Důležité termíny v přijímacím řízení

Termíny prijímacích zkoušek v řádném termínu

čtyřleté studium:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

šestileté studium:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

Neúčast při zkoušce

V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky ze zdravotních důvodů, je nutné aby zákonný zástupce uchazeče tuto skutečnost sdělil  nejpozději v den konání přijímací zkoušky škole (telefon: 737 284 932, e-mail: red@gymnaslo.cz). Lékařské potvrzení je nutno dodat nejpozději do tří dnů od data konání přijímací zkoušky.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do tří dnů řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Termíny prijímacích zkoušek v náhradním termínu

čtyřleté i šestileté studium:

1. termín: středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Zveřejnění získaných bodů za prospěch, soutěže a certifikáty

V rámci přijímacího řízení může obdržet každý uchazeč dle kritérií přijímání body mimo jiné za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, za získaný certifikát dokládající úroveň anglického jazyka a za umístění ve vyjmenovaných soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Počet školou udělených bodů za tyto části bude zveřejněn pod anonymním AID číslem uchazeče na webových stránkách školy nejpozději ve středu 26. dubna 2023.

 

Nahlížení do spisu

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné v úterý 2. května 2023 od 8.30 hod. do 9.30 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

Zveřejnění výsledků a vydávání rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušku v úterý 2. května 2023 od 14.00 hodin ve vestibulu školy. V tento den budou výsledky uveřejněny také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti v úterý 2. května 2023 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy a ve středu 3. května 2023 od 8.00 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Informace o výsledku přijímacího řízení nebudou podávány ani telefonicky, ani elektronickou poštou.

 

Dalibor Kott, ředitel školy


 

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022