Přijímačky 2021

Zápisový lístek

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7.5.2021 opatření obecné povahy (č.j. MSMT-4337/2021-8), v němž mimo jiné stanovuje, že uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Informace pro budoucí první ročník

Vážení rodiče, vážení studenti,

níže uvádíme základní důležité informace k úspěšnému zahájení studia na naší škole. Týkají se především stravování v naší školní jídelně, průkazů ISIC, adaptačního kurzu, volby druhého cizího jazyka a třídních schůzek 28. 6. 2021.

První třídní schůzky rodičů nově přijatých uchazečů

Vážení zákonní zástupci našich úspěšných uchazečů o studium,

oznamujeme vám tímto, že první třídní schůzky se budou konat:

 

v pondělí 28. června 2021 v budově školy

začátky:

šestileté studium (označení třídy I.A) + čtyřletá všeobecná (označení 1.B) začátek v 17.00 hod.

 

čtyřleté studium s rozšířeným vyučováním angličtiny (označení třídy 1.A) + čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v angličtině  (označení třídy 1.X) začátek v 17.30 hod.

 

V současné době připravujeme přesný program těchto třídních schůzek, každopádně zde dostanete konkrétní informace k adaptačním kurzu,

ke kartám ISIC, ke studiu apod. Bylo by vhodné, abyste si udělali čas a přišli. Pokud nebudete moci, bylo by fajn, kdybyste se domluvili

s někým s rodiny (nebo kamarádů…), kdo vás zastoupí.

 

Jakmile bude přesný program třídních schůzek připraven (budeme se snažit to udělat do konce týdne), zveřejníme to na www stránkách

a pošleme Vám o tom informativní email.

 

Děkuji za spolupráci a mějte se krásně

Dalibor Kott, ředitel školy

 

Průběžný stav přijímání

stav k 22.06.2021 10.15 hod.

 

 

čtyřleté

jazkové

čtyřleté

všeobecné

šestileté
počet přijímaných 55 30 30

počet odevzdaných

zápisových lístků - aktuální stav

55 30 30

pořadí posledního osloveného

uchazeče - aktuální stav

69 89 48

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Další postup v přijímacím řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů, milí uchazeči o studium na naší škole,

přinášíme vám informace o dalším postupu v rámci přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu - čtvrtek 20. května 2021

Všechny podklady pro vydání rozhodnutí budou shromážděny po vyhodnocení všech částí přijímací zkoušky. Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bude možné ve čtvrtek 20. května 2021 od 12.00 hod. do 13.00 hod. v budově školy.

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  a předávání rozhodnutí - pátek 21. května 2021

Výsledky přijímacího řízení, tedy pořadí uchazečů, budou zveřejněny pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky na přijímací zkoušky v pátek 21. května 2021, a sice:

 • od 14.00 hodin ve vestibulu školy
 • v průběhu odpoledne také na webové stránce školy www.gymnaslo.cz v sekci Přijímací řízení 

Oznámení o možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu

MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7.5.2021 opatření obecné povahy (č.j. MSMT-4337/2021-8), podle něhož uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole (tj. pokud druhá škola, na kterou se hlásil, nekoná jednotné přijímací zkoušky) a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu (potvrzení proveďte na email: red@gymnaslo.cz). Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat  zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Další postup v přijímacím řízení

Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky v řádném termínu již proběhly, sdělujeme vám následující postup:

 

čtvrtek 20. května 2021:

v tento den od 12.00 do 13.00 hod. proběhne v budově školy nahlížení do spisu za účele seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Upozorňujeme, že při nahlížení do spisu nebude známo konečné pořadí a ani orientační umístění uchazečů ve výsledkové listině.

 

pátek 21. května 2021:

 

 • od 14.00 hodin budou ve vestibulu školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky
 • od 14.00 hod. do 18.00 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.
 • na webových stránkách školy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení pod anonymním ID číslem uchazeče uvedeném v záhlaví pozvánky

 

pondělí 24. května 2021:

od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude v budově školy vydáváno zákonným zástupcům uchazečů rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce bude moci na místě podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - s tímto úkonem vám pomůžeme.

 

Držíme vám všem palce .....

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách

 

Pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze uchazeči, který:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň

b)  doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (které je žákem), které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Další informace o přijímacích zkouškách

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studiu naší školy,

máme pro vás následující informace týkající se přijímacích zkoušek:

 1. jejich termín se blíží :-)
 2. v minulých dnech jsme všem prostřednictvím emailu poslali pozvánku na přijímací zkoušky
 3. informujeme o časovém harmonogramu přijímacích zkoušek:

První informace o přijímacích zkouškách zaslané emailem

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studiu naší školy,

rádi bychom vás informovali, že minulý týden ve čtvrtek 25. března 2021 jsme rozeslali na vaše emaily prní informace ohledně posunu termínu konání přijímacíh zkoušek.

Pokud jste email nedostali, kontaktujte prosím  asistentku ředitele paní Andreu Světlíkovou na telefonu: 541 321 317, klapka 24.

Děkujeme

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Posunutí termínu přijímacích zkoušek

Vážení zákonní zástupci uchazečů,

dle nařízení obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se termíny přijímacích zkoušek posouvají následovně.

 

Řádné termíny:

 

 • přijímací zkouška plánovaná původně na pondělí 12. dubna 2021 (první termín čtyřleté studium) se posouvá na pondělí 3. května 2021
 • přijímací zkouška plánovaná původně na úterý 13. dubna 2021 (druhý termín čtyřleté studium) se posouvá na úterý 4. května 2021
 • přijímací zkouška plánovaná původně na středu 14. dubna 2021 (první termín šestileté studium) se posouvá na středu 5. května 2021
 • přijímací zkouška plánovaná původně na čtvrtek 15. dubna 2021 (druhý termín šestileté studium) se posouvá na čtvrtek 6. května 2021

 

 

Náhradní termíny (pro uchazeče, kteří budou v době řádného termínu nemocní a řádně se řediteli školy omluví):

 

 • první termín pro všechny typy studia: středa 2. června 2021
 • druhý termín pro všechny typy studia: čtvrtek 3. června 2021

 

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Přijímačky nanečisto

Vážení uchazeči a jejich rodiče,

 

děkujeme za váš zájem o studium na naší škole.

V současné době připravujeme organizaci Přijímaček nanečisto. Těm, co se přihlásili na první termín, tj. na středu 17. března 2021, přijde nejpozději v pondělí email s podrobnými informaci o jejich půběhu.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

 

Počty přijatých přihlášek v rámci přijímacího řízení pro příští školní rok

Počty podaných přihlášek

 

 

počet

přihlášek

počet

přijímaných

Šestileté studium 330 30
Čtyřleté jazykové studium 163 55
Čtyřleté všeobecné studium 250 30
Celkem 743 115

 

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu od školního roku 2021/2022

Společné informace pro všechny studijní obory

Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky přijímáme každý pracovní den v níže uvedených hodinách, a to včetně jarních prázdnin.

 

Pondělí 7.30 - 15.30 hod.
Úterý 7.30 - 15.30 hod.
Středa 7.30 - 19.00 hod.
Čtvrtek 7.30 - 15.30 hod.
Pátek 7.30 - 15.30 hod.

Jelikož při osobním odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy bude předána pozvánka na přijímací zkoušky, budeme rádi, pokud přihlášku ke studiu přinese zákonný zástupce uchateče.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, prosíme o vyplnění plné moci,

prostřednictvím které zákonný zástupce zplnomocní osobu, která přihlášku ke studiu přinese, k převzetí pozvánky a dalším záležitostem. Děkujeme.

Vzor plné moci je například zde.

Pokud nebudete moci přihlášku předat osobně, ani nikoho zplnomocnit, samozřejmě můžete přihlášku poslat poštou na adresu:

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
Slovanské náměstí 1804/7
612 00 Brno

Šestileté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka
Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce

Čtyřleté všeobecné studium

Pondělí 7.30 - 15.30 hod.

Přijímačky v roce 2021

Vážení zájemci o studium, přijímací řízení v roce 2021 pravděpodobně proběhne podle stejných pravidel, jako v roce 2020 (pravidla najdete ve starších příspěvcích - v sekci Loňský rok 2020).

Upřesnění zde zveřejníme v lednu 2021.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří bude ve středu 27. ledna 2021 od 16.00 opět online. Další informace a brzy i podrobnosti k programu najdete na studuj.slovanak.cz.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022