Studium (i v angličtině)

Středoškolská odborná činnost

SOČ je příležitost pro nadané studenty, jak se dozvědět víc o jakémkoliv předmětu vědeckého bádání, matematickém, informatickém, přírodovědném i humanitním! Je to příležitost přičichnout k práci v laboratoři, v terénu či se zajímavými lidmi, knihami a jinými zdroji informací. Naučí Vás sepsat odbornou práci, přednést autoreferát a obhájit výsledky svého výzkumu. SOČka Vás může posunout blíže k vysněné vysoké škole.

Zkoušky DELF scolaire od letoška i na našem gymnáziu

logo DELFDELF scolaire je oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydávaný francouzským ministerstvem školství, který stvrzuje úroveň jejich znalostí francouzštiny.

DELF má 4 úrovně diplomů A1-B1. Je uznávaný ve Francii a na celém světě, představuje další plusový bod v životopise a umožňuje vstup na většinu francouzských univerzit a vysokých škol.

Peer program

"Peer" znamená vrstevník. Peer program je součástí preventivních aktivit v rámci MPP - minimálního preventivního programu - a je určen pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své poznatky nejen z oblasti rizikového chování, zdravého životního stylu, ale i sebepoznávání, rozvíjení komunikačních dovedností, umění diskutovat, obhajovat svůj názor apod.

Kde se dozvědět více?

Více se o jednotlivých předmětech můžete najdete v jiné části stránek, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavého o studijním obsahu, učebnách, soutěžích volitelných předmětech atd.

 

Studium

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022