Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 28. 6. 2021.

Stravování

Chcete-li se stravovat v naší jídelně, je nutné vyplnit přihlášku, provést první platbu a zažádat o průkaz ISIC (viz dále; pokud se chcete u nás stravovat již od 1. záři, je nutné o ISIC kartu zažádat do konce července).

Průkaz ISIC

Průkaz ISIC je dokladem o studiu na naší škole, je využitelný pro získání slev a výhod v ČR i v zahraničí. V naší školní jídelně ho navíc využíváme k identifikaci strávníka. Chcete-li se od 1. září stravovat v naší jídelně, musíte o něj zažádat nejpozději do 31. 7. 2021, a sice následujím způsobem:

 • základní informace o používání karty ISICinformační povinnost
 • žádost o vystavení průkazu ISIC
 • do 31. 7. 2021 zaslat fotografii studenta podle doporučení v dokumentu Základní informace
 • do 31. 7. 2021 uhradit poplatek 290 Kč na účet školy 209 878 148/0600 (MONETA Money Bank), variabilní symbol je evidenční číslo žáka, které získáte na prvních třídních schůzkách, do zprávy pro příjemce uveďte prosím "ISIC: jméno studenta"

Adaptační kurz

První týden v září proběhne adaptační kurz pro studenty nastupující do prvních ročníků. Informace a dokumenty potřebné pro účast naleznete v následujících souborech:

Třídní učitelé

Třídní učitelé prvního ročníku jsou:

Volba druhého cizího jazyka

Rozdělení do druhého cizího jazyka bude provedeno dle postupu uvedeném v jazykovém dotazníku,

který jste odevzdali spolu se zápisovým lístkem, a to ve druhé polovině července.

O rozdělení budete informováni do konce července emailem.

Rozdělení do druhého cizího jazyka bylo provedeno dle postupu uvedeném v jazykovém dotazníku, který jste vyplňovali po odevzdání zápisového lístku. Předběžné rozdělení jste obdrželi emailem, předpokládáme, že na třídních schůzkách dořešíme poslední parametry rozdělení.

 

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studu pro nové studenty budeme vydávat až od 1. 9. 2021. Do 31. 8. 2021 jsou žáky předchozí školy. Děkujem za pochopení.

 

První třídní schůzky

Srdečně vás zveme na třídní schůzky na naší škole, které se uskuteční v pondělí 28. 6. 2021

 • třídy I.A a 1.B od 17.00 hodin
 • třídy 1.A a 1.X od 17.30 hodin

v budově gymnázia. Rezervujte si raději čas vždy cca dvě hodiny. Zde uvádíme hlavní body programu:

 • ISIC karty (identifikační karta žáka)
 • Stravování
 • Adaptační kurz 1.–4. 9. 2021
 • Rozřazení skupin cizích jazyků
 • Přístupové údaje pro rodiče do Bakalářů pro rodiče i studenty
 • Souhlasy GDPR
 • Školní řád (omlouvání absence a uvolňování z výuky, pozdní příchody atp.)
 • Souhlas s opuštěním budovy školy v obědové přestávce
 • Představení Spolku Přátelé Slovaňáku
 • Různé
Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022