Loňský rok 2022

Adaptační kurz pro první ročníky

Na začátku nového školního roku proběhne adaptační kurz pro studenty přijaté do prvních ročníků.

První část bude ve čtvrtek a pátek 1. a 2. září v budově školy. Na ni pak naváže druhá část od pondělí 5. 9. do čtvrtka 9. 9. v Podmitrově.

Pro úspěšný začátek studia proto mohou noví prváci a jejich rodiče potřebovat následující dokumenty:

 

 

Třídní schůzky nově přijatých studentů

Upřesňujeme časový harmonogram třídních schůzek nově přijatých žáků.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 27. června 2022, a sice:

 

 • v 17.00 hodin třídy 1.A a 1.X (tj třídy čtyřletého studia, zaměření jazykové)
 • v 17.30 hodin třídy 1.B a 1.C (tj třídy čtyřletého studia, zaměření všeobecné)
 • v 18.00 hodin třída I.A (tj třída šestiletého studia)
Dalibor Kott, ředitel školy

 

Průběžný stav přijímání

 

stav k 07.06.2022

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 60 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 60 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

66 112 59

 

Přijímací řízení bylo dne 7. června 2022 ukončeno.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Zveřejnění bodů za prospěch, soutěže, certifikáty a zkoušku z Aj

V rámci přijímacího řízení zveřejňujeme v souladu s kritérii přijímacího řízení body jednotlivých uchazečů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (prospěch), za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (soutěže) a za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka (certifikát – netýká se čtyřletého studia, zaměření všeobecné).

Bodové hodnocení je uvedeno pod AID číslem uchazeče (najdete na pozvánce na přijímací zkoušku vlevo nahoře). Nezaměňujte ho prosím s evidenčním číslem. Bodové hodnocení za prospěch, soutěžea certifikáty je uvedeno zde. Bodové hodnocení za školní zkoušku z angličtiny je zde.

Pokud najdete jakékoliv nesrovnalosti, napište je na náš komunikační email

prijimacky@gymnaslo.cz, my vás budeme do 48 hodin kontaktovat.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Další informace o přijímacím řízení

Zde je přehled důležitých termínů v rámci dalšího postupu při přijímacím řízení:

 

25. dubna 2022: body za prospěch, soutěže a certifikáty

V rámci přijímacího řízení může obdržet každý uchazeč dle kritérií přijímání body mimo jiné za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka (pro jazykové obory) a za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Počet školou udělených bodů za tyto části bude zveřejněn pod anonymním ID číslem uchazeče na webových stránkách školy nejpozději v pondělí 25. dubna 2022.

 

29. dubna 2022: nahlížení do spisu

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné v pátek 29. dubna 2022 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

2. května 2022: výsledky a předávání rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušku v pondělí 2. května 2022 od 14.00 hodin ve vestibulu školy. V tento den budou výsledky uveřejněny také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti v pondělí 2. května 2022 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy a v úterý 3. května 2022 od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Počty přijatých přihlášek v rámci přijímacího řízení pro příští školní rok

Počty podaných přihlášek

 

 

počet

přihlášek

počet

přijímaných

Šestileté studium 361 30
Čtyřleté jazykové studium 266 55
Čtyřleté všeobecné studium 161 60
Celkem 788 145

 

Přijímačky nanečisto na Slovaňáku

Pro uchazeče, kteří si alespoň v jednom termínu přijímacího řízení zvolí naši školu, škola pořádá bezplatně přijímací zkoušky nanečisto, jejichž cílem je především snížení případné nervozity při vlastních přijímacích zkouškách.

Uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky a vyplňování testových úloh a vyzkouší si napsání části písemného testu, a sice vždy ze dvou předmětů:

 

 • uchazeči o čtyřleté všeobecné studium si vyzkouší část testu z českého jazyka a matematiky,
 • uchazeči o čtyřleté jazykové studium či o šestileté studium si vyzkouší vždy část testu z anglického jazyka a dále si vyberou právě jeden test z nabídky: český jazyk nebo matematika.

 

Tyto testy dále rozeberou s vyučujícími příslušných předmětů. Jako podklad se použijí zadání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky z minulých let.

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v následujících termínech:

 

 • ve středu 23. března 2022 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.,
 • ve čtvrtek 31. března 2022 od 15.30 hod. do cca 17.30 hod.

 

Přihlašování na přijímačky nanečisto bude formou formuláře, který škola odešle zákonným zástupcům uchazečů na jejich komunikační email po jarních prázdninách, nejpozději v úterý 15. března 2022.

 

Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky přijímáme každý pracovní den do 1. března 2022 včetně v  níže uvedených hodinách:.

 

Pondělí 7.30 - 15.30 hod. (28.2.  do 18.00 hod.)
Úterý 7.30 - 15.30 hod.
Středa 7.30 - 15.30 hod. (16.2. a 23.2. do 18.00 hod.)
Čtvrtek 7.30 - 15.30 hod.
Pátek 7.30 - 15.30 hod. (kromě 4.2.)

 

V pátek 4.2.2022 bude škola zavřená (pololetní prázdniny)

 

Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchateče.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění plné moci,

prostřednictvím které zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese, k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.

Vzor plné moci je například zde.

Pokud nebudete moci přihlášku předat osobně, ani nikoho zplnomocnit, samozřejmě můžete přihlášku poslat poštou na adresu:

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Slovanské náměstí 1804/7
612 00 Brno

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu od školního roku 2022/2023

Společné informace pro všechny studijní obory

Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky přijímáme každý pracovní den (kromě pátku 4.2.2022) v době od 7.30–15.30 hodin, ve středy 16.2.2022, 23.2.2022 a v pondělí 28.2.2022 až do 18.00 hodin.

Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchazeče.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění plné moci,

prostřednictvím které zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese, k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.

Vzor plné moci je například zde.

Pokud nebudete moci přihlášku předat osobně, ani nikoho zplnomocnit, samozřejmě můžete přihlášku poslat poštou na adresu:

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Slovanské náměstí 1804/7
612 00 Brno

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

Otevíráme třídu navíc

 

V následujícím školním roce 2022/23 rozšiřuje naše gymnázium svoji kapacitu o jednu třídu. Tato třída bude mít všeobecné zaměření.

Ve školním roce 2022/2023 budeme přijímat uchazeče do následujících tříd:

 

 • 1 třída šestiletého studia (30 žáků): zaměření: s rozšířený vyučováním anglického jazyka
 • 1 třída čtyřletého studia (30 žáků): zaměření: s rozšířený vyučováním anglického jazyka
 • 1 třída čtyřletého studia (25 žáků): zaměření: výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce
 • 2 třídy čtyřletého studia (celkem 60 žáků): zaměření: všeobecné
Přijímací řízení proběhne pravděpodobně podle podobných kritérií a podmínek, jako v roce 2021 - viz starší příspěvky Přijímací řízení - Loňský rok 2021 (procházejte odspodu :-) )
Další informace na: https://studuj.slovanak.cz/
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

Den otevřených dveří 27. 1. 2022- aktuálně

 

Vážení uchazeči o studium na naši škole,

oznamujeme vám, že Den otevřených dveří plánovaný na čtvrtek 27. ledna 2022, proběhne prezenčně dle oznámeného programu, rádi vás tedy přivítáme v budově školy.

Návštěvníci musí důsledně dodržovat základní hygienická pravidla, a sice si desinfikovat ruce při vstupu do budovy školy  a po celou dobu pobytu v ní mít nasazenu ochranu dýchacích cest-respirátor a dodržovat rozestupy (s tím vám pomůžeme :-)

 

Program:

 • 12.00 - 15.30 hod.: výuka "s otevřenými dveřmi". Náštěvníci a budoucí zájemci o studium mohou nahlédnout do živé výuky
 • 14.00 - 18.00 hod.: představení jednotlivých předmětů. Návštěvníci a budoucí zájemci o studium se mohou projít školou a navštívit jednotlivé stánky, kde mohou získat podrobnější informace o studiu a další profilaci. Provázet návštěvníky budou studenti gymnázia, kteří zájemce mohou seznámit s atmosférou, která ve škole panuje.
 • v 16.00, 17.00 a 18.00  hod.: beseda s vedením školy v aule. Zejména zákonní zástupci zájemců o studium získají podrobnější informace o přijímacích zkouškách a mohou se vedení školy na cokoliv zeptat. Prezentaci z této besedy si můžete stáhnout zde.
Na všechny návštěvníky dne otevřených dveří se těší kolektiv studentů a učitelů Gymnázia Brno, Slovanské náměstí.

 

Pro všechny, kteří se nemohu nebo nechtějí z jakýchkoliv důvodů dostavit, proběhne v úterý 1. února 2022 od 16:30 hodin beseda s vedením školy online.

Podrobnější informace o přihlášení na tuto besedu i o studiu na Slovaňáku viz:  https://studuj.slovanak.cz/

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímací řízení v roce 2022

Vážení zájemci o studium,

ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat celkem 5 tříd, z toho

 • 1 třídu šestiletého studia, zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka
 • 4 třídy čtyřletého studia, z toho:
  • 2 třídy zaměření: všeobecné studium
  • 1 třída zaměření: rozšířená výuka anglického jazyka
  • 1 třída zaměření: výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce

Přijímací řízení proběhne pravděpodobně podle poobných kritérií a podmínek, jako v roce 2021 - viz starší příspěvky Přijímací řízení - Loňský rok 2021.(procházejte odspodu).

Informace vydávané MŠMT najdete zde.

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022