Ekokurz IV.A

Ve dnech 6.-8.9.2010 se třída IV.A v doprovodu profesorek Kubištové a Číhalové vydala na ekologický kurz do kouzelné přírody CHKO Pálava.

Hned první den po příjezdu si nás rozdělily průvodkyně z Centra ekologické výchovy Pálava, poblíž kterého jsme byli v Mikulově ubytovaní. Na programu byla exkurze nazvaná Rozkvetlou Pálavou po naučné stezce  NPR Děvín,  doplněná o krátké zastávky s přednáškami od našich průvodkyň, zakončená společným opakováním.


Nové Mlýny

Cestou jsme byli seznámeni s místní flórou a faunou, podařilo se nám pozorovat i některé vzácné druhy, např. pavouka stepníka rudého nebo áron východní. Výpravu stepí a lesostepí Děvína zakončil výstup na hrad Děvičky a krásný výhled na vodní nádrž Nové Mlýny i celou vinařskou oblast Pálavy.


Stepník rudý

Navečer jsme absolvovali krátkou procházku na Svatý Kopeček, odkud jsme se mohli pokochat pohledem na zapadající slunce nad Mikulovem.


Pohled ze Svatého Kopečku

Na úterý byla naplánována exkurze do NPR Křivé jezero, celosvětově chráněných a veřejně nepřístupných mokřad v nivě řeky Dyje, se kterými jsme se seznámili formou pěšího výletu přes nivní louky kolem zavodňovacích kanálů. Získali jsme nové vědomosti o této lokalitě, vyzkoušeli si lovení vodních živočichů do síťky a byli vystaveni útokům krvelačných komárů.


Překonávání mokřad

Poslední den jsme absolvovali návštěvu geoparku, kde jsme se dozvěděli mnohé nové informace z odvětví geologie a zopakovali si, co už známe z předchozích ročníků. Následovala prohlídka vápencových jeskyní Na Turoldu, doplněná výkladem jeskyňáře a po krátkém rozchodu v Mikulově odjezd zpátky do Brna.


Geopark a naše paní průvodkyně

Ekokurz rozhodně považuji za přínosný – jak z hlediska nových vědomostí, tak utužení kolektivu. Po celou dobu nám vydrželo dobré počasí i nálada a věřím, že budeme rádi vzpomínat.


Mikulov

za celou IV.A napsala B. Kuklová

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022