Přijímací řízení

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu6leté NT

(zveřejnění 22.5.2017)

Výsledky přijímacího řízení (zveřejnění 3. 5. 2017 v 13 hodin ve vestibulu školy a zde):

4leté jazykové

4leté všeobecné

6leté jazykové

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno 3. května od 13.00 do 18.00 v učebnách 01 a 02 v přízemí a 4. května od 8.00 do 15.30 v kanceláři školy.

Poučení o zápisovém lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ukázky přijímacích zkoušek z angličtiny

4leté studium (79-41-K/41 Gymnázium) jazykové: anglický jazyk, anglický jazyk2,

6leté studium (79-41-K/61 Gymnázium): anglický jazyk, anglický jazyk2,

Pozn.: Ukázky slouží pro představu o tom, co může být obsahem přijímacích zkoušek. Nelze vyvozovat, že přijímací zkoušky budou mít stejnou strukturu.

Veletrh středních škol

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče.

Využijte Veletrh středních škol a přijďte se informovat k našemu stánku č. 48 o studiu na naší škole.

Veletrh středních škol se koná 25.–26. listopadu 2016 na brněnském výstavišti

(v pátek 9–18, v sobotu 9–17 hod.).

Těšíme se na Vaši účast.

Třídní schůzky prvních ročníků 2017/2018

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků nastupujících od září 2017 do prvních ročníků na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 19. června 2017 od 17.00 hodin.

Obsahem třídních schůzek bude seznámení se školou a s třídními učiteli, informace o adaptačním kurzu, stravování, rozdělení na jazyky, o spolku Přátelé Slovaňáku, kurzech taneční školy Dagmar a další informace potřebné pro úspěšný start studia na naší škole.

Pro zajištění stravování s využitím ISIC karty, prosíme, přineste průkazové foto syna/dcery (na druhou stranu napište jméno a příjmení) a 290 Kč. Další informace o ISIC průkazech naleznete na www.isic.cz
Třídní schůzky proběhnou v učebnách v prvním patře:

  • I.A (šestileté studium) učebna 101, třídní učitelka Dana Machovská
  • 1.A (jazykové studium) učebna 102, třídní učitel  Martin Císař
  • 1.X (jazykové metodou CLIL) učebna 103, třídní učitelka Pavlína Janečková
  • 1.B (všeobecné studium) učebna 104, třídní učitelka Alena Filipčuková

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Milí uchazeči, milí rodiče.

Jak už bylo uvedeno na pozvánce/informaci k přijímací zkoušce, kterou jste obdrželi,

výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května 2017 od 13 hodin ve vestibulu školy a na těchto webových stránkách (podle kódu uchazeče).

Adaptační kurz pro první ročníky

Adaptační kurz usnadňuje studentům přechod ze základní školy na gymnázium, dovoluje jim seznámit se s novými spolužáky a začít budovat nové třídní vztahy. Pro studenty nastupující ve školním roce 2016/2017 proběhne od čtvrtka 1. 9. do čtvrtka 8. 9. 2016. Bližší informace naleznete v následujících dokumentech:

 

Vzor odvolání

Vážení rodiče, chcete-li podat odvolání proti nepřijetí ke studiu, můžete stáhnout a využít tento vzor odvolání (formát doc).

Pozor, odvolání lze podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu!

Příjem přihlášek během jarních prázdnin

V týdnu od 29. 2. do 4. 3. 2016 jsou jarní prázdniny a provoz školy bude částečně omezen. Budete-li v tomto týdnu chtít podat přihlášku ke studiu na naší škole, můžete každý den využít úřední hodiny:

 

  • 8.00–11.30
  • 12.30–15.00

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

KLIKNĚTE:
4leté studium – obor
79-41-K/41 Gymnázium, jazykové zaměření

4leté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium, všeobecné zaměření

6leté studium – obor 79-41-K/61 Gymnázium, jazykové zaměření

 

Všichni uchazeči o studium na naší škole konají „jednotnou“ zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (informace na www.cermat.cz), uchazeči o jazykové zaměření konají dále školní přijímací zkoušku z anglického jazyka – ve stejný den jako jednotnou zkoušku.

 

Přijímací zkouška se tedy koná

pro 4leté studium 12. a 19. dubna 2017,

pro 6leté studium 18. a 20. dubna 2017.

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy. Na první z nich vykoná přijímací zkoušku v prvním termínu, na druhé ve druhém. U jednotné zkoušky se u testů z českého jazyka a literatury a z matematiky započítají vyšší bodová hodnocení.

Ředitel školy uchazečům o studium zašle pozvánku k přijímací zkoušce.

 

K podání přihlášky lze použít příslušný formulář SEVT nebo níže uvedené formuláře. Jejich použití je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list! Může být černobíle.

Přihláška 4leté studium – jazykové (1. škola)

Přihláška 4leté studium – jazykové (2. škola)

Přihláška 4leté studium – jazykové – CLIL (1. škola)

Přihláška 4leté studium – jazykové – CLIL (2. škola)

Přihláška 4leté studium – všeobecné (1. škola)

Přihláška 4leté studium – všeobecné (2. škola)

Přihláška 6leté studium – jazykové (1. škola)

Přihláška 6leté studium – jazykové (2. škola)

(Vyhlášeno 19.1.2017)

Důležité informace pro budoucí první ročníky

Vážení rodiče studentů nastupujících ve školním roce 2015/2016 do prvních ročníků, prosíme, věnujte pozornost následujícím dokumentům týkajícím se stravování a dokumentace akcí školy:

Variabilní symbol potřebný pro úhradu stravného a další doplňující informace vám poskytnou třídní učitelé prvních ročníků:

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

Požadavky k přijímacím zkouškám z anglického jazyka

Informace k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka a  literatury hledejte na www.cermat.cz.

 

Přijímací řízení

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

28.2.2012
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014