Izraelský velvyslanec besedoval s našimi studenty o současném Izraeli.

Gary Koren„Small but outstanding“ (Malý, ale mimořádný) je název prvního videa, které posluchačům představil Gary Koren, izraelský velvyslanec Státu Izrael v České republice. Tento název, nebo řekněme-li motto, zcela přesně vystihuje mé dojmy a pocity ze středeční besedy konající se 17.9.2014 na Gymnáziu Slovanské náměstí. Beseda proběhla v rámci projektu CEMACH aneb Poznej moderní Izrael.

Visegrádská čtyřka – byla, je a proč?

V úvodu se nám představil PR officer Michal Pavlík s prezentací o alianci čtyř států střední Evropy Visegrádská čtyřka. Rychlejším tempem a stručněji, neboť posluchači sršeli nedočkavostí samotné excelence, zmínil o alianci V4 základní informace, určitá fakta, regiony, fondy, které v poslední době nejvíce putují do válečné Ukrajiny. Dále také nejrůznější granty a programy zaměřené na vzdělání, kulturu, výzkum apod. Vysvětlil především souvislosti a výjimečné vztahy týkající se V4 a Izraele, neboť ne všichni občané ČR vědí, že právě první prezident českého národa navštívil území Palestiny a že podporoval stmelení Židů a znovuobnovení jejich původní domoviny, za kterou stojí tzv. Balfourova deklarace. V následujících letech se v prezidentových myšlenkách shledávali Edvard Beneš a Jan Masaryk hlasující pro vznik novodobého státu.

Gary Koren.

 

U pádu komunistického režimu a zrození demokracie stál Václav Havel, který s dvěma dalšími prezidenty sdílel myšlenku vést postkomunistické země cestou svobody a evropské integrace. Cílem V4 je demokratizace postkomunistických zemí - v poslední době zejména východní Evropy – být zemí svobodnou, rozvojovou, spolupracující s ostatními zeměmi v nejrůznějších oblastech, realizovat se v desítkách kulturních projektů a mnohé další. A právě tento cíl sdílejí členské země V4 a novodobý stát Izrael.

Michal Pavlík

 

Excelence na pódiu

Čas už kvapně letí a pódium společně s posluchači vítá Garyho Korena. Všichni mají smysly nastražené, neboť Korenova angličtina se v plném proudu line školní aulou. Avšak vzápětí je velvyslancův projev přerušen menší technickou chybou - flashka s prezentací není na svém místě a ani se jí tam nechce, a dálkovému ovládání dataprojektoru se taktéž nechce pracovat. To ale přeci nevadí, sám mile, s úsměvem a bez ironického podtextu Gary Koren hodil do placu řečnickou otázku: „ Jak dlouho máme? Celý den? ”

I když mezitím se už stihla místnost rozšumět hlasitějším šeptáním, zanedlouho si technika dala říct a Gary Koren mohl bez rušení pokračovat v projevu.

Prezentaci započal představením své osoby a základních informací. V průběhu se samozřejmě objevila historická, geografická fakta a politický systém. Co se týče historie, navazoval na obdobné téma jako pan Pavlík a byly opět stručně, ale jasně vysvětleny historické paralely a my jsme si tak mohli uvědomit, že jedna z nejdůležitějších otázek, kterou si může český občan položit, je: „ Máme něco společného?”, nakupí se ihned hromada odpovědí a my nyní po besedě je již známe.

 

Black and white

První slady prezentace však obsahovaly zcela jiný, mnohem zajímavější téma vedoucí nás k zamyšlení. Gary Koren hned na úvod otevřel bránu hlavního problému, kterému říká „černobílé vidění” a je to důkaz pouhé lidské nevědomosti a předsudků.

Myšlenka, kterou nám prezentoval, byla velice prostá; Lidé jsou občas hodně jednodušší, pokrytečtí a médiím s chutí spolknout cokoliv, co jim naservírují, a tak často dělají závěry bez jakéhokoliv zájmu ověřit si, kde je vlastně pravda. Irák, Palestina, Turecko, Jordánsko, Írán, Sýrie, Izrael – země, které můžeme hodit do stejného pytle, o čem by se asi tak mohlo diskutovat, o čem by se mohlo přemýšlet. Když si lidé vybaví tyto státy, mnohé z nich napadá spousta slov: terorismus, antisemitismus, chudoba, fanatici, Blízký východ, války, okupace, Arabské jaro, radikální Islám. A kde jsou BARVY, proč je lidé nevidí, nebo je nechtějí vidět, protože je to pro ně jednodušší, pohodlnější..?

Myšlenka Garyho Korena mě opravdu dovedla k zamyšlení: „Jak můžeme utvářet budoucnost, když nemáme zájem pochopit minulost?”

Opravdu výborný byl obrázek, kde byly zobrazeny nejvýznamnější symboly města New York, Paříž, Londýn a na tyto státy padaly bomby. Ano, obrázek, respektive Gary Koren se nám tímto opět snažil položit otázku, proč Izrael není brán jako jakýkoliv jiný stát. Jaký byl důvod a kdo nám ho dal srovnávat Izrael například s Irákem.

To byla vlna slov a myšlenek, která zaplavila místnost a také naše mozky. Na řadu také přišla videa, která nás provedly krásou Izraele. Spatřili jsme velkolepost a modernost měst Haifa, Eilat, historického ducha města Jerusalém, krásu nespoutané přírody, pláže Černého a Červeného moře, nechyběly ani záběry ze života sportu, vibrace kultury, vědy, vzdělání, agrotechnologie a mnohé další, co je nám známé doma.

V druhé části byly na řadě otázky očekávající ze strany účastníků besedy. Na besedě se diskutuje a my jsme humanitní jazykové gymnázium – řekni, kde ty otázky jsou? Co se s námi mohlo stát? …Pár otázek na stranu pana velvyslance padlo, ovšem – ač nerada -  domnívám, že očekával les plný hlásajících se studentů.

A odpověď na jednu z dotazujících se otázek, jestli je nějaká šance, že se v budoucnu najde řešení terorismu a států spojené terorismem? „ Bohužel se domnívám, že zde řešení není a nebude, tento problém je příliš závažný a komplikovaný,” na závěr dodal izraelský velvyslanec Gary Koren.

 

Reklama cestovní kanceláře

Prezentace pana velvyslance byla skvělá, a když nebudu kritická, tak i v rámci možností zajímavá, ale poněkud se mi celá akce zdála jako lákadlo, reklama cestovní kanceláře. Například videa provázející nás krásou Izraele by zlákala miliony rozmýšlejících se „dovolenkářů“, a ano, jsem si jistá, že mě zlákala jako první a od středeční besedy házím do prasátka. Ovšem očekávala jsem besedu nesoucí se v jiném duchu. Přímo jsem se těšila na to, že nás pan Gary nechá nahlédnout do skutečného světa, kde nás jen média nevodí za nos, protože co si budeme povídat, o geografických faktech si můžeme poklábosit s Googlem.

To byla tedy beseda VOLL. I, tzv. zahřívací kolo. Těším se na další, kam společně zabrousíme do více hlubších témat.

 

Seeing is believing

Internet a média nám řeknou hodně, prezentace pana velvyslance nám řekne ještě více, ale jedině spatřit Izrael na vlastní oči, pocítit vše na vlastní kůži dokáže potvrdit náš názor. A k tomuto snu můžeme být blíže díky projektu CEMACH.

 

Velké poděkování za pomocnou ruku při překládání patří Karolíně Kelly, 3.X.

 

Iveta Sedláková, 3.B

Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

28.2.2012
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014