Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Zpráva z krajského úřadu

Dne 2.12.2010 jsme spolu s paní profesorkou Gorodeckou navštívily krajský úřad JMK. Nešlo ale o klasickou exkurzi. Šly jsme převzít cenu v soutěži pořádané společností Elektrowin.

Putování s Karlem Ignácem

Sobota 13. listopadu 2010 byla pro naši školu významným dnem. Navštívil nás duch Karla Ignáce Máchy a pobyl s námi od 9.00 hodiny ranní do 17.00 hodiny podvečerní.

Máchovské putování from RollsRojs on Vimeo.

Zájezd do Charkova

V soutěži o zájezd do města Charkov, která se uskutečnila v květnu, se studentky naší školy - Radka Mackovčinová ze IV.A. a Tereza Kramářová z III.A. umístily na prvních dvou místech.

Celostátní kolo soutěže Europa Secura

V druhém červnovém týdnu jsme se zúčastnili celostátního kola soutěže Europa Secura ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy, na zámečku Tři Trubky. Sešlo se zde celkem 14 tříčlenných týmů z celé České republiky.

Plzeňská diplomatická simulace

Ve dnech 3. - 8. 9. 2010 jsme se já, Leona Svojanovská a Kateřina Suralová z V.A zúčastnily Plzeňské diplomatické simulace.

Ekokurz IV.A

Ve dnech 6.-8.9.2010 se třída IV.A v doprovodu profesorek Kubištové a Číhalové vydala na ekologický kurz do kouzelné přírody CHKO Pálava.

Geografická exkurze do Rakouska

V pátek 4. 6. 2010 se třídy 2.A a polovina 2.B zúčastnily geografické exkurze v Dolním Rakousku. Jeli jsme přes Mikulov a Vídeň a jako první jsme navštívili lázeňské městečko Baden, následně klášter Heiligenkreuz a poslední štací tohoto výletu byly vodopády Myrafalle.

Geografická exkurze do Dolního Rakouska

V pátek 11. června 2010 se 43 studentů z III.A a 2.B za doprovodu profesorek Číhalové a Gorodecké vydalo poznávat kulturní a přírodní dědictví vybraných míst Dolního Rakouska.

Pécs - Mezinárodní hudební festival

Připravili jsme pro vás prezentaci o výpravě studentů do maďarského města Pécs. Prohlédnout si ji můžete zde.

Studenti semináře Geografie v souvislostech zkoumali rozmanitost georeliéfu Moravského krasu

Druhý dubnový týden se studenti se zájmem o geografii pohybovali v oblasti Moravského krasu, aby prozkoumali místní georeliéf s krasovýmí jevy a odhalovali geologickou skladbu podloží. Na programu bylo zkoumání terénu v okolí obcí Jedovnice a Rudice. Dále studenty čekala malá pracovní dílna v Geoparku Rudice a místním lomu. Na závěr si mohli vyzkoušet základy speleologie v paleoponoru Rudického propadání. Jak akce probíhala, můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Výměnný program Brno-Utrecht

Do holandského Utrechtu na výměnný pobyt vyjelo 22 studentů prvních ročníků našeho gymnázia, z toho 21 dívek. Cesta autobusem Student Agency trvala kolem 18ti hodin, ale utekla rychle, protože byli všichni plní očekávání a těšili se na nové přátele a zážitky.

Peer program

"Peer" znamená vrstevník. Peer program je součástí preventivních aktivit v rámci MPP - minimálního preventivního programu - a je určen pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své poznatky nejen z oblasti rizikového chování, zdravého životního stylu, ale i sebepoznávání, rozvíjení komunikačních dovedností, umění diskutovat, obhajovat svůj názor apod.

Osvětim v působivém videoklipu

V dubnu loňského roku skupinka studentů z naší školy navštívila bývalý koncentrační tábor v polské Osvětimi. Na tomto místě měli na vlastní oči spatřit důsledky nacistické ideologie a připomenout si hrůzy holocaustu z doby druhé světové války. Samotná prohlídka památníku trvala bezmála 6 hodin a už jen tamější polsky hovořící průvodkyně navodily zcela jedinečnou atmosféru. Exkurze do Osvětimi pořádá naše gymnázium pravidelně, další se konala ještě letos začátkem listopadu.

Působivý videoklip vytvořil Lukáš Pich (dnes již student maturitního ročníku ) se záměrem ukázat ostatním, jak by podle něj mělo toto památné místo na veřejnost zapůsobit.

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022