Statistické údaje

Statistika absolventů 2021/2022

Absolventi ze školního roku 2021/2022 studují následující školy a obory:

Podle školy

Podle oboru

Sttistika absolventů 2020/2021

Absolventi ze školního roku 2020/2021 studují následující školy a obory:

Podle školy

Podle oboru

Statistika absolventů 2019/2020

V roce 2020 maturovalo 121 studentů.

Vysokou školu studuje 108 z nich:

Masarykova univerzita 50
Vysoké učení technické 14
Mendelova univerzita 14
Univerzita Palackého 7
Univerzita Karlova 2

ČVUT

3

VŠE

2
Ostatní české VŠ 14
zahraniční VŠ 2
Jazykové školy 4
VOŠ 1
Nestudují 8

 

absolventi podle školy

 

absolventi podle oboru

Statistika absolventů 2016/17

V roce 2017 maturovalo 107 studentů.

Vysokou školu studuje 100 z nich:

Masarykova univerzita 42
Vysoké učení technické 22
Mendelova univerzita 13
Veterinární a farmaceutická univerzita 2
Univerzita Karlova 6
FAMU 1
Ostatní české VŠ 5
Britské VŠ 6
Ostatní zahraniční VŠ 3
Jazykové školy 3
VOŠ 2
Nestudují 2

 

podle školy

 

podle oboru

Statistika absolventů 2015/16

 

V roce 2016 maturovalo 111 studentů.

Vysokou školu studuje 102 z nich:

Masarykova univerzita 40
Vysoké učení technické 25
Mendelova univerzita 10
Veterinární a farmaceutická univerzita 7
Univerzita Palackého 4
Univerzita Karlova 2
Vysoká škola ekonomická Praha 1
České vysoké učení technické 1
Ostravská univerzita 1
Univerzita obrany 1
Ostatní české VŠ 4
Velká Británie - VŠ 3
Ostatní zahraniční VŠ 3
Jazykové školy 3
Nestudují 6

podle škol

 

podle oboru

Statistika absolventů 2014/2015

V roce 2015 maturovalo 110 studentů.

Vysokou školu studuje 94 z nich:

Masarykova univerzita 44
Vysoké učení technické 14
Mendelova univerzita 11
Veterinární a farmaceutická univerzita 5
Univerzita Karlova 4
Vysoká škola ekonomická Praha 3
České vysoké učení technické 2
Univerzita obrany 2
Zahraniční VŠ 5
Ostatní VŠ 4

 

Statistika podle VŠ

 

Statistika podle zaměření

Statistika úspěšnosti přijetí na VŠ v roce 2013

Škola Přihlášených Přijatých Úspěšnost
Masarykova univerzita Brno 63 56 89 %
VUT Brno 16 14 88 %
Mendelova univerzita Brno 10 9 90 %
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 4 3 75 %
Univerzita Palackého Olomouc 5 4 80 %
Ostatní 15 12 80 %
Celkem 113 98 87 %

Statistika úspěšnosti absolventů

Můžete si prohlédnout statistiku úspěšnosti našich absolventů z roku 2011 při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Statistika úspěšnosti přijetí na vysoké školy 2008/2009

156 absolventů, na VŠ nastupuje 147 (94 %)

146 nastupuje na VŠ v ČR

1 nastupuje na VŠ v zahraničí (USA)

 

 

Tabulka č. 1:  Počet absolventů, počet přijatých a nenastupujících studentů na VŠ

 

Třída

Počet maturantů

Počet absolventů

Přijati na VŠ

Přijati na VŠ

(%)

Nepřijati nebo nenastupují na VŠ

VI.A

33

33

32

97

1 (pobyt v zahraničí)

4.A

30

30

29

97

1

4.B

30

30

25

83

3 (jazyková škola),

2 (VOŠ)

4.C

32

32

30

94

2

4.D

31

31

31

100

0

 

Tabulka č. 2:  Zastoupení vysokých a vyšších odborných škol

Škola

Počet nastupujících studentů

MU v Brně

49 %

MZLU v Brně

25 %

VUT v Brně

9 %

VŠE v Praze

2 %

UP v Olomouci

2 %

Ostatní VŠ v ČR (včetně soukromých)

9,5 %

Zahraniční VŠ

0,5 %

VOŠ a jazykové školy

3 %

 

 


 

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022