Peer program

"Peer" znamená vrstevník. Peer program je součástí preventivních aktivit v rámci MPP - minimálního preventivního programu - a je určen pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své poznatky nejen z oblasti rizikového chování, zdravého životního stylu, ale i sebepoznávání, rozvíjení komunikačních dovedností, umění diskutovat, obhajovat svůj názor apod.

Ve dnech 13. 11. - 15. 11. 2009 jsme uskutečnili v RS Drak Křižanov pro skupinu zájemců z prvních ročníků třídenní Peer program, který byl podobně jako v předchozích letech postaven na principech prožitkové pedagogiky a osobnostně sociálního výcviku. Každý z účastníků měl možnost díky interaktivnímu přístupu vyjadřovat své názory, pocity i případné potíže. Také široká škála technik i s využitím dramatických forem umožnila účastníkům rozvíjet komunikační schopnosti, sebepoznávání, odvahu vyjádřit a obhájit vlastní názor, umění diskutovat apod. Dostatečný prostor byl věnován i relaxačním technikám, rozvoji imaginace, skupinové dynamice a diskusi.

Ve skupině se nám podařilo navodit velmi příznivé pracovní klima a atmosféru důvěry.

Letošního, již 9. ročníku Peer programu se zúčastnilo 15 studentek z 1.A, B, X a III.A pod vedením psychologa Mgr. Martina Hofmana a Mgr. Marie Baltusové, vyučující gymnázia, školní metodičky prevence.

Velkou pomocí při realizaci Peer programu je finanční příspěvek ÚMČ Královo Pole  a podpora vedení gymnázia, za což děkujeme.

Ze zpětných vazeb účastníků Peer programu vyplývá spokojenost a naplnění očekávání, uvádím několik citací: „Program byl pro mne přínosný, zlepšila jsem se v komunikaci před skupinou, poznala více sama sebe a objevila rezervy", "...poznala jsem spoustu úžasných lidí, které jsem ve škole vídala, ale nic jsem o nich nevěděla", "…naprosto se mi odplavil stres a cítím se spokojená", "...program byl výborný", "…jsem ráda, že jsem jela", "…ráda bych v podobném programu pokračovala“ a další.

Rovněž za realizátory projektu  mohu vyjádřit naprostou spokojenost s průběhem celé akce, neboť se nám podařilo ve vymezeném čase naplnit stanovené cíle díky velmi dobré spolupráci celé skupiny a doufáme, že v této práci budeme pokračovat.

Několik fotozáběrů vám umožní nahlédnout do práce skupiny:

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022