Drogy

Pravidelná výuka dvouhodinového předmětu Výchovy ke zdraví byla ve čtvrtek 19.2.2015 pro třídu I.A ozvláštněna, jak pan Roman Povala sám řekl, besedou nesoucí název Drogy. Už sám titul je částečně zavádějící, skoro každý si pod pojmem drogy představí její různé materiální podoby, avšak tato přednáška se spíše zabývala tím, co tato věc provede s jejím uživatelem.

Nedozvěděli jsme se, co ten pověstný bílý prášek obsahuje, ani to, co přesně si lidé pomocí tlustých jehel bolestně píchají do žil, někdy dokonce do svalů. Celou dobu jsme nebyli zatěžováni žádnými fakty či čísly, které by samy o sobě měly nahánět strach. Jsem si jistá, že tyto informace jsme všichni předpokládali. Pochybnosti k tomu, abychom lehce propadli drogám, v nás vyvolalo naprosto něco jiného. Příběhy lidí, kterým se to stalo. Celá beseda příběhem začala a na závěr jím i skončila.

Dozvěděli jsme se o muži, kterému dodávala naději jediná, prostá věta, když ale ztratil i tu a ocitl se se svými problémy sám, neměl už proč pro sebe tu naději hledat do budoucna. Ale to bych potom nemohla tuto besedu nazvat originální, kdyby se to zastavilo jen u těchto příběhů. Jim jsme se nikdy nesmáli, přesto pan Povala dokázal mezi rozdílnými úhly pohledu na celou situaci proplouvat tak obratně, že by ve chvíli nikdo nenarušil hrobové ticho a za pár sekund se nepřestal smát. Někdy se jeho povídání ubralo i psychologickými cestami, jak jsme ale díky němu pochopili, většina lidí si vezme drogu dobrovolně. Pro to, aby to udělal, musí existovat důvod, ve kterém nenese droga prvotní vinu.

 

Terezie Poláčková, I.A

 

Přednášející si dle mého názoru dal za úkol, abychom jsme si na to každý udělali vlastní názor. Věřím, že se to u všech povedlo a rozhodli se neexperimentovat se závislostí.Pravidelná výuka dvouhodinového předmětu výchovy ke zdraví byla ve čtvrtek 19.2.2015 pro třídu I.A

ozvláštněna, jak pan Roman Povala sám řekl, besedou nesoucí název Drogy. Už sám titul je částečně

zavádějící, skoro každý si pod pojmem drogy představí její různé materiální podoby, avšak tato

přednáška se spíše zabývala tím, co tato věc provede s jejím uživatelem.

Nedozvěděli jsme se, co ten pověstný bílý prášek obsahuje, ani to, co přesně si lidé pomocí tlustých

jehel bolestně píchají do žil, někdy dokonce do svalů. Celou dobu jsme nebyli zatěžováni žádnými

fakty či čísly, které by samy o sobě měly nahánět strach. Jsem si jistá, že tyto informace jsme všichni

předpokládali. Pochybnosti k tomu, abychom lehce propadli drogám, v nás vyvolalo naprosto něco

jiného. Příběhy lidí, kterým se to stalo. Celá beseda příběhem začala a na závěr jím i skončila.

Dozvěděli jsme se o muži, kterému dodávala naději jediná, prostá věta, když ale ztratil i tu a ocitl se

se svými problémy sám, neměl už proč pro sebe tu naději hledat do budoucna. Ale to bych potom

nemohla tuto besedu nazvat originální, kdyby se to zastavilo jen u těchto příběhů. Jim jsme se nikdy

nesmáli, přesto pan Povala dokázal mezi rozdílnými úhly pohledu na celou situaci proplouvat tak

obratně, že by ve chvíli nikdo nenarušil hrobové ticho a za pár sekund se nepřestal smát. Někdy se

jeho povídání ubralo i psychologickými cestami, jak jsme ale díky němu pochopili, většina lidí si

vezme drogu dobrovolně. Pro to, aby to udělal, musí existovat důvod, ve kterém nenese droga

prvotní vinu.

Přednášející si dle mého názoru dal za úkol, abychom jsme si na to každý udělali vlastní názor. Věřím,

že se to u všech povedlo a rozhodli se neexperimentovat se závislostí.
Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022