Přijímací řízení

První informace o přijímacích zkouškách zaslané emailem

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studiu naší školy,

rádi bychom vás informovali, že minulý týden ve čtvrtek 25. března 2021 jsme rozeslali na vaše emaily prní informace ohledně posunu termínu konání přijímacíh zkoušek.

Pokud jste email nedostali, kontaktujte prosím  asistentku ředitele paní Andreu Světlíkovou na telefonu: 541 321 317, klapka 24.

Děkujeme

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Posunutí termínu přijímacích zkoušek

Vážení zákonní zástupci uchazečů,

dle nařízení obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se termíny přijímacích zkoušek posouvají následovně.

 

Řádné termíny:

  • přijímací zkouška plánovaná původně na pondělí 12. dubna 2021 (první termín čtyřleté studium) se posouvá na pondělí 3. května 2021
  • přijímací zkouška plánovaná původně na úterý 13. dubna 2021 (druhý termín čtyřleté studium) se posouvá na úterý 4. května 2021
  • přijímací zkouška plánovaná původně na středu 14. dubna 2021 (první termín šestileté studium) se posouvá na středu 5. května 2021
  • přijímací zkouška plánovaná původně na čtvrtek 15. dubna 2021 (druhý termín šestileté studium) se posouvá na čtvrtek 6. května 2021

 

Náhradní termíny (pro uchazeče, kteří budou v době řádného termínu nemocní a řádně se řediteli školy omluví):

  • první termín pro všechny typy studia: středa 2. června 2021
  • druhý termín pro všechny typy studia: čtvrtek 3. června 2021

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímačky nanečisto

Vážení uchazeči a jejich rodiče,

 

děkujeme za váš zájem o studium na naší škole.

V současné době připravujeme organizaci Přijímaček nanečisto. Těm, co se přihlásili na první termín, tj. na středu 17. března 2021, přijde nejpozději v pondělí email s podrobnými informaci o jejich půběhu.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Počty přijatých přihlášek v rámci přijímacího řízení pro příští školní rok

Počty podaných přihlášek

 

 

počet

přihlášek

počet

přijímaných

Šestileté studium 330 30
Čtyřleté jazykové studium 163 55
Čtyřleté všeobecné studium 250 30
Celkem 743 115

 

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu od školního roku 2021/2022

Společné informace pro všechny studijní obory

Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky přijímáme každý pracovní den v níže uvedených hodinách, a to včetně jarních prázdnin.

 

Pondělí 7.30 - 15.30 hod.
Úterý 7.30 - 15.30 hod.
Středa 7.30 - 19.00 hod.
Čtvrtek 7.30 - 15.30 hod.
Pátek 7.30 - 15.30 hod.

Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchateče.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění plné moci,

prostřednictvím které zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese, k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.

Vzor plné moci je například zde.

Pokud nebudete moci přihlášku předat osobně, ani nikoho zplnomocnit, samozřejmě můžete přihlášku poslat poštou na adresu:

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Slovanské náměstí 1804/7
612 00 Brno

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

Pondělí 7.30 - 15.30 hod.

Studujte na Slovaňáku

Uvažujete o studiu na Slovaňáku? Dobrý nápad. Proč, to vám prozradí krátké video.

Přijímačky v roce 2021

Vážení zájemci o studium, přijímací řízení v roce 2021 pravděpodobně proběhne podle stejných pravidel, jako v roce 2020 (pravidla najdete ve starších příspěvcích - v sekci Loňský rok 2020).

Upřesnění zde zveřejníme v lednu 2021.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří bude ve středu 27. ledna 2021 od 16.00 opět online. Další informace a brzy i podrobnosti k programu najdete na studuj.slovanak.cz.

Ukázky přijímacích zkoušek z angličtiny

4leté studium (79-41-K/41 Gymnázium) jazykové

(řešení)

6leté studium (79-41-K/61 Gymnázium)

(řešení)

Pozn.: Ukázky slouží pro představu o tom, co může být obsahem přijímacích zkoušek. Nelze vyvozovat, že přijímací zkoušky budou mít zcela stejnou strukturu.

Přijímací řízení

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014