Úvodem o škole a studiu

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí nabízí všeobecné středoškolské vzdělání, v některých oborech s rozšířenou výuku anglického jazyka. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Na škole studuje cca 550 studentů celkem v 18 třídách. Pedagogický sbor má cca 50 plně kvalifikovaných vyučujících.

Prvním cizím jazykem pro všechny studenty je anglický jazyk. Jako druhý cizí jazyk je možno volit z následující nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk a ruský jazyk (v každé třídě se otevřou dvě skupiny druhého cizího jazyka dle největšího zájmu studentů).

 

Nabízené studijní obory:

Šestileté studium s rozšířeným vyučováním anglického jazyka

V každém ročníku je jedna třída tohoto zaměření.

Učební plán tohoto studia naleznete zde.

 

Čtyřleté všeobecné studium

V každém ročníku je jedna třída tohoto zaměření.

Učební plán tohoto studia naleznete zde.

 

Čtyřleté studium s rozšířeným vyučováním anglického jazyka

V každém ročníku je jedna třída tohoto zaměření.

Učební plán tohoto studia naleznete zde.

 

Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce (metodou CLIL

V každém ročníku je jedna třída tohoto zaměření.

Učební plán tohoto studia naleznete zde.

Vycházíme z předpokladu, že všichni uchazeči o studium přicházejí s cílem úspěšně je absolvovat a poté usilovat o přijetí na vysokou školu. Jsme školou, která umožňuje svým studentům získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplinách. Současně ale dáváme i možnost získání hlubšího přehledu v těch oborech, které budou předmětem jejich dalšího studia a na něž se soustřeďuje jejich individuální zájem.

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022