Mezinárodní vztahy – evropská integrace ve 2. pol. 20. stol

 1. Důsledky 2. světové války pro Evropu (VY_32_INOVACE_NS.1.01.pdf)
 2. Integrační proces zemí východní Evropy (VY_32_INOVACE_NS.1.02.pdf)
 3. Organizace spojených národů (VY_32_INOVACE_NS.1.03.pdf)
 4. Montánní unie (VY_32_INOVACE_NS.1.04.pdf)
 5. Euratom (VY_32_INOVACE_NS.1.05.pdf)
 6. Evropské hospodářské společenství (VY_32_INOVACE_NS.1.06.pdf)
 7. Evropská společenství (VY_32_INOVACE_NS.1.07.pdf)
 8. Schengenská smlouva (VY_32_INOVACE_NS.1.08.pdf)
 9. Jednotný evropský akt (VY_32_INOVACE_NS.1.09.pdf)
 10. Maastrichtská smlouva (Smlouva o evropské unii) (VY_32_INOVACE_NS.1.10.pdf)
 11. Symboly Evropské unie (VY_32_INOVACE_NS.1.11.pdf)
 12. Historický proces rozšíření EU (VY_32_INOVACE_NS.1.12.pdf)
 13. Instituce EU – Evropský parlament (VY_32_INOVACE_NS.1.13.pdf)
 14. Instituce EU – Evropská rada (VY_32_INOVACE_NS.1.14.pdf)
 15. Instituce EU – Rada evropské unie (VY_32_INOVACE_NS.1.15.pdf)
 16. Instituce EU – Evropská komise (VY_32_INOVACE_NS.1.16.pdf)
 17. Instituce EU – Soudní dvůr Evropské unie (VY_32_INOVACE_NS.1.17.pdf)
 18. Instituce EU – Evropský účetní dvůr (VY_32_INOVACE_NS.1.18.pdf)
 19. Instituce EU – Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů (VY_32_INOVACE_NS.1.19.pdf)
 20. Česká republika a EU (VY_32_INOVACE_NS.1.20.pdf)

 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022