Studium v angličtině

Charakteristika výuky ve třídách "X"

V roce 2007 byl na Gymnáziu, Brno, Slovanské náměstí 7 otevřen čtyřletý studijní obor s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce.

Výuka probíhá ve třídě, kde je nejvýše 30 žáků, aby byl zaručen individuální přístup a efektivní výuka. Obor je doporučen hlavně česky mluvícím žákům s nadáním a zájmem o angličtinu. Ve třídách X také běžně studují zahraniční žáci z různých zemí světa. Výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce je podmíněna dostupností vhodných vyučujících. Předměty vyučované v angličtině naleznete pod odkazem: „nejčastější dotazy“.

Žáci mají dále možnost použít znalost angličtiny nejen ve výuce, ale také v mnoha projektech jako např. UNESCO či výměnném pobytu ve škole v Utrechtu. Někteří žáci mohou strávit půlrok či rok studiem na zahraniční škole.

Více informací

Více informací můžete získat na webových stránkách agb.gymnaslo.cz.

Nejčastější dotazy

Jaké předměty jsou vyučovány v angličtině?
Plně: geografie, dějepis v 1.–3. ročníku, fyzika v 1. ročníku, tělesná výchova
Částečně: biologie, chemie, matematika
V dalších předmětech je používána kromě české také anglická terminologie.

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022