Přijímací řízení

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu6leté NT

(zveřejnění 22.5.2017)

Výsledky přijímacího řízení (zveřejnění 3. 5. 2017 v 13 hodin ve vestibulu školy a zde):

4leté jazykové

4leté všeobecné

6leté jazykové

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno 3. května od 13.00 do 18.00 v učebnách 01 a 02 v přízemí a 4. května od 8.00 do 15.30 v kanceláři školy.

Poučení o zápisovém lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ukázky přijímacích zkoušek z angličtiny

4leté studium (79-41-K/41 Gymnázium) jazykové: anglický jazyk, anglický jazyk2,

6leté studium (79-41-K/61 Gymnázium): anglický jazyk, anglický jazyk2,

Pozn.: Ukázky slouží pro představu o tom, co může být obsahem přijímacích zkoušek. Nelze vyvozovat, že přijímací zkoušky budou mít stejnou strukturu.

Veletrh středních škol

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče.

Využijte Veletrh středních škol a přijďte se informovat k našemu stánku č. 48 o studiu na naší škole.

Veletrh středních škol se koná 25.–26. listopadu 2016 na brněnském výstavišti

(v pátek 9–18, v sobotu 9–17 hod.).

Těšíme se na Vaši účast.

Adaptační kurz pro první ročníky

Od pondělí 4. 9. do pátku 8. 9. 2017 proběhne už tradiční adaptační kurz pro studenty nastupující do prvních ročníků (první dva dny v budově školy, od středy pak v rekreačním areálu Podmitrov).

Základní informace najdete ve stručné prezentaci (formát pdf).

Důležité formuláře:

 

 

Třídní schůzky prvních ročníků 2017/2018

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků nastupujících od září 2017 do prvních ročníků na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 19. června 2017 od 17.00 hodin.

Obsahem třídních schůzek bude seznámení se školou a s třídními učiteli, informace o adaptačním kurzu, stravování, rozdělení na jazyky, o spolku Přátelé Slovaňáku, kurzech taneční školy Dagmar a další informace potřebné pro úspěšný start studia na naší škole.

Pro zajištění stravování s využitím ISIC karty, prosíme, přineste průkazové foto syna/dcery (na druhou stranu napište jméno a příjmení) a 290 Kč. Další informace o ISIC průkazech naleznete na www.isic.cz
Třídní schůzky proběhnou v učebnách v prvním patře:

  • I.A (šestileté studium) učebna 101, třídní učitelka Dana Machovská
  • 1.A (jazykové studium) učebna 102, třídní učitel  Martin Císař
  • 1.X (jazykové metodou CLIL) učebna 103, třídní učitelka Pavlína Janečková
  • 1.B (všeobecné studium) učebna 104, třídní učitelka Alena Filipčuková

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Milí uchazeči, milí rodiče.

Jak už bylo uvedeno na pozvánce/informaci k přijímací zkoušce, kterou jste obdrželi,

výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května 2017 od 13 hodin ve vestibulu školy a na těchto webových stránkách (podle kódu uchazeče).

Adaptační kurz pro první ročníky

Adaptační kurz usnadňuje studentům přechod ze základní školy na gymnázium, dovoluje jim seznámit se s novými spolužáky a začít budovat nové třídní vztahy. Pro studenty nastupující ve školním roce 2016/2017 proběhne od čtvrtka 1. 9. do čtvrtka 8. 9. 2016. Bližší informace naleznete v následujících dokumentech:

 

Vzor odvolání

Vážení rodiče, chcete-li podat odvolání proti nepřijetí ke studiu, můžete stáhnout a využít tento vzor odvolání (formát doc).

Pozor, odvolání lze podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu!

Příjem přihlášek během jarních prázdnin

V týdnu od 29. 2. do 4. 3. 2016 jsou jarní prázdniny a provoz školy bude částečně omezen. Budete-li v tomto týdnu chtít podat přihlášku ke studiu na naší škole, můžete každý den využít úřední hodiny:

 

  • 8.00–11.30
  • 12.30–15.00

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

KLIKNĚTE:
4leté studium – obor
79-41-K/41 Gymnázium, jazykové zaměření

4leté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium, všeobecné zaměření

6leté studium – obor 79-41-K/61 Gymnázium, jazykové zaměření

 

Všichni uchazeči o studium na naší škole konají „jednotnou“ zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (informace na www.cermat.cz), uchazeči o jazykové zaměření konají dále školní přijímací zkoušku z anglického jazyka – ve stejný den jako jednotnou zkoušku.

 

Přijímací zkouška se tedy koná

pro 4leté studium 12. a 19. dubna 2017,

pro 6leté studium 18. a 20. dubna 2017.

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy. Na první z nich vykoná přijímací zkoušku v prvním termínu, na druhé ve druhém. U jednotné zkoušky se u testů z českého jazyka a literatury a z matematiky započítají vyšší bodová hodnocení.

Ředitel školy uchazečům o studium zašle pozvánku k přijímací zkoušce.

 

K podání přihlášky lze použít příslušný formulář SEVT nebo níže uvedené formuláře. Jejich použití je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list! Může být černobíle.

Přihláška 4leté studium – jazykové (1. škola)

Přihláška 4leté studium – jazykové (2. škola)

Přihláška 4leté studium – jazykové – CLIL (1. škola)

Přihláška 4leté studium – jazykové – CLIL (2. škola)

Přihláška 4leté studium – všeobecné (1. škola)

Přihláška 4leté studium – všeobecné (2. škola)

Přihláška 6leté studium – jazykové (1. škola)

Přihláška 6leté studium – jazykové (2. škola)

(Vyhlášeno 19.1.2017)

Důležité informace pro budoucí první ročníky

Vážení rodiče studentů nastupujících ve školním roce 2015/2016 do prvních ročníků, prosíme, věnujte pozornost následujícím dokumentům týkajícím se stravování a dokumentace akcí školy:

Variabilní symbol potřebný pro úhradu stravného a další doplňující informace vám poskytnou třídní učitelé prvních ročníků:

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

Požadavky k přijímacím zkouškám z anglického jazyka

Informace k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka a  literatury hledejte na www.cermat.cz.

 

Přijímací řízení

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

28.2.2012
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014