Latinská gramatika: Lexikologie a lexikum

 1. Struktura latinského slova (VY_32_INOVACE_LA.2.01.pdf)
 2. Předpony tvarově odpovídající předložkám (VY_32_INOVACE_LA.2.02.pdf)
 3. Předpony původní neodlučitelné i s odlišnými významy a předpony sekundární z příslovcí (VY_32_INOVACE_LA.2.03.pdf)
 4. Předpony s hláskovými změnami (VY_32_INOVACE_LA.2.04.pdf)
 5. Změny/střídání samohlásek – ablaut (VY_32_INOVACE_LA.2.05.pdf)
 6. Přípony substantiv (VY_32_INOVACE_LA.2.06.pdf)
 7. Přípony adjektiv a sloves (VY_32_INOVACE_LA.2.07.pdf)
 8. Slova složená/kompozita (VY_32_INOVACE_LA.2.08.pdf)
 9. Pojmy vyjadřující množství (VY_32_INOVACE_LA.2.09.pdf)
 10. Konverze k jiným slovním druhům (VY_32_INOVACE_LA.2.10.pdf)
 11. Pojmy z antické filozofie (VY_32_INOVACE_LA.2.11.pdf)
 12. Pojmy z historie a dějin umění (VY_32_INOVACE_LA.2.12.pdf)
 13. Lékařské pojmy – části těla (VY_32_INOVACE_LA.2.13.pdf)
 14. Lékařské pojmy – řecké předpony a přípony a názvy onemocnění (VY_32_INOVACE_LA.2.14.pdf)
 15. Pojmy z antické literatury a literární teorie (VY_32_INOVACE_LA.2.15.pdf)
 16. Latinské zkratky (VY_32_INOVACE_LA.2.16.pdf)
 17. Obecné latinské frazeologismy a floskule (VY_32_INOVACE_LA.2.17.pdf)
 18. Právnické frazeologismy (VY_32_INOVACE_LA.2.18.pdf)
 19. Historické a literární citáty a výroky (VY_32_INOVACE_LA.2.19.pdf)
 20. Úvod do indoevropských etymologií (VY_32_INOVACE_LA.2.20.pdf)

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022