Budova Gymnázia Brno

Plán školy

Na tomto místě si můžete otevřít plány školy a prohlédnout rozložení jednotlivých místností a učeben.

Obrázek poschodí
3. poschodí
2. poschodí
1. poschodí
Přízemí

Budova školy

Budova školy byla postavena v letech 1927-29 stavitelem Kristianem Dejmkem. Jedná se o dvojkřídlý třípatrový objekt s půdorysem do písmene L.

K lehce zalomenému křídlu do ulice Charvatské je připojen ze dvora ještě malý přízemní trakt s tělocvičnou a příslušenstvím. Hlavní průčelí se vstupem do budovy a předstupující schodišťovou dvoranou, kam ústí v jednotlivých patrech chodby bočního křídla je orientováno do náměstí.

Vestibuly před schodištěm ve všech poschodích jsou prosvětleny okny, zdobenými vitrážemi.

Dispozičně jsou obě části budovy řešeny jako dvojtrakt: hlavní křídlo má chodbu do ulice a učebny do dvora, zatímco u bočního je tomu naopak. Hlavní průčelí je prodlouženo východním směrem o několik za sebou umístěných prostor.

Fasády gymnázia jsou členěny horizontálními římsami a lícovými vyzdívkami. Sokl je proveden z šedého umělého kamene. Hlubokou pravoúhlou vstupní markýzu podpírá klasicizující karyatida - alegorie vzdělání.

Gymnázium na Slovanském náměstí patří ke zdařilým realizacím meziválečné, avantgardou částečně ovlivněné moderny.

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022