Přijímací řízení

Dny otevřených dveří 2019-2020

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 3. 12. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 29. 1. 2020 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor, tedy jednu přihlášku):

Adaptační kurz pro první ročníky

První týden v září proběhne adaptační kurz pro studenty nastupující do prvních ročníků. Informace a dokumenty potřebné pro účast naleznete v následujících souborech:

 

 

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

První třídní schůzky pro rodiče nově přijatých studentů se konají v úterý 25. června 2019:

  • v 17.00 hodin pro třídu I.A (šestileté studium)
  • v 17.00 hodin pro třídu 1.B (čtyřleté všeobecné studium)
  • v 17.30 hodin pro třídu 1.A (čtyřleté studium s rozšířenou výukou angličtiny)
  • v 17.30 hodin pro třídu 1.X (čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v angličtině)

 

Výsledky přijímacích zkoušek, doručování rozhodnutí, zápisové lístky

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod registračním číslem uchazeče ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 hodin ve vestibulu školy a dále na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání, tj. přímo na místě.

Nahlížení do spisu

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné v úterý 30. dubna 2019 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v ředitelně školy. Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu dne 30. dubna 2019 nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

Přijímací řízení pro přijetí do školního roku 2019/2020

Společné informace pro všechny studijní obory

Počty podaných přihlášek

Šestileté studium 307
Čtyřleté jazykové studium 187
Čtyřleté všeobecné studium 93

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

 

Ukázky přijímacích zkoušek z angličtiny

4leté studium (79-41-K/41 Gymnázium) jazykové

(řešení)

6leté studium (79-41-K/61 Gymnázium)

(řešení)

Pozn.: Ukázky slouží pro představu o tom, co může být obsahem přijímacích zkoušek. Nelze vyvozovat, že přijímací zkoušky budou mít zcela stejnou strukturu.

Přijímací řízení

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014