Profilová část - základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
V ROCE 2012

Informace vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a z vyhlášky
177/2009 Sb. (maturitní vyhláška). Oba dokumenty jsou zveřejněny na
webové stránce školy.

1.  Profilová část maturitní zkoušky obsahuje 3 povinné a nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určí ředitel školy. V nabídce mohou být pouze předměty s minimální celkovou hodinovou dotací 144 hodin (minimálně čtyřhodinová dotace za celé studium).
2.  Profilová část MZ je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
3.  Formy profilové části:

 • Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí (podrobnosti v § 15 maturitní vyhlášky)
 • Ústní zkouška před zkušební komisí
 • ředitel školy zveřejní 20-30 témat
 • žák losuje 1 téma
 • příprava trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma
 • Písemná zkouška
 • ředitel školy stanoví témata, úlohy a způsob konání.
 • Pokud je stanoveno více témat, žák si volí téma bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák téma nezvolí, vylosuje si jedno téma.
 • Délku zkoušky stanoví ředitel, nejdéle 300 minut.
 • Kombinace forem – dodržují se pravidla daná pro jednotlivé formy.

4.  Hodnocení zkoušek profilové části – podrobnosti v § 24 a 25 maturitní vyhlášky

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014