Studentský senát

STUDENTSKÝ SENÁT

CO JE TO STUDENTSKÝ SENÁT?

Školní senát je na našem gymnáziu velkou tradicí. Skládá se ze zástupců jednotlivých tříd - senátorů, v čele stojí předseda, volen vždy na funkční období jednoho školního roku. Každá třída si sama volí právě jednoho senátora a jeho zástupce. Senát zasedá pravidelně jednou měsíčně, dle potřeby se konají i mimořádná zasedání.

VÝZNAM A DŮLEŽITOST  STUDENTSKÉHO SENÁTU:

  • Členové senátu se společně podílejí na organizování nejrůznějších akcí pro studenty.

Například: školní ples, studentské párty, školní akademie, sportovní turnaje atd.

  • Senátoři zde prezentují názory, problémy a přání žáků, kterým není jedno, jak škola vypadá.
  • Senát spolupracuje s vedením školy.
  • Senát se angažuje i v oblasti charitativních akcí, jako jsou například Bílá pastelka, Zdravotní klaun, Brněnská cihla atd.

PROČ SE STÁT SENÁTOREM?

Jsi-li komunikativní, aktivní, máš řídící schopnosti a spoustu dobrých nápadů, pak jsi to právě ty, který se má stát důležitým článkem naší školy - senátorem. Díky činnosti ve školním senátu, máš velkou příležitost si všechny zmíněné vlastnosti zdokonalit a získat spoustu nových zkušeností.

Červnové zasedání

V úterý 16. června se senátoři sešli na posledním zasedání v tomto školním roce. Zvolili jsme nové vedení senátu ve složení: Matěj Škop (předseda senátu), Jakub Janík a Tereza Schneiderová (místopředsedové senátu). I v příštím školním roce se můžete těšit na spoustu zábavných senátních akcí!

Květnové zasedání senátu

V úterý 12. května se senátoři sešli na dalším zasedání. Zabývali se akcemi, které se uskuteční v červnu (např. Slovaňácká párty). Další zasedání proběhne v červnu, které bude spojeno s volbou nového předsedy na další školní rok.

Osmé a deváté zasedání senátu

Senátoři se sešli v pondělí 30. dubna na osmém výjezdním zasedání. Společně navštívili Laser Game na Hybešově.

O dva týdny později, v úterý 14. dubna, proběhlo deváté zasedání senátu. Senátoři se zabývali především zhodnocením březnových akcí, na kterých se Senát podílel (Ples, UNESCO projekt). Desáté zasedání Senátu proběhne v květnu.

VII. zasedání

V úterý 10. března se senátoři sešli na již sedmém zasedání. Věnovali se především přípravě plesu, který proběhne již tuto sobotu v KC Semilasso. V březnu také proběhne společná párty Slovaňáku a Vídeňské (21. 3.) a koncem měsíce čeká senátory výjezdní zasedání.

Šesté zasedání senátu

Dne 27. ledna proběhlo šesté zasedání senátu. Senátoři se zabývali UNESCO projektem, přípravou žrací soutěže či párty, která proběhne již ve čtvrtek (29.01.) v Pitkin Clubu. Samozřejmostí byla i příprava na školní ples, který se uskuteční v pozměněném termínu - 14. března v KC Semilasso.

Páté zasedání

Hned po skončení vánočních práznin se senátoři sešli na pátem zasedání. Projednávala se zejména příprava na školní ples, který proběhne 7.3. v KC Semilasso. Prodej lístků proběhne v únoru v budově školy.  Během ledna uspořádá Studentský senát Fotosoutěž nebo Slovaňáckou párty. Další zasedání proběhne začátkem února, kde budeme řešit například organizaci florbalového turnaje nebo žrací soutěže.

Čtvrté zasedání

První prosincové úterý se senátoři sešli již na čtvrtém zasedání. Věnovali se mimo jiné organizaci tradičního školního společenského plesu. Stěžejní část zasedání tvořila příprava na basketbalové utkání SLOVAŇÁK X JAROŠKA, které se uskuteční poslední čtvrtek před Vánočními prázndinami, pomozte nám vytvořit neopakovatelnou atmosféru a přijďte 18.12 v oranžovém do Haly Rosnička v oranžovém!

Třetí zasedání Studentského senátu

V pondělí 3.11. se sešli senátoři na pravidelném zasedání. Jednali například o uspořádání RETRO dne u příležitosti výročí Sametové revoluce, organizaci školní párty nebo sportovního turnaje. Na příštím zasedání na přelomu listopadu a prosince se senátoři zaměří právě na sportovní akce.

Druhé zasedání Studentského senátu

Dne 7. října se uskutečnilo druhé zasedání senátu, jednalo se zprovoznění školního baru, zapojení se do České středoškolské unie nebo také organizaci školního plesu, který proběhne začátkem března 2015. Další zasedání proběhne začátkem listopadu.

První zasedání Studentského senátu

V úterý 16. září proběhlo první zasedání Studentského Senátu Slovaňáku v novém školním roce. Hlavním bodem byla volba nového předsedy. Na toto místo kandidovali Roman Tocháček a Damir Solak. Na základě výsledků volby předala dosavadní předsedkyně Hana Řiháčková předsednictví Damiru Solakovi. Místopředsedy se pak stali: Roman Tocháček, Lenka Kristková a Barbora Koppová. Další zasedání proběhne 7. října, které bude spojené se senátním focením.

Stanovy Studentského senátu

A. Složení a orgány Studentského senátu

I.

1. Studentský senát (dále v textu jen "senát") je složen ze zástupců všech tříd školy Gymnázia Slovanské nám. Brno ( dále v textu jen "škola" ). Každá třída je v senátu zastoupena jedním senátorem, který je povinen aktivně se účastnit zasedání a činnosti senátu, a dále jedním zástupcem senátora, který plní povinnosti senátora v době jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti a je oprávněn ho zastupovat.

Senát

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022