Dny otevřených dveří 2019-2020

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 3. 12. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 29. 1. 2020 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor, tedy jednu přihlášku):

I.A

šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.A

čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka (30 žáků)

1.X

čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce metodou CLIL (25 žáků)

1.B

čtyřleté všeobecné studium (30 žáků)

Program dne otevřených dveří 4.12.2018:


12.00 – 13.40 hod. : výuka „s otevřenými dveřmi“. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout

do živé výuky.


14.00 – 18.30 hod.: představení jednotlivých předmětových sekcí. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou

projít školou a navštívit jednotlivé předmětové sekce, kde mohou získat podrobnější informace o studiu.

Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která na gymnáziu panuje.


v 16.00 hod., v 17.00 hod. a v 18.00 hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium

získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.


Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší


kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

Program dne otevřených dveří 3.12.2019 a 29.1.2020

  • 12.00–13.50 hodin (dne 3.12.2019), resp. 12.00-16.20 hodin (dne 29.1.2020) – výuka „s otevřenými dveřmi“; návštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky
  • cca 14.00–18.30 hodin (prezentace některých předmětů začne po skončení výuky) – představení jednotlivých předmětových sekcí; návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé předmětové sekce, kde mohou získat podrobnější informace o studiu; provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která na gymnáziu panuje
  • v 16.00 a v 17.30 hodin – beseda s vedením školy v aule; zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.

Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

Current news

Weekend with Literature

All you wanted to know about the Weekend with Literature - photos, videos, feedback, information, horror movies, links, all HERE!

29.1.2010