Přijímací řízení

Den otevřených dveří 27. 1. 2022- aktuálně

 

Vážení uchazeči o studium na naši škole,

oznamujeme vám, že Den otevřených dveří plánovaný na čtvrtek 27. ledna 2022, proběhne prezenčně dle oznámeného programu, rádi vás tedy přivítáme v budově školy.

Návštěvníci musí důsledně dodržovat základní hygienická pravidla, a sice si desinfikovat ruce při vstupu do budovy školy  a po celou dobu pobytu v ní mít nasazenu ochranu dýchacích cest-respirátor a dodržovat rozestupy (s tím vám pomůžeme :-)

 

Program:

 • 12.00 - 15.30 hod.: výuka "s otevřenými dveřmi". Náštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky
 • 14.00 - 18.00 hod.: představení jednotlivých předmětů. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé stánky, kde mohou získat podrobnější informace o studiu a další profilaci. Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která ve škole panuje.
 • v 16.00, 17.00 a 18.00  hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat.
Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

 

Pro všechny, kteří se nemohu nebo nechtějí z jakýchkoliv důvodů dostavit, proběhne v úterý 1. února 2022 od 16:30 hodin beseda s vedením školy online.

Podrobnější informace o přihlášení na tuto besedu i o studiu na Slovaňáku viz:  https://studuj.slovanak.cz/

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Studujte na Slovaňáku

Uvažujete o studiu na Slovaňáku? Dobrý nápad. Proč, to vám prozradí krátké video.

Otevíráme třídu navíc

 

V následujícím školním roce 2022/23 rozšiřuje naše gymnázium svoji kapacitu o jednu třídu. Tato třída bude mít všeobecné zaměření.

Ve školním roce 2022/2023 budeme přijímat uchazeče do následujících tříd:

 

 • 1 třída šestiletého studia (30 žáků): zaměření: s rozšířený vyučováním anglického jazyka
 • 1 třída čtyřletého studia (30 žáků): zaměření: s rozšířený vyučováním anglického jazyka
 • 1 třída čtyřletého studia (25 žáků): zaměření: výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce
 • 2 třídy čtyřletého studia (celkem 60 žáků): zaměření: všeobecné
Přijímací řízení proběhne pravděpodobně podle podobných kritérií a podmínek, jako v roce 2021 - viz starší příspěvky Přijímací řízení - Loňský rok 2021 (procházejte odspodu :-) )
Další informace na: https://studuj.slovanak.cz/
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Přijímací řízení v roce 2022

Vážení zájemci o studium,

ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat celkem 5 tříd, z toho

 • 1 třídu šestiletého studia, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka
 • 4 třídy čtyřletého studia, z toho:
  • 2 třídy zaměření: všeobecné studium
  • 1 třída zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka
  • 1 třída zaměření: výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce

Přijímací řízení proběhne pravděpodobně podle poobných kritérií a podmínek, jako v roce 2021 - viz starší příspěvky Přijímací řízení - Loňský rok 2021.(procházejte odspodu).

Informace vydávané MŠMT najdete zde.

 

Ukázky přijímacích zkoušek z angličtiny

4leté studium (79-41-K/41 Gymnázium) jazykové

(řešení)

6leté studium (79-41-K/61 Gymnázium)

(řešení)

Pozn.: Ukázky slouží pro představu o tom, co může být obsahem přijímacích zkoušek. Nelze vyvozovat, že přijímací zkoušky budou mít zcela stejnou strukturu.

Přijímací řízení

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020