Maturita 2011

Podmínky pro písemné zkoušky společné části maturity

 

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části

 

Biologie, cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – DT, český

jazyk a literatura – DT, dějepis, dějiny umění,

občanský a společenskovědní základ

žádné pomůcky

 

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – písemná práce

slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu

Český jazyk a literatura – písemná práce

pravidla českého pravopisu

Fyzika, chemie

 

matematické, fyzikální a chemické tabulky

a kalkulátor

Matematika

 

matematické, fyzikální a chemické tabulky,

rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu

Zeměpis

kalkulátor a pravítko nebo papírové měřítko

Maturitní harmonogram

V příloze je přehledný harmonogram průběhu maturitních zkoušek na naší škole v jarním zkušebním období 2011. Grafická podoba harmonogramu je rovněž připojena.

Písemné zkoušky profilové části 2011

Ředitel školy vyhlašuje termíny písemných maturitních zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

  • Matematika: úterý 26. 4. 2011, 13:00, učebna 301
  • Chemie: středa 27. 4. 2011. 13:00, učebny 301 + 302
  • Deskriptivní geometrie: čtvrtek 28. 4. 2011, 9:00, aula
  • Informatika a výpočetní technika:  čtvrtek 28. 4. 2011, 9:00, aula
  • Francouzský jazyk: čtvrtek 28. 4. 2011, 9:00, aula

Ústní zkoušky v profilové části 2010/11

V položkách uvedených níže jsou zveřejněna témata, která budou losována u ústních profilových zkoušek na naší škole v jarním i podzimním zkušebním období školního roku 2010/11.

Materiály ke stažení

Na tomto místě jsou pro Vás nachystány následující dokumenty ke stažení:

Průvodce přihlášením k maturitě

Zde je pro Vás ke stažení průvodce přihlašováním k maturitě, který má název PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011.

Společná část

Podrobné informace na www.novamaturita.cz.

 

Pro blok testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2011 platí pro všechny naše studenty jednotné zkušební schema = rozvrh zkoušek. Každý maturant se dostaví ke  zkoušce, na kterou je přihlášen tak, aby ve stanovený čas byl již na svém místě v učebně. Rozvrh rozmístění v učebnách je vyvěšen ve škole a na učebnách.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022