LA.1.02.pdf)
 3. Základní mluvnická terminologie (VY_32_INOVACE_LA.1.03.pdf)
 4. Opakování sloves (VY_32_INOVACE_LA.1.04.pdf)
 5. Procvičování maskulin a feminin 3. deklinace (VY_32_INOVACE_LA.1.05.pdf)
 6. Křížovka (VY_32_INOVACE_LA.1.06.pdf)
 7. Skloňování adjektiv 1. a 2. deklinace (VY_32_INOVACE_LA.1.07.ppt)
 8. Slovesa mezi 3. a 4. konjugací (VY_32_INOVACE_LA.1.08.ppt)
 9. Deponentní slovesa (VY_32_INOVACE_LA.1.09.ppt)
 10. Opakování substantiv 1. a 2. deklinace (VY_32_INOVACE_LA.1.10.ppt)
 11. Procvičování adjektiv 1. a 2.deklinace (VY_32_INOVACE_LA.1.11.pdf)
 12. Procvičování 2. konjugace (VY_32_INOVACE_LA.1.12.pdf)
 13. Procvičování deponentních sloves (VY_32_INOVACE_LA.1.13.pdf)
 14. Text „Aetas aurea“ (VY_32_INOVACE_LA.1.14.pdf)
 15. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace (VY_32_INOVACE_LA.1.15.ppt)
 16. Futurum I. (VY_32_INOVACE_LA.1.16.ppt)
 17. Procvičování futura I. (VY_32_INOVACE_LA.1.17.pdf)
 18. Opakování sloves 1. – 4. konjugace (VY_32_INOVACE_LA.1.18.pdf)
 19. Zájmena osobní (VY_32_INOVACE_LA.1.19.ppt)
 20. Zájmena přivlastňovací (VY_32_INOVACE_LA.1.20.ppt)

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022