Maturity 2021

Maturity 2021

Přihláška k dobrovolné zkoušce z českého jazyka a angličtiny

Přihlášku podávejte do 30. dubna 2021  prostřednictvím tohoto formuláře asistence ředitele školy Andrei Světlíkové:

Možnost nahrazení profilové zkoušky z jazyka

Žádost podávejte prosím do konce března 2021 prostřednictvím tohoto formuláře:

K žádosti je nutné přiložit originál nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Nabídka předmětů

 

Seznam literatury pro školní rok 2020/2021

Legislativa

Podmínky ukončování vzdělávání na gymnáziu definují školský zákon a maturitní vyhláška (viz https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy):

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, která specifikuje maturitní zkoušku.

Prezentace pro studenty

 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022