Ze života školy

Exkurze, akce a oficiální dění na škole

Výzkum motivace k učení se angličtiny

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové
agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka
a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).
Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by rádi s využitím nové výzkumné
metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
zjistili jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a
dovedností v anglickém jazyce a současně by též rádi zjistili, jak své znalosti a dovednosti v
oblasti anglického jazyka sami hodnotí. Výzkum bude realizován formou elektronického
dotazníku.
Celé výzkumné šetření bude anonymní, žáci budou reprezentováni číselnými kódy. Žák tedy
nebude nikde vyplňovat své jméno ani jiné osobní údaje, tudíž nebude možné zjistit, jak
odpovídal právě daný žák.
Všechna získaná data budou použita výhradně pro výzkumné účely a publikovány budou
pouze souhrnné výsledky za všechny školy dohromady. Vyplnění dotazníku je pro žáky
dobrovolné. Každý žák bude před započetím výzkumu poskytovat svůj dobrovolný souhlas s
účastí. Zároveň může žák kdykoliv přestat dotazník vyplňovat, práci přerušit a své dosavadní
odpovědi smazat. Přerušení práce či neúčast v šetření pro žáka nebude mít žádné negativní
důsledky.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vyučující Mgr. Kristýnu Urbánkovou
Velice děkujeme,
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové

agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by rádi s využitím nové výzkumné metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zjistili jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a dovedností v anglickém jazyce a současně by též rádi zjistili, jak své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka sami hodnotí. Výzkum bude realizován formou elektronického dotazníku.

Výběrové řízení na pozice učitele

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů

pro příští školní rok 2021/2022. Podání přihlášek končí 22. 3. 2021.

Vyhlášení výběrového řízení je zde, dotazník je zde.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří bude ve středu 27. ledna 2021 od 16.00 opět online. Další informace a brzy i podrobnosti k programu najdete na studuj.slovanak.cz.

Třídní schůzky rodičů

Vážení rodiče našich žáků,

zveme vás všechny na třídní schůzky rodičů a hovorové hodiny,

které proběhnou

v úterý 24. listopadu 2020, a to od 17.00 hod.

Tentokrát vše proběhne online. Konkrétní informace rodiče obdrží prostřednictvím Komensů v Bakalářích.

Těšíme se na vás.

Dalibor Kott, ředitel školy

Omezení provozu školy

Z důvodu aktuálního nařízení vlády je  zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Z tohoto důvodu oznamujeme, že úřední hodiny v budově školy pro žáky, rodiče a veřejnost  bude vždy:

v pondělí od 9.00 hod. do 12.00 hod. a

ve středu od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Pokud budete cokoliv potřebovat, kontaktujte prosím nejdříve emailem nebo telefonicky:

asistentku ředitele paní Andreu Světlíkovou, e-mail: sekretariat@gymnaslo.cz,

telefon: 541 321 317, klapka 24

nebo

ředitele: Mgr. Dalibora Kotta, e-mail: red@gymnaslo.cz, telefon: 737 284 932.

Děkujeme.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy


Změna organizace třídních schůzek rodičů

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

z epidemiologických důvodů měníme organizaci třídních schůzek, které jsou plánovány na úterý 15. září 2020.

Neočekáváme apriori osobní účast rodičů, všechny aktuální informace

dostanou v úterý 15. září prostřednictvím emailu.

 

Další podrobnosti byly rodičům zaslány emailem dnes a také prostřednictvím Komensů v Bakalářích.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Třídní schůzky rodičů

Vážení zákonní zástupci našich studentů,

 

zveme vás na první třídní schůzky v tomto školním roce, které proběhnou

 

v úterý 15. září 2020 v budově školy. Začátek: 17.30 hod.

 

V průběhu třídních schůzek bude možno uhradit roční členský příspěvek do Spolku Přátelé Slovaňáku ve výši 500 Kč za studenta.

 

Zástupci tříd, kteří jsou členy Rady Spolku Přátelé Slovaňáku, se sejdou v 17.00 hod. v aule.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Stravování

 

Oznamujeme tímto, že v souladu s organizačními opatřeními z důvodů epidemiologické situace bude 
ve školní jídelně výběr vždy pouze ze dvou jídel (tak, jak jsem to oznámil v informacích k zahájení školního roku).

Poněvadž má náš dodavatel stravy, střední průmyslová škola spojů na ulici Čichnova technické problémy 
vyřadit pro nás jedno jídlo z objednávkového systému www.strava.cz, platí následující pravidla:

1) Do odvolání bude výběr vždy jen z jídel 1 a 3
2) Pokud si někdo zaškrtne (omylem) oběd č. 2, bude mu na konci předchozího dne odhlášen a nebude mít tím pádem oběd.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Dalibor Kott, ředitel školy

Zahájení školního roku

Milé studentky, milí studenti,

 

zveřejňujeme informace k zahájení školního roku 2020/2021:

V úterý 1.9.2020 se prosím všichni dostavte do školy ráno v 8.00 hod., a to do svých kmenových učeben (připomeneme vám je na orientačních tabulích u vchodu). Prosím, vezměte si s sebou roušky! Dále proběhne následující program ve dvou “etapách”:

Upřesnění úředních hodin ve dnech od 24. - 31. srpna 2020

Upřesňujeme úřední hodiny v době od pondělí 24. srpna 2020 do 31. srpna 2020:

úřední hodiny jsou každý pracovní den od 9.00 do 11.30 hod. s výjimkou pátku 28. srpna 2020, kdy úřední hodiny nebudou.

 

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Aktuální informace o přerušení přímého vyučování

S platností od středy 11. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zakázalo osobní přítomnost žáků ve vyučování (viz nařízení).

 

Vedení školy tedy zrušilo od středy 11. března 2020 do odvolání přímé vyučování v budově školy a nařídilo samostudium dle pokynů jednotlivých vyučujících, které dostanou žáci prostřednictvím školního elektronického systému Bakaláři nebo třídního emailu. Žáci jsou tedy povinni se pravidelně (minimálně jednou denně) seznamovat s novými zprávami v Bakalářích či třídních emailech a plnit pokyny vyučujících.

Koronavirus - aktuální situace

Vedení školy sleduje situaci související se šířením nového koronaviru. Vychází především z informací ze stránek MŠMT (http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru), Jihomoravského kraje (https://www.kr-jihomoravsky.cz/) a Krajské hygienické stanice v Brně (http://www.khsbrno.cz/).

Zejména odkazujeme na nejčastějsí otázky a odpovědi:

http://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/63_64_aktuality.pdf

a dále informační leták.

Vyučování probíhá v plném rozsahu, bez jakýchkoliv omezení. Žákům doporučujeme dbát zvýšené osobní hygieny.

Pokud dojde ze strany odpovědných orgánů k zavedení nějakých karanténních opatření, budou o nich žáci i rodiče neprodleně informováni.

 

Zapojili jsme se do programu The Duke of Edinburgh´s International Award

Naše škola se zapojila do programu The Duke of Edinburgh´s International Award. Máme prvních 12 statečných, kteří přijali výzvu a začali plnit úkoly, které směřují k cílům, které si sami jako výzvu stanovili.
Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.
Ti, kdo se do programu rozhodnou zapojit, si musí zvolit a splnit celkem 4 výzvy – ve sportu, rozvoji talentu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici – ve třech úrovních, od bronzové (6 měsíců trvání) až po zlatou (18 měsíců).
Do programu se může zapojit kdokoliv ve věku od 14 do 24 let, dosud jej absolvovalo 8 milionů mladých lidí ze 140 zemí.
Absolventi získají celosvětově uznávaný zlatý, stříbrný nebo bronzový certifikát, který jim předá jeden z DofE patronů na slavnostní ceremonii.
Více na dofe.cz

 

Logo DofENaše škola se zapojila do programu The Duke of Edinburgh´s International Award. Máme prvních 12 statečných, kteří přijali výzvu a začali plnit úkoly  směřující k cílům, které si sami jako výzvu stanovili.

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Prváci a dřevák

Program v centru Legato Kohoutovice v rámci výuky Svět práce byl zaměřen na různá povolání.  Studenti byli  rozděleni do skupin a každá skupina měla 3 aktivity. Na chvíli  si mohli vyzkoušet  jaké je to být například malířem, instalatérem, truhlářem, elektrikářem, zedníkem, dráteníkem a podlahářem. Studenti si  na základě vlastního návrhu vytvořili  výrobek . Přitom se naučili  zacházet s ručním nářadím, zdokonalili si díky tomu vlastní jemnou i hrubou motoriku, naučili se logickému uvažování, trpělivosti a zručnosti.
Seznámili se s něčím novým a setkali  se s mnoha zajímavými lidmi.“ Myslím, že to pro nás bylo užitečné a určitě bychom si rádi zopakovali něco podobného“  to jsou slova  studentů I.A
Pindryčová

 

práce s páječkouProgram v centru Legato Kohoutovice v rámci výuky Svět práce byl zaměřen na různá povolání.  Studenti byli  rozděleni do skupin a každá skupina měla 3 aktivity. Na chvíli  si mohli vyzkoušet  jaké je to být například malířem, instalatérem, truhlářem, elektrikářem, zedníkem, dráteníkem a podlahářem. Studenti si  na základě vlastního návrhu vytvořili  výrobek . Přitom se naučili  zacházet s ručním nářadím, zdokonalili si díky tomu vlastní jemnou i hrubou motoriku, naučili se logickému uvažování, trpělivosti a zručnosti.

Konverzační soutěž ve španělském jazyce

V úterý 14. 1. 2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce. Zúčastnily se dvě desítky studentů a soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. V I. kategorii se na prvních třech příčkách umístily Silvia di Carlo (3.X), Elena Pumprlová (III.A) a Kateřina Brázdová (III.A). V II. kategorii obsadili první tři místa studenti ze 4.A Daniela Ludvová, Tereza Koblihová a Tomáš Herzán. Ve III. kategorii vyhrála Adéla Anita Chico Dominguez (4.X).
Všem moc děkujeme za účast! Výhercům gratulujeme a postupujícím do krajského kola držíme palce!
M. Bradáčková

 

V úterý 14. 1. 2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce. Zúčastnily se dvě desítky studentů a soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. V I. kategorii se na prvních třech příčkách umístily Silvia di Carlo (3.X), Elena Pumprlová (III.A) a Kateřina Brázdová (III.A). V II. kategorii obsadili první tři místa studenti ze 4.A Daniela Ludvová, Tereza Koblihová a Tomáš Herzán. Ve III. kategorii vyhrála Adéla Anita Chico Dominguez (4.X).

Ples 100+2 let Gymnázia Slovanské náměstí

V případě potřeby lze sjednat individuální termín: paní Světlíková tel.: 541 321 317 kl. 24 či sekretariat@gymnaslo.czMilí studenti, vážení kolegové, rodiče, absolventi, přátelé gymnázia a široká veřejnosti
A je to tady.  Slavnostní „Společenský ples 100 x kolem Slunce Gymnázia Slovanské náměstí“  se bude konat 14. 3. 2020 v Bobycentru a zahájí oslavy ke 100 letům Slovaňáku. Můžete se těšit na dvě hudební scény, v sále Zoner Bobyhall bude hrát oblíbená kapela Kanci paní nadlesní, v sále Cafe de Paris bude hrát cimbálka Lália. Čeká vás bohatý program, tombola i hlavního host – Janek Ledecký s kapelou a závěrečná DJ after party do ranních hodin. Pro zájemce bude také připraven raut. Ples bude moderovat Aleš Zbořil absolvent gymnázia, kterého mnozí z nás znají z pořadu AZ kvíz.
Těšíme se na vaši účast a setkání s vámi všemi. Předem děkujeme všem za podporu plesu, výnosy z této akce budou použity pro další aktivity v rámci oslav 100 let gymnázia zejména pro „Den absolventů,“ který se bude konat 17. 10. 2020 a výrobu výročního almanachu.
Přípravy plesu právě vrcholí, intenzivně finalizujeme přípravu prodeje lístků. Začátek prodeje, který bude probíhat na sekretariátu školy, oznámíme již brzy na této události a také na webu školy www.gymnaslo.cz.
Těšíme se na vaši účast, prosíme o sdílení vašim spolužákům, známým či přátelům a to teď nebo pak až za 100 let =))).
Ceny lístků:
500,- Kč Zoner Bobyhall s místenkou
450,- Kč Cafe de Paris s místenkou
350,- Kč Raut (jednorázový časově neomezený vstup)
Zakoupením vstupenky si kupujete libovolné místo u stolu, tedy ne přímo židli. Účastníci plesu se na zakoupenou vstupenku mohou pohybovat libovolně po obou sálech, vystoupení včetně Janka Ledeckého a after party proběhnou v sálu Zoner Bobyhall. Zájemci o raut si pak také koupí vstupenku na raut. Studenti školy, kteří ještě neabsolvovali taneční (první ročníky 4letého studia), se mohou účastnit plesu v doprovodu svých rodičů.
Dress code (co na sebe?)
Tento ples je pro gymnázium vrcholnou společenskou akcí a  vyžaduje tedy formal dress. Pro pány to znamená tmavý oblek s vázankou či motýlkem. Dámy ladně ozdobí ples ve velké večerní, což jsou dlouhé plesové šaty (nebo alespoň po kolena).
Barvy plesu
Pro letošní Společenský ples ke 100 letům gymnázia jsme zvolili hlavní barvu  zlatou , doplňkové barvy jsou červená a modrá.
Program
ZBH (Zoner Bobyhall)
18. 30 Šerpování maturantů
19.30 Zahájení plesu, předtančení, hrají Kanci Paní Nadlesní
22.00 – 23.00 Vystoupení Janka Ledeckého & band
24.00 Losování hlavních cen tomboly
1.11 DJ after party
3.00 Předpokládaný konec celého plesu
CDP (Cafe de Paris)
20.00 Hraje cimbálka Lália
2.00 Konec hudební produkce, uzavření sálu a přesun na after party
RAUT (Boulevard - společenský prostor před Cafe de Paris)
20.00 Zahájení rautu (vstup je jednorázový, časově neomezený, z nápojů se podává pouze káva. Na místě je možné si dokoupit nápoje)
24.00 Ukončení rautu
Pořadatelé si vyhrazují právo na operativní úpravu programu

Plakát ples

PLES ke 100 letům VE STEJNÉM FORMÁTU PŘESOUVÁ NA SOBOTU 19. 3. 2022.  Na nový termín je potřeba mít zakoupené nové vstupenky.  Výměnu lístků zakoupených přes smsticket vyřizovala tato společnost do 30. 6. 2020.

Milí studenti, vážení kolegové, rodiče, absolventi, přátelé gymnázia a široká veřejnosti,

a je to tady.  Slavnostní „Společenský ples 100 × kolem Slunce Gymnázia Slovanské náměstí“  se bude konat 19. 3. 2022 v Bobycentru a zahájí oslavy ke 100 letům Slovaňáku. Můžete se těšit na dvě hudební scény, v sále Zoner Bobyhall bude hrát oblíbená kapela Kanci paní nadlesní, v sále Cafe de Paris bude hrát cimbálka Lália. Čeká vás bohatý program, tombola i hlavního host – Janek Ledecký s kapelou a závěrečná DJ after party do ranních hodin. Pro zájemce bude také připraven raut. Ples bude moderovat Aleš Zbořil, absolvent gymnázia, kterého mnozí z nás znají z pořadu AZ kvíz.

Španělský výukový program

V úterý 10.12.2019  se španělská  polovina 3.A zúčastnila interaktivního výukového programu na FF MU.  Projekt byl zaměřen na  současné problémy v Amazonii a na zvyky a tradice domorodých národů.  Studenti se dozvěděli  spoustu nových informací  o amazonských kmenech, jejich kultuře a problémech deforestace.Vše  probíhalo formou interaktivních her a  z velké části ve  španělském jazyce.
Zapsala: I. Brhelová

V úterý 10. 12. 2019  se španělská  polovina 3.A zúčastnila interaktivního výukového programu na FF MU.  Projekt byl zaměřen na  současné problémy v Amazonii a na zvyky a tradice domorodých národů.  Studenti se dozvěděli  spoustu nových informací  o amazonských kmenech, jejich kultuře a problémech deforestace.Vše  probíhalo formou interaktivních her a  z velké části ve  španělském jazyce.

I. Brhelová

 

 

Mundo Hispano - finále

V pátek 13. 12. 2019 jsme se zúčastnili finále španělské olympiády na FF MU. V 10.hod. proběhlo přivítání účastníků a zahájení soutěže. Po dopsání testu nás čekalo občerstvení. V rámci olympiády jsme se setkali  se studenty španělštiny na FF MU, kteří si pro nás připravili povídání o studiu, Erazmu a cestování po Latinské Americe. Ve 13.hod. se konalo vyhlášení výsledků soutěže. Konkurence byla opravdu velká, jelikož jsme soutěžili s žáky, kteří se studiem španělštiny zabývají  i déle.  Přesto jsme všichni obsadili krásná místa. Obrovskou gratulaci si zaslouží  Tomáš Herzán ze 4.A, který se umístil na 2. místě. Pro nás všechny to byl skvělý zážitek, který nás posunul zas o kus dál.
Zapsala: Tereza Koblihová 4.A

 

V pátek 13. 12. 2019 jsme se zúčastnili finále španělské olympiády na FF MU. V 10.hod. proběhlo přivítání účastníků a zahájení soutěže. Po dopsání testu nás čekalo občerstvení. V rámci olympiády jsme se setkali  se studenty španělštiny na FF MU, kteří si pro nás připravili povídání o studiu, Erazmu a cestování po Latinské Americe.

Vánoční akademie

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí zve širokou veřejnost na tradiční Vánoční akademii,
která se letos uskuteční
ve čtvrtek 19. prosince 2019 v 18.00 hod.
v kulturním centru Semilasso v Králově Poli.
Vstup zdarma.

 

vločkaZveme širokou veřejnost na tradiční Vánoční akademii, která se letos uskuteční

ve čtvrtek 19. prosince 2019 v 18.00 hod.

v kulturním centru Semilasso v Králově Poli.

Vstup zdarma.

V roce 2022 oslaví naše gymnázium 100+2 let

100 let školy

V roce 2022 oslaví naše alma mater – gymnázium, kterému nejčastěji říkáme „Slovaňák“, dvě významná výročí. Bude to 100 let od založení gymnázia a také 90 let od otevření budovy na Slovanském náměstí 7, kde se dodnes gymnázium nachází.

Festival svobody na Slovaňáku

festival svobodyV pondělí 18. listopadu jsme měli Festival svobody na Slovaňáku. Studenti se účastnili řady workshopů a besed. Zkusili si, jak se na psacích strojích rozepisovaly knihy nebo se dozvěděli o předrevolučních problémech fanoušků rockové hudby. Řada studentů se nechala zaujmout vyprávěním skauta Ještěra. Některé části programu se ale týkaly i žhavé současnosti - například hra Fakescape, při které se účastníci učí rozpoznávat nepravdivé informace, nebo dílna Amnesty International či přednáška o mediálních manipulacích.  Na závěr jsme se všichni sešli na školním dvoře, vyslechli Modlitbu pro Martu v podání Vanessy Lazárkové či působivý, osobní a současný projev Terky Křivské.

Provoz školy ve středu 6. listopadu 2019

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

část pedagogického sboru se připojí ke středeční jednodenní stávce.

Provoz školy však bude zbylými pedagogickými pracovníky zajištěn, možná však v náhradním (případně zkráceném) rozvrhu, o kterém budou prostřednictvím školního elektronického systému Bakaláři všichni informováni v průběhu zítřejšího dne.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Další basketbalové vítězství

vítězný týmOpět slavíme úspěch našeho dívčího basketbalového týmu - 15. října 2019 vyhrál městské kolo středoškolských her v basketbalu a postoupil do krajského kola, které bude 8. listopadu na Veterinární a farmaceutické univerzitě.
Děkuji holkám za vzornou reprezentaci školy, už teď držíme palce na krajské kolo.

Mgr. Barbora Cvejnová

Volby do školské rady

V pondělí 16. září 2019 proběhnou doplňující volby do školské rady.

Přihlášení kandidáti na člena školské rady jsou zde.

Výsledky doplňující volby do školské rady jsou zde.

Výzva k podání nabídky - projektová dokumentace rekonstrukce ZTI

Škola vyhlašuje neveřejné výběrové řízení na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - projektová dokumentace". Vyhlášení naleznete v příloze zde.

Zveme vás na koncert

Zveme vás na koncert školního sboru, který bude ve středu 26. června od 18.00 ve vile Löw-Beer.

pozvánka na koncert

Soutěž pro žáky španělského jazyka

V dubnu vyhlásilo nakladetelství Fraus jarní soutěž pro žáky španělského jazyka. Co bylo třeba udělat? Popsat svého hrdinu ve španělštině v rozsahu minimálně 100 slov. Popis bylo potřeba doplnit ilustrací, koláží nebo nějakou grafikou. Soutěže se zúčastnily studentky Martina Církvová a Elena Pumprlová z II.A a umístily se na 4. místě. Děkujeme za účast.
Zapsala: Mgr. Ilona Brhelová

Martina Církvová a Elena Pumprlová

Projektový den 26. 6. 2019

Zpříjemněme si závěr školního roku

Na závěr školního roku jsme pro naše studenty připravili Projektový den. Jednotliví učitelé zorganizovali několik aktivit, ne které se mohou studenti přihlásit.

Návštěva z El Salvadoru

Návštěva z El Salvadoru
Slyšeli jste někdy o státu ve Střední Americe velkém jako Morava? Ne? A co takhle El Salvador? Nejmenší stát Střední Ameriky. Právě z El Salvadoru nás 30. května přijeli navštívit 3 rodilí mluvčí Mario, Francisco a Enrique. Doprovázeni byli paní doktorkou Athenou Alchazidu z Masarykovy univerzity. Přednáška se konala v aule naší školy a účastnili se jí studenti španělských skupin ze tříd 2.B, 2.A a 3.B.
Hlavním přednášejícím byl kouzelník Mario Sierra. Vysvětloval, jak se dostal ke své profesi. Život v El Salvadoru je hodně těžký, je to dost nebezpečná země s vysokou kriminalitou, kde fungují 2 mafie a neustále dochází k vražedným incidentům, které má na svědomí velké množství gangů. Mario navštěvuje děti i dospělé v nemocnicích, ve školách nebo i na ulicích a svým kouzelnickým uměním baví lidi a rozdává úsměv, aby snáze vzdorovali realitě. I našim studentům předvedl pár kouzelnických triků. Studenti zdárně Mariovi asistovali a dobře se bavili. Studenti se poté mohli ptát na cokoli, co je zajímalo. Salvadorci se více rozvykládali o své zemi a o salvadorských reáliích. Všichni tři pochází ze stejného města Ahuachapán, představili salvadorské tradiční jídlo pupusa a jejich národního ptáka torogoza.  Přednáška byla velmi zajímavá a interaktivní.
Zapsaly: Bradáčková, Brhelová

Slyšeli jste někdy o státu ve Střední Americe velkém jako Morava? Ne? A co takhle El Salvador? Nejmenší stát Střední Ameriky. Právě z El Salvadoru nás 30. května přijeli navštívit 3 rodilí mluvčí Mario, Francisco a Enrique. Doprovázeni byli paní doktorkou Athenou Alchazidu z Masarykovy univerzity. Přednáška se konala v aule naší školy a účastnili se jí studenti španělských skupin ze tříd 2.B, 2.A a 3.B.

Slova? Slova!

Dne 30. 4. 2019 se u nás na gymnáziu konal festival SLOVA. Navštívili nás hosté pohybující se v médiích a vedli debaty s našimi studenty. Přijel například bývalý král bulváru Pavel Novotný, pak také moderátorka a redaktorka hlavních zpráv na ČT 1 Daniela Písařovicová a mnoho dalších. Studenti měli možnost zeptat se na dosud nezodpovězené otázky, dozvědět se nějaké perličky ze zákulisí a hlavně se dozvěděli, jak moc nás mohou média ovlivňovat. Jsme moc rádi, že taková akce mohla proběhnout a těšíme se příště!
Anna Procházková, Studentský senát GSN

 

Festival SlovaDne 30. 4. 2019 se u nás na gymnáziu konal festival SLOVA. Navštívili nás hosté pohybující se v médiích a vedli debaty s našimi studenty. Přijel například bývalý král bulváru Pavel Novotný, pak také moderátorka a redaktorka hlavních zpráv na ČT 1 Daniela Písařovicová a mnoho dalších. Studenti měli možnost zeptat se na dosud nezodpovězené otázky, dozvědět se nějaké perličky ze zákulisí a hlavně se dozvěděli, jak moc nás mohou média ovlivňovat.

Ze života školy

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020