Články – dění

Dny otevřených dveří 2019-2020

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 3. 12. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 29. 1. 2020 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor, tedy jednu přihlášku):

I.A

šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.A

čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.X

čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

1.B

čtyřleté všeobecné studium (30 žáků)

Volby do školské rady – výsledky

Výsledková listina č. 1 (v závorce je počet hlasů)

(volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci)

1. Solak Damir (25)

2. Kazimírová Veronika (24)

3. Diviš Petr, MUDr., Ph.D. (23)

4. Měšťánek Tomáš, PhDr.(19)

5.–6. Brabec Jan, Ing. (18)

5.–6. Šmídová Iva, PhDr., Ph.D. (18)

Bylo odevzdáno 73 platných hlasovacích lístků.

Kandidáti, kteří se umístili na prvních třech místech, se stávají členy školské rady. Blahopřejeme jim ke zvolení a přejeme jim hodně úspěchů v jejich práci. První zasedání školské rady svolá ředitelka školy.

Výsledková listina č. 2 (v závorce je počet hlasů)

(volili pedagogičtí pracovníci)

1. Pláteníková Eva, Mgr. (23)

2. Autratová Zuzana, Mgr. (17)

3. Sargánek Tomáš, Mgr. (15)

4. Císař Martin, Mgr. (13)

5. Misák Roman, Mgr. (12)

6. Hamerský Stanislav, PhDr. Ing. (7)

Bylo odevzdáno 39 hlasovacích lístků, z nich bylo 38 platných.

Kandidáti, kteří se umístili na prvních třech místech, se stávají členy školské rady. Blahopřejeme jim ke zvolení a přejeme jim hodně úspěchů v jejich práci. První zasedání školské rady svolá ředitelka školy.

V Brně dne 21. listopadu 2017

 

EUROPASECURA - v krajském kole hned 3 naše týmy

EUROPASECURA je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v sytému světové bezpečnosti.

EUROREBUS - chybělo jen zlato

V neděli 30. 3. 2014 se v moderním prostředí bohunického Campusu uskutečnilo regionální kolo 19. ročníku vědomostní geografické soutěže EUROREBUS.

Mimořádné třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na mimořádné třídní schůzky v úterý 25.2.2014 v 17 hodin. Hlavním bodem programu je informace o založení občanského sdružení Přátelé Slovaňáku, o jeho účelu a stanovách a především potvrzení a upřesnění zástupců jednotlivých tříd z řad rodičů.

Vedení školy a výbor občanského sdružení Přátelelé Slovaňáku

Mladý Demosthenes

Studenti našeho gymnázia se letos zúčastnili této řečnické soutěže. Ze školního kola , jež se uskutečnilo před Vánocemi, postoupili dva studenti ve dvou věkových kategoriích - Martin Saip z 2.A a Martina Dvořáková ze 3.X. Regionální kolo proběhlo 19. února v Brně. Martina vybojovala 2. místo, Martin postoupil jako vítěz do krajského kola. Tentokrát bylo povinností natočit řečnický výstup (Martin si zvolil téma diskriminace) na DVD a odeslat. Následovalo opět vítězství a pozvánka na přípravné soustředění na kolo celostátní, jež proběhlo v Praze. Účast v celostátním kole řečnické soutěže je obrovský úspěch a Martinovi patří velká gratulace, i když zde již své vítězství nezopakoval.

Soutěž Mladý Demosthenes pořádá sdružení Face of new Europe, s.r.o.,  projekt je podpořen také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Hodnotící porotě předsedala Jana Adámková, kterou známe z televize Nova jako moderátorku, a dále vysokoškolští a středoškolští pedagogové. V regionálním kole měli soutěžící možnost vyslechnout si nejdříve rady porotců, pak byla soutěž zahájena a přistoupilo se k prezentacím. V samotné soutěži se bodovaly podle tabulek tato kritéria - originalita tématu, práce s jazykem, práce s hlasem, řeč těla, celkový dojem, oční kontakt s publikem, vstřícnost k publiku a působení na něj.

Účast v soutěži tohoto typu Vám každopádně poskytne dobrou příležitost vyzkoušet si prezentovat vlastní myšlenky před publikem a pomáhá zbavit se strachu veřejně mluvit, což je skvělá průprava pro další studium nebo zaměstnání. Navíc je to příležitost přemýšlet o jazyku, který používáme většinou automaticky, a podpořit tak dobrou úroveň české jazykové kultury.

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Blahopřejeme Anně Bělkové ze II. A k získání 1. místa v kategorii II. C a Elišce Tomáškové z I. A k získání 2. místa v kategorii II. B. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Aničce přejeme co nejlepší umístění v celostátním kole. 

Jana Prchalová

Výměnný program Brno – Utrecht

Studenti Gymnázia Slovanské náměstí se zúčastnili výměnného pobytu v holandském Utrechtu, který je zároveň partnerem města Brna. Program se skládal ze dvou částí. Od 3.2 do 8.2 jsme hostili naše holandské partnery v Brně a od 4.4 do 10.4 nás čekal pobyt v Holandsku.

Multikulturní týden – různé úhly pohledu

Ve dnech 11.–15. 3. 2013 se na naší škole konal tzv. multikulturní týden. V rámci projektu EDISON mezinárodní organizace AISEC nás navštívilo pět vysokoškolských studentek z pěti různých zemí (Brazílie, Indonésie, Kanada, Rumunsko a Thajsko).

Brněnský vrabeček

Studentky našeho gymnázia opět zvítězily! Tentokrát na poli hudebním. Vokální hudební skupina MINIMINY reprezentující naši školu dokázala porazit těžkou konkurenci v soutěži Brněnské kolo – Brněnský vrabeček. Porotu zaujala interpretací písně Mezi horami + a capellovým zpracováním písně Telephone zpěvačky Lady Gaga.

Zpráva ze zahraniční stáže na Hurstpierpoin College ve dnech 22. – 29.4. 2012

Součástí projektu „Anglické gymnázium Brno“, číslo projektu: CZ.07./1.1.02/01.0091 je absolvování stáže v zahraničí. Pro tento termín byla vybrána Hurstpierpoint College, což  je internátní soukromá  škola nedaleko Brightonu v oblasti West Sussex.

Vše o této škole, ať už se to týká jejího kurikula, možností, které nabízí svým studentům či struktury vyučovacího dne, se můžete dočíst na stránkách http://www.hppc.co.uk/.

Cílem mé stáže byly zejména návštěvy hodin v předmětech matematika a tělesná výchova, pro pochopení rozdílných či naopak stejných a osvědčených postupů v učení. Při pozdějších rozhovorech s učiteli i studenty jsem se dozvěděla více o jejich výstupech. Což jsou pro  studenty v 16-ti letech zkouška GSCE (něco jako malá maturita - přesto minimálně z deseti předmětů) a následně zkouška A2, což věkem, nikoli rozsahem odpovídá naší maturitě.

Součástí stáže byla i jednodenní exkurze do Londýna s návštěvou nově budovaného centra pro letošní olympijské hry.

Díky poznatkům ze stáže jsem si znovu uvědomila hodně důležitých, ale i zajímavých věcí, které jsou vhodné pro naše gymnázium a vůbec učení na střední škole jako takové, jako jsou vzájemná úcta, pracovitost, vidina dobré budoucnosti, vzájemný respekt i ve vztahu učitel-rodič, stejně tak učitel-student a samozřejmě i respekt učitelů mezi sebou navzájem.

 

V Brně dne 3. května 2012

 

HurstSmartvyukaProject

Prague Nobel Get - Together

Ve dnech 30.–31. 5. 2012 se uskutečnilo v Praze výjimečné setkání čtyř izraelských laureátů Nobelových cen v oblasti chemie (Ada Yonath, Avram Hershko, Aaron Ciechanover a Dan Shechtman) a talentovaných studentů přírodovědných předmětů. Díky své úspěšné účasti v soutěži SOČ jsem měla možnost účastnit se této konference.

VLTAVA TOUR 2012

Vážení a milí proaktivní studenti,

konec školního roku klepe  sice na dveře,  ale my ještě nekončíme:-) Nabízíme Vám tímto "rozlučkovou" akci s názvem VLTAVA TOUR 2012.

Jedná se o výběrový fakultativní sportovně-turistický kurz se zaměřením na vodní turistiku a poznávání kulturního dědictví, které nabízí povodí řeky Vltavy. Kurz je určen pro všechny studenty napříč všemi ročníky (vyjma maturitních tříd). Počet míst je limitovaný, tak prosím neváhejte a zúčastněte se poslední akce toho školního roku.

Podmínky nutné k účasti naleznete v níže uvedeném odkazu. Těšíme se na Vás, Vaše PK TV.

 

POKYNY A PŘIHLÁŠKA - VLTAVA TOUR 2012

VÁNOČNÍ VĚDECKÁ SHOW

Vsaď se, že si po chemické show fenomenálního Michaela Londesborougha budeš chtít také obléct bílý plášť vědce? Nemusíš ani vědět, že chlorid sodný je kuchyňská sůl - prostě se zúčastni soutěže o Vědeckou vánoční besídku pro celou školu. A nech se přesvědčit, že anorganická chemie je fakt paráda!

Středoškolská odborná činnost

Dne 31.10. 2011 se uskutečnila informační schůzka o Středoškolské odborné činnosti, zúčastnili se jí jak studenti, kteří už Sočku dělají, tak noví zájemci.

Geograficko-historická exkurze do blízkého zahraničí

V pátek 7. října se studenti semináře z geografie a III.A vydali poznávat krásy nejbližšího zahraničí v rámci geograficko-historické exkurze.

Geografická exkurze 2.A

Ve čtvrtek 29.9.2011 se třída 2.A, doplněná o studenty III.A, vydala na geografickou exkurzi do krásné země, ke které má český národ nejblíže – k našim ‚‚bratom‘‘ na Slovensko.

Kurz - Zdraví a práce - pro 3.ABX+V.A - Sportovně-turistická část - VLTAVA TOUR + CYKLO

Studenti níže naleznou základní informace, pokyny a dokumenty ke kurzu Zdraví a práce - část sportovně-turistická - VLTAVA TOUR 2011 + CYKLO.

!!! Od 3.6. je možné se jmenovitě zapisovat k termínům NP - viz nástěnka TV před vstupem do tělovýchovných prostor školy!!!!

Apeluji na studenty, aby si v dostatečném předstihu zajistili u svého lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Bez něj nelze kurz absolvovat.
Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší jednoho dne před zahájením kurzu, tj 11.6. resp. 15.6.

V případě potřeby podrobnějších či upřesňujících informací se prosím obraťte na vedoucí obou kurzů (Mgr. Jana Novotná/Mgr. Daniel Šimek).

Týdenní stáž na Prince Henry´s Grammar school

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Jako jeden z učitelů projektu ESF OPVK „Anglické gymnázium“ jsem měl možnost strávit týden na anglické škole Prince Henry´s Grammar School v Otley nedaleko Leedsu. Týdenní pohyb a působení na škole mi dalo unikátní možnost nahlédnout pod pokličku regionálně prestižní školy. Pod vedením učitelů geografie a tělesné výchovy jsem poznal principy i metody výuky a mohl zhlédnout základní dokumentaci k výuce. Kromě velmi kvalitního zázemí především pro tělesnou výchovu a velmi kvalitního systému řízení i motivace studentů mě překvapila hlavně integrace mentálně i jinak postižených studentů. Další zvláštností je rozsah maturitních předmětů jako je např.: design a technologie, technologie potravin či ekonomická studia. Prostředí na mě působilo velmi pozitivně a školu jsem vnímal jako dobře fungující organismus.

Matematický klokan 2011

Soutěž Matematický klokan je mezinárodní. Více se o ní můžete dočíst na www.matematickyklokan.net.

Jedná se o skvělou příležitost, jak prověřit své schopnosti logického uvažování, postřehu a abstrakce, a to vše ve velmi stísněném časovém limitu. V letošním roce se této soutěže zúčastnilo celkem 87 žáků a zde si můžete prohlédnout nejlepší výsledky jednotlivých kategorií.

4. víkendová dílna učitelů

 

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Učitelé projektu ESF OPVK "Anglické gymnázium Brno" se opět měli možnost setkat v Kurdějově ve dnech 25. - 27. 2. 2011 a dále pracovat na vybraných klíčových aktivitách projektu. Nejvíce se opět věnovali aktualitám a práci s interaktivním portálem především s e-learningovým systémem moodle. Dozvěděli se novinky o harmonogramu stáží na zahraničních školách a informace o výběrovém řízení k nákupu další literatury.

ZÁVĚREČNÉ INSTRUKCE K ZIMNÍMU KURZU - 1.B + 1.X - Deštné v Orlických horách - 12. - 19. 2011

Přihlášení studenti tříd 1.B a 1.X  naleznou níže  pokyny k zimnímu kurzu a nepřihlášení studenti pokyny k organizaci náhradního plnění. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na mne.

Mgr. D. Šimek

PŘIHLÁŠKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZIMNÍM KURZŮM PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ

Níže jsou informace pro studenty 1.B a 1.X k zimnímu kurzu, který proběhne v Deštné v Orlických horách v termínu 12. - 19. 2. 2011. K informacím je přiložena i přihláška.

Jakou energii budeme využívat?

Ve čtvrtek  18.11.2010 se naše třída V.A, za doprovodu paní prof. Pindryčové a paní prof. Gorodecké, vydala na jednodenní exkurzi do Prahy. Předmětem byla přednáška na ČVUT - Fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské a následná návštěva námi zvoleného muzea.

Byli jste v uranovém dole?

Setkání se účastnila prof. Pindryčová a prof. Kopecká.

Program 11. setkání Klubu Svět energie:

Dlouhé Stráně

Ve středu 15. 5. 2010 jsme se v 8:00 shromáždili u školy s očekáváním, že se opět přiučíme a budeme trochu chytřejší a znalejší. Nasedli jsme tedy do autobusu a vydali se na cestu do regionu Hrubý Jeseník.

Cesta nám trvala jen zhruba půldruhé hodiny. Jako první zastávka byla papírna ve Velkých Losinách, což je kulturní i technická památka s tradicí 400 let a také téměř nejstarší manufaktura v Evropě. Ruční papír se ve Velkých Losinách  vyrábí již od 90. let 16. století, zakladatelem se stal Jan ml. ze Žerotína. Podívali jsme se jak do dílny, tak i na výstavu papírových objektů vytvořených dnešními umělci. Dnešní ruční papír se vyrábí z buničiny, která je rozmělněna s vodou v čerpací kádi, poté se vloží  do kovového síta s rámečkem, dvakrát se suší a nakonec vyhlazuje. Zdejší losinský papír poznáme dle průsvitky a nepravidelných okrajů.

Po návštěvě papírny jsme se podívali na Červenohorské sedlo, ale počasí nám příliš nepřálo, tudíž jsme ho brzy opustili.

Pokračovali jsme do Vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Tato elektrárna patří energetické společnosti ČEZ, začala se budovat v roce 1978 a do provozu byla uvedena v roce 1996. Celá elektrárna leží pod zemí, aby nijak nenarušovala krajinu malebných Jeseníků. Princip tohoto unikátu spočívá v tom, že v noci je energie přebytková, v této době je voda přečerpávána z dolní nádrže do horní, naopak ve dne, kdy je energie nedostatek, je voda spouštěna do nádrže spodní a tak vyrábí energii. Mezi nejdůležitější části této elektrárny patří dvě Francisovy reversní turbíny, které fungují jako turbíny i čerpadla.

Naše cesta byla zakončena návštěvou velkolosinských lázní a zámku.  Velkých  Losinách jsme doplnili zásoby na večerní cestu a poté vyrazili zpět do Brna.

Celou exkurzi jsme si užili a odjížděli s pocitem, že jsme si opět rozšířili znalosti.

studenti II.A, 2.A

Kurz Ekologie v regionu 2.X

Kurz Ekologie v regionu 2.X

Ve dnech 8. – 10. 9. 2010 se konal v Mikulově také kurz s ekologickou tématikou pro třídu 2.X. Jeho náplň byla stejná jako pro třídu IV.A., viz http://www.gymnaslo.cz/ze-zivota-skoly/ekokurz-iva.

1. Workshop se zahraničním lektorem

http://agb.gymnaslo.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Učitelé projektu "Anglické gymnázium Brno" měli možnost ve dnech od 3. do 5. března 2010 načerpat informace o vzdělávacím systému na nejen středních školách ve Velké Británii. Zúčastnili se pracovní dílny s rodilým mluvčím a externím učitelem anglického jazyka Ing. Samuelem Darkwahem, PhD. Akce byla velmi přínosná a učitelé si tak mohli srovnat kurikula časké a britské stejně jako maturitní a jiné zkoušky včetně metodiky vyučování.

Kurz ekologie v regionu

V době od poloviny dubna do prvního květnového týdne se uskutečnily kurzy všech 2. ročníků s ekologickou tématikou. Kurzy proběhly na příjemném místě - zařízení brněnské Lipky Rychta Krásensko. Naše škola tradičně využívá programové nabídky kvalifikovaných pracovníků Lipky, kteří se specializují především na práci v terénu, ať už geografickou, botanickou, zoologickou či obecně ekologickou. Ve dnech, kdy nám nepřálo počasí, jsme si „hráli“ v sále Rychty a tak se zábavnou formou učili informace z oblasti ochrany životního prostředí tak, jak nám je předepisují osnovy. Více o našich kurzech na http://www.pilotg-gp.cz/index.php?p=H_ekologie&site=brno_slov .

Důležitou součástí kurzů je také exkurze do pražské botanické a zoologické zahrady v Tróji a terénní exkurze v okolí Brna. Na všech akcích plní studenti úkoly z průřezového tématu environmentální výchova. Na přípravě a vyhodnocení kurzů se podílejí všechny vyučující biologie i třídní učitelé.

Jedničky podruhé! (krajské kolo SOČ)

 

Nedávno jsme informovali o skvělých výsledcích našich studentů v městském kole SOČ s přáním, aby se jim dařilo i v kole krajském. To se uskutečnilo 10. května 2010 a naši opět zabodovali:

Dan Autrata a Martin Pospíchal (VI.A) s biologickou prací Proces digitalizace končetin aneb jak se vytvářejí prsty získala opět první místo, stejně jako fyzikální práce Model horkovzdušného balonu BB26E 1:4 Jan Suchého (2.X) a Tomáše Mejzlíka (sexta A z Gymnázia Brno – Řečkovice). Obě práce postupují do celostátního kola.

Jakub Hrdý (4.C) si vydobyl obhajobou práce Optimalizace metody propidium monoazide real-time F57 qPCR jako alternativního nástroje pro určení životaschopnosti Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis krásné 3. místo.

 

Články – dění

Current news

Weekend with Literature

All you wanted to know about the Weekend with Literature - photos, videos, feedback, information, horror movies, links, all HERE!

29.1.2010