Přijímačky 2019

Adaptační kurz pro první ročníky

První týden v září proběhne adaptační kurz pro studenty nastupující do prvních ročníků. Informace a dokumenty potřebné pro účast naleznete v následujících souborech:

 

 

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

První třídní schůzky pro rodiče nově přijatých studentů se konají v úterý 25. června 2019:

  • v 17.00 hodin pro třídu I.A (šestileté studium)
  • v 17.00 hodin pro třídu 1.B (čtyřleté všeobecné studium)
  • v 17.30 hodin pro třídu 1.A (čtyřleté studium s rozšířenou výukou angličtiny)
  • v 17.30 hodin pro třídu 1.X (čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v angličtině)

 

Výsledky přijímacích zkoušek, doručování rozhodnutí, zápisové lístky

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod registračním číslem uchazeče ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 hodin ve vestibulu školy a dále na webové stránce školy www.gymnaslo.cz.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě bude vydáváno zákonným zástupcům uchazečů po předložení průkazu totožnosti ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v učebně 01 v přízemí školy a v pátek 3. května od 7.30 do 15.30 hodin v kanceláři školy. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání, tj. přímo na místě.

Nahlížení do spisu

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné v úterý 30. dubna 2019 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v ředitelně školy. Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu dne 30. dubna 2019 nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

Přijímací řízení pro přijetí do školního roku 2019/2020

Společné informace pro všechny studijní obory

Počty podaných přihlášek

počet

přihlášek

poslední

přijatý

Šestileté studium 307 60
Čtyřleté jazykové studium 187 88
Čtyřleté všeobecné studium 93 68

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022