Historie

Něco k historii budovy školy

Budova českého státního reformního gymnázia byla postavena v letech 1927-29 stavitelem Kristianem Dejmkem a slavnostně otevřena v květnu 1930. Poněvadž chybějí dokumenty, jež shořely v roce 1945 spolu s archivem Městského stavebního úřadu, je obtížné vypátrat architekta této stavby.

V části odborné literatury se uvádí jako autor návrhu Jaroslav Syřiště, avšak pamětní spis k otevření školní budovy tohoto tvůrce vůbec nezmiňuje. Naopak v tomto textu doslova stojí: “Stavební plány vypracoval, rozpočet a umělecký dozor měl pan architekt Antonín Blažek z Králova Pole. Cecílie Hálová-Jahodová se ve své knize Brno, stavební a umělecký vývoj města, dokonce zmiňuje o Blažkově autorství projektu budovy. Není však vyloučeno, že (obdobně jako u obecné školy na protější straně náměstí) pracoval už na základě plánových podkladů z výsledků předchozí architektonické soutěže.

Pro Syřišťovo autorství by svědčil charakter exteriéru – jeho oblíbené pásy ze šamotových cihel, jimiž zdobil průčelí veřejných budov, kupříkladu gymnázia na Poříčí v Brně. Pro Blažkovo autorství zase způsob řešení interiérů – zejména schodiště, které je velmi obdobné u obecné školy chlapecké a dívčí na Mírovém náměstí v Hodoníně (k níž existují umělcovy signované plány). Otázku autorství královopolského gymnázia ponecháváme tedy zatím otevřenou.

Generace pedagogů a studentů, které po léta denně navštěvovali tuto školu až po letech docenily nespornou architektonickou kvalitu budovy. Jedná se o dvoukřídlý třípatrový objekt s půdorysem do písmene L. K lehce zalomenému křídlu do ulice Charvatské se přimyká ze dvora ještě malý přízemní trakt s tělocvičnou s příslušenstvím. Do náměstí je orientováno hlavní průčelí se vstupem do budovy a předstupující schodišťovou dvoranou, kam ústí v jednotlivých patrech chodby bočního křídla. Vestibuly před schodištěm ve všech poschodích prosvětlují okna, zdobená vitrážemi z čirého skla. Gymnázium na Slovanském náměstí patři ke zdařilým realizacím meziválečné, avantgardou částečně ovlivněné moderny, původně mělo rovnou střechu. Stalo se jednou nejvýznačnějších staveb na hlavním královopolském náměstí, jehož parkovou dispozici navrhl habsburský architekt Leberecht Migge. Bylo sice pojednáno v módním puristickém duchu, avšak s jistou klasicizující tendencí. Meziválečná nefunkcionalistická moderna, do níž většinou vyústil národně orientovaný, romantický styl se secesními a historizujícími prvky (viz obecná škola na protější straně Slovanského náměstí).

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022