Přijímačky 2020

Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 24. 8. 2020.

Průběžný stav přijímání

 

stav k 08.07.2020 10.45 hod.

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 30 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 30 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

76 44 56

Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Čestné prohlášení

Vážení rodiče uchazečů o studium na naší škole,

 

připomínáme vám, že v souvislosti s nadcházejícími přijímacími zkouškami, je nutné, aby uchazeč při prvním vstupu do školní buddovy pžedložil čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto čestného prohlášení nebude moci být uchazeč vpuštěn do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Pro ty uchazeče, kteří u nás vykonávají obě části přijímací zkoušky (tj. jak školní - angličtina, tak státní - čeština a matematika) upřesňujeme, že postačí, když uchazeč předloží toto čestné prohlášení jednou (tj. při příchodu na angličtinu).

 

Čestná prohlášení jsou zde:

čestné prohlášení pro ty, kteří u nás skládají obě části přijímací zkoušky (tj. jak angličtinu, tak češtinu a matematiku)

čestné prohlášení pro ty, kteří u nás skládají jen školní část přijímací zkoušky, tj. jen angličtinu - šestileté jazykové a čtyřleté jazykové

čestné prohlášení pro ty, kteří u nás skládají jen státní část přijímací zkoušky. tj. češtinu a matematiku - všeobecné studium

 

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu

Ředitel školy

v souladu se zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

oznamuje termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu pro uchazeče, kteří se přihlásili ke studiu na naší škole od školního roku 2020/2021, nemohli se z vážných důvodů dostavit na řádný termín přijímací zkoušky a jejich zákonní zástupci tuto neúčast řádně omluvili řediteli školy do tří dnů od konání řádných přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek

 

Ředitel školy

v souladu se zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

oznamuje termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se přihlásili ke studiu na naší škole od školního roku 2020/2021:

Přijímačky nanečisto – změna termínu

Z důvodu nařízeného mimořádného opatření spočívajícího v „uzavření škol“ jsme nuceni prozatím zrušit přijímačky nanečisto.

Jakmile budeme znát termín otevření škol a termíny přijímacích zkoušek, zvážíme, zda přijímačky nanečisto zvládneme zrealizovat....

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu v rámci přijímacího řízení je možné podat osobně na sekretariátu školy, a to každý pracovní den v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. a to včetně jarních prázdnin :-) Posledním možným dnem podání přihlášky je pondělí 2. března 2020.

Přijímací řízení pro přijetí do školního roku 2020/2021

Společné informace pro všechny studijní obory

Prosím pozor, v letošním roce platí nové formuláře přihlášek, staré jsou neplatné, viz stránky MŠMT a Cermatu. Částečně vyplněné vzory pro naši školu najdete u jednotlivých oborů.

Užitečné odkazy:

Počty podaných přihlášek

počet

přihlášek

poslední

přijatý

Šestileté studium 332 56
Čtyřleté jazykové studium 207 76
Čtyřleté všeobecné studium 89 44

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

Dny otevřených dveří 2019-2020

Nejen pro zájemce o studium připravujeme dny otevřených dveří v termínech (podrobnější program viz dále v článku):

  • úterý 3. 12. 2019 od 12.00 do 18.30 hodin
  • středa 29. 1. 2020 od 12.00 do 18.30 hodin

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme následující čtyři třídy (třídy 1.A a 1.X představují jediný obor):

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022