Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti, a sice:

šestileté studium ve čtvrtek 18. června
od 14.00 do 18.00 hodin
v učebně 01
v pátek 19. června
od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři školy
čtyřleté studium

ve středu 17. 6. 2020
od 14.00 do 18.00 hodin
v učebně 01

ve čtvrtek 18. června
od 7.30 do 15.30 hodin
v kanceláři školy

Všechny zákonné zástupce, kteří si rozhodnutí přijdou vyzvednout osobně, upozorňujeme na nutnost mít při pohybu po budově školy zakrytý nos a ústa.

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být (vzhledem k ochraně osobních údajů) podávány ani telefonicky, ani elektronickou poštou. Děkujeme za pochopení.

Instrukce pro nepřijaté uchazeče

Nevyzvednutá  rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Upozorňujeme, že v případě, kdy některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek do 5 pracovních dní ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, je možno na jeho místo přijmout uchazeče, který nebyl přijat, a to podle pořadí umístění. Toto je však možné pouze za podmínky, že zákonný zástupce nepřijatého uchazeče podá včas (tj. do tří pracovních dní od převzetí rozhodnutí) žádost o změnu rozhodnutí.

V případě, že si zákonný zástupce nepřijatého uchazeče přijde převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně, může žádost o změnu rozhodnutí s naší pomocí rovnou na místě vyplnit a odevzdat.

Vzor žádosti o změnu rozhodnutí je umístěn také zde.

Instrukce pro přijaté uchazeče

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí se nebudou zasílat poštou.

Zápisový lístek

Zákonný zástupce uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (pro čtyřleté obory tento termín v první vlně tedy končí v úterý 23. června 2020, pro šestiletý obor ve středu 24. června 2020). Základní škola vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok. Uchazeči, který v daném školním roce nenavštěvuje základní školu, vydává zápisový lístek krajský úřad, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

Upozorňujeme, že zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem uchazeče i uchazečem samotným.

Zápisový lístek můžete odevzdávat přímo osobně, a to:

  • přímo při přebírání rozhodnutí o přijetí nebo
  • v kanceláři školy, a to vždy v pracovních dnech od 7.30 hod. do 15.30 hod.

 

Jazykový dotazník

Každý přijatý uchazeč vyplní tzv. jazykový dotazník určený zejména pro volbu druhého cizího jazyka. Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku nebo emailem (pokyny jsou v dotazníku uvedeny).

Jazykový dotazník můžete stáhnout (DOCX nebo PDF).

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014