Studium (i v angličtině)

Středoškolská odborná činnost

SOČ je příležitost pro nadané studenty, jak se dozvědět víc o jakémkoliv předmětu vědeckého bádání, matematickém, informatickém, přírodovědném i humanitním! Je to příležitost přičichnout k práci v laboratoři, v terénu či se zajímavými lidmi, knihami a jinými zdroji informací. Naučí Vás sepsat odbornou práci, přednést autoreferát a obhájit výsledky svého výzkumu. SOČka Vás může posunout blíže k vysněné vysoké škole.

Mezinárodní zkoušky z francouzštiny DELF scolaire

Letos mají všichni studenti francouzštiny opět možnost získat na naší škole certifikát z francouzského jazyka.
Termíny zkoušek podle úrovní a ceny za zkoušku jsou:

  • 24. 11. B1 1400 Kč
  • 28. 11. A1 800 Kč
  • 29. 11. A2 800 Kč

Přihlášky je možné podávat e-mailem zaslaným na adresu info@afbrno.cz, a to do 30. 10. 2016.

V případě dotazů kontaktujte vyučující francouzštiny Petru Pernicovou nebo Irenu Trávníčkovou.

Zkoušky DELF scolaire od letoška i na našem gymnáziu

logo DELFDELF scolaire je oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydávaný francouzským ministerstvem školství, který stvrzuje úroveň jejich znalostí francouzštiny.

DELF má 4 úrovně diplomů A1-B1. Je uznávaný ve Francii a na celém světě, představuje další plusový bod v životopise a umožňuje vstup na většinu francouzských univerzit a vysokých škol.

Peer program 2.–4. 11. 2012 v RS Drak Křižanov

Podobně jako v předchozích letech, byl i 12. ročník Peer programu, postaven na principech prožitkové pedagogiky a osobnostně sociálního výcviku. Každý z účastníků měl možnost díky interaktivnímu přístupu vyjadřovat své názory, pocity, ale též uplatnit pravidlo stop. Rovněž široká škála technik s využitím dramatických forem umožnila účastníkům rozvíjet sebepoznávání, komunikační schopnosti,odvahu vyjádřit a obhájit vlastní názor apod.

Hledá se hostitelská rodina

Organizace AFS Mezikulturní programy hledá hostitelskou rodinu pro zahraničního středoškolského studenta Mo (Jakkrapop Pongsuwan). Mo bydlí již téměř 3 měsíce v České republice, v Brně. Je umístněn v tzv. uvítací rodině, a tak musí změnit hostitelskou rodinu do konce listopadu. Mo je přátelský, cílevědomý, je mu 17 let.

Peer program 9.–11. 12. 2011

Peer program je součástí preventivních aktivit v rámci MPP – minimálního preventivního programu – a je určen pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své poznatky nejen z oblasti rizikového chování, zdravého životního stylu, ale i sebepoznávání, rozvíjet komunikační dovednosti, umění diskutovat, obhajovat svůj názor apod.

Získej stipendium a studuj s AFS v zahraničí

AFS Mezikulturní programy, o. s., nabízí na školní rok 2012/2013 stipendia na roční a trimestrální výměnné programy v zahraničí.

Práce s talenty

Od listopadu letošního školního roku přibyla na naší škole funkce koordinátora práce s talenty. V čem spočívá její přínos? Stejně tak jako dříve (dokud nebyla oficiálně jmenovaná) se snaží vyučující Iva Kubištová objevit talentované žáky, kteří chtějí dosáhnout více, než jen dobrých či snad jen uspokojivých výsledků ve škole – takové, kteří chtějí něco vyzkoumat, utřídit, vyvodit či sepsat

Peer program

"Peer" znamená vrstevník. Peer program je součástí preventivních aktivit v rámci MPP - minimálního preventivního programu - a je určen pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své poznatky nejen z oblasti rizikového chování, zdravého životního stylu, ale i sebepoznávání, rozvíjení komunikačních dovedností, umění diskutovat, obhajovat svůj názor apod.

Školní vzdělávací program

Naše škola má již připravené a schválené školní vzdělávací programy. Tyto programy byly vytvořeny v rámci pilotního ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Tvorba i ověřování našich vzdělávacích programů bylo zahrnuto do projektu Pilot G, na jehož financování se podílí ministerstvo školství i Evropský sociální fond EU.

Škola pracuje podle školních vzdělávacích programů od školního roku 2006/07.

Aktuální verzi školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty.

Kde se dozvědět více?

Více se o jednotlivých předmětech můžete najdete v jiné části stránek, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavého o studijním obsahu, učebnách, soutěžích volitelných předmětech atd.

 

Studium

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

28.2.2012
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014