Školská rada

Zápis z 2. zasedání školské rady ve školním roce 2022/2023, které se konalo dne 12. 1. 2023

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 12. 1. 2023 je ke stažení zde.

Zápis a usnesení z prvního zasedání Školské rady ve školním roce 2022/2023.

Zápis a usnesení z prvního zasedání Školské rady ve školním roce 2022/2023 jsou ke stažená ZDE:

Zápis z druhého zasedání školské rady 2021-2024 ze dne 3. 11. 2021.

Zápis z druhého zasedání je ke stažení zde.

Jednací řád školské rady s mandátem 2021-2024

Jednací řád školské rady s mandátem 2021-2024 je ke stažení zde.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Přátelé Slovaňáku, z.s.

Svoláváme členskou schůzi spolku na den
23. listopadu 2021, v 17.00 hodin,
konat se bude v sídle spolku, v aule gymnázia Slovanské náměstí.
Program členské schůze:
1.       Zahájení a volba orgánů členské schůze
2.       Schválení programu
3.       Volba předsedy spolku
4.       Další orgány spolku – domluva, volba
5.       Různé
6.       Závěr
Pokud se schůze nemůžete jako členka/člen zúčastnit, prosím, využijte možnosti zmocnění. Soubor k vyplnění je zde. Celý text pozvánky je zde.
Iva Šmídová
Přátelé Slovaňáku, z.s.

Svoláváme členskou schůzi spolku na den

23. listopadu 2021, v 17.00 hodin,

konat se bude v sídle spolku, v aule gymnázia Slovanské náměstí.

Program členské schůze:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu
 3. Volba předsedy spolku
 4. Další orgány spolku – domluva, volba
 5. Různé
 6. Závěr

Pokud se schůze nemůžete jako členka/člen zúčastnit, prosím, využijte možnosti zmocnění.

Formulář pro zmocnění (formát doc)

Celý text pozvánky ve formátu pdf

Iva Šmídová

Přátelé Slovaňáku, z.s.

Kontakty na členy školské rady 2021-2024.

Kontakty na členy školské rady 2021-2024 jsou ke stažení zde.

Zápis z prvního zasedání školské rady 2021-2024 ze dne 31. 8. 2021.

Zápis je stažení zde.

Kontakty na členy školské rady 2021-2024 jsou ke staženi zde.

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

Ředitel školy oznamuje výsledky řádných voleb do školské rady, které proběhly v pondělí 28. června 2021. Oznámení je zde.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Jmenování členů volební komise pro volby do školské rady

V souvislosti s vyhlášenými volbami na členy školské rady pro následující funkční období ředitel školy jmenuje členy volební komise: zde .

 

Volby proběhnou v pondělí 28. června 2021, a to:

 • pro volbu členů školské rady za pedagogické pracovníky: od 12.00 do 13.00 hod. ve sborovně školy (volí pedagogičtí pracovníci školy)
 • pro volbu členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků: od 12.00 do 13.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod. ve sborovně školy (volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Přihlášení kandidáti na člena školské rady

V souvislosti s vyhlášenými volbami na členy školské rady pro následující funkční období ředitel školy zveřejňuje jména přihlášených kandidátů: zde.

 

Volby proběhnou v pondělí 28. června 2021, a to:

 • pro volbu členů školské rady za pedagogické pracovníky: od 12.00 do 13.00 hod. ve sborovně školy (volí pedagogičtí pracovníci školy)
 • pro volbu členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků: od 12.00 do 13.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod. ve sborovně školy (volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Vyhlášení voleb do školské rady

 

Ředitel školy vyhlašuje řádné volby do školské rady pro další funkční období.

Vyhlášení voleb je zde.

 

Nejdůležitější body volby:

 • kandidáti na člena školské rady se přihlásí nejpozději do pondělí 21. června 2021 do 16.00 hod. na email red@gymnaslo.cz
 • samotná volba proběhne v pondělí 28. června 2021, a to:
  • pro pedagogické pracovníky v době od 12.00 do 13.00 hod. ve sborovně školy (volí pedagogičtí pracovníci školy)
  • pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků v době od 12.00 do 13.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod. ve sborovně školy (volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků).

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Hlasování školské rady - březen 2021

Školská rada přijala v hlasování per rollam ve dnech 8.–12. března 2021 následující usnesení: Školská rada podle §168 odst. 1 písm. f) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, projednala návrh rozpočtu školy na rok 2021 a bere jej tímto na vědomí. (Pro: 8, Nehlasoval: 1).

Zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání školské rady v listopadu 2020.

Zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání školské rady v květnu 2020.

Zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání školské rady dne 24. 10. 2019.

Zápis ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady dne 29. 1. 2019

Výsledky doplňujících voleb do školské rady ze dne 1. 11. 2018

Výsledky voleb do školské rady si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Aktuální kontakty na členy Školské rady.

Aktuální kontakty na členy Školské rady jsou ke stažení zde.

Zápis ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady dne 10. 10. 2018.

Zápis ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady 28. 6. 2018.

Zápis z jednání

Zápis z jednání školské rady v březnu 2018.

Zápis ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady v lednu 2018.

Zasedání školské rady

Dne 6. 12. 2017 proběhlo první zasedání školské rady v novém složení po volbách.

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady dne 18. 10. 2017.

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady dne 18. 10. 2017 je ke stažení zde.

Aktuální kontakty na členy Školské rady platné od 30.1.2017.

Aktuální kontakty na členy Školské rady platné od 30.1.2017 jsou ke stažení zde.

Zápisy z prvních dvou zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017

Zápis z prvního zasedání školské rady je ke stažení zde.

Zápis z druhého zasedání školské rady je ke stažení zde.

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady ze dne 3. 2. 2016

Zápis a usnesení ze zasedání Školské rady Gymnázia Brno, Slovanské náměstí 7., příspěvkové organizace ze dne 3. 2. 2016, v rámci něhož došlo ke schválení nového školního řádu školy, je ke stažení zde.

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady dne 21. 10. 2015

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady dne 21. 10. 2015 je ke stažení zde.

Nový jednací řád školské rady.

Školká rada přijala na svém zasedání 29. 4. 2015 nový jednací řád školské rady, který je ke stažení zde.

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady ze dne 29. dubna 2015.

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady ze dne 29. dubna 2015 naleznete ke stažení zde.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022