Kurzy

ZIMNÍ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

Vážení a milí studenti 1.ABX +  III.A

níže vždy naleznete aktuální informace týkajících se organizace řádných zimních kurzů pro 1.ABX + III.A, které pro Vás sekce TV organizuje ve šk. roce 2023-2024.


A) 25.2. - 1.3.2024 - JESENÍKY = 1.B + 1.X

 

B) 25.2. - 1.3.2024 - KRKONOŠE = 1.A + III.A

 

Děkujeme za dodržení termínu odevzdání přihlášek do 30.9.2023 a úhrady plateb kurzovného -  do 20.10.2023
Prosíme Vás o výběr přihlášek skrze pověřenou osobu (předsedu třídy), která zajistí výběr přihlášek od všech studentů a následně ve složce všechny předá dotyčnému TV vyučujícímu (1.A+III.A R. Smejkalovi a třídy 1.BX  D. Šimkovi). Předem děkujeme za spolupráci.

Těší se na Vás sekce TV.

Maturitní TV ve školním roce 2023-2024

Vážení maturanti,

 

níže máte k dispozici základní informace k organizaci TV ve školním roce 2023-2024:

Termín úhrady plateb je 30.9.2023.

Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši učitelé TV
Hezký školní rok Vám přeje sekce TV

Letní kurz 2023 pro třídy 3.ABX + V.A

Vážení a milí studenti 3.ABX + V.A,

 

níže Vám postupujeme dokumenty nutné k absolvování letního kurzu, ať už aktivní účastí či formou náhradního plnění:

důležité termíny :

1. Závazné přihlášky k rukám pověřených osob z každé třídy (3.A - B.Halmová, 3.B - A. Svárovská, 3.X - K. Fialová, V.A - K. Janáková) do 28.4.2023

2. Kurzovné - na účet školy (viz. přihláška) = do 28.4.2023
-----------------------------------------------------------------
DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ POSTUP:

3. informační schůzky před odjezdem se všemi třídami 3.ABX + V.A - 29.5.-2.6.2023

4.Posudek o lékařské způsobilostido pátku 26.5.20223 taktéž pověřeným osobám z jedn. tříd a jako celek pak vyučujícím - stejný režim a postup jako s přihláškami ke kurzu (Cvejnová+Šimek) + BEZINFEKČNOST V DEN ODJEZDU před nástupem do busu - 6.6.2023

5. DOBROU NÁLADU S SEBOU :-)

Těšíme se na Vás, ahóóój

 

Vaši učitelé TV a TU 3.ABX + V.A

Maturitní TV ve školním roce 2022-2023

Vážení maturanti,

 

níže máte k dispozici základní informace k organizaci TV ve školním roce 2022-2023:

Termín úhrady plateb je 30.9.2022.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši učitelé TV
Hezký školní rok Vám přeje sekce TV

ZIMNÍ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Vážení a milí studenti 1.ABCX +  III.A

níže vždy naleznete aktuální informace týkajících se organizace řádných zimních kurzů pro 1.ABCX + III.A, které pro Vás sekce TV organizuje ve šk. roce 2022-2023.

!!!! POZOR !!! - ODKLAD KURZU -  JESENÍKY

S ohledem na nedostatek sněhu v Jeseníkách na Pradědu a v jeho okolí došlo K ODKLADU kurzu, a to na předvelikonoční termín - viz. níže

A) 31.3.-5.4.2023 - JESENÍKY = 1.B + 1.C + 1.X

 

Děkujeme za dodržení termínu odevzdání přihlášek do 30.9.2022 a úhrady plateb kurzovného -  do 21.10.2022
Prosíme Vás o výběr přihlášek skrze pověřenou osobu (předsedu třídy), která zajistí výběr přihlášek od všech studentů a následně ve složce všechny předá dotyčnému TV vyučujícímu (1.A+III.A R. Smejkalovi a třídy 1.BCX  D. Šimkovi). Předem děkujeme za spolupráci.

Těší se na Vás sekce TV.

Letní kurzy pro 3.ABX + V.A

Vážení a milí studenti 3.ABX + V.A,

 

níže Vám postupujeme dokumenty nutné k absolvování letního kurzu, ať už aktivní účastí či formou náhradního plnění.

důležité termíny :

1. Závazné přihlášky k rukám pověřených osob z každé třídy (3.A - M. Lorenzová, 3.B - A. Juránková, 3.X - H. Svobodová, V.A - V. Korčáková)
do 11.4.2022

2. Kurzovné - na účet školy (viz. přihláška) = do 30.4.2022
-----------------------------------------------------------------
DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ POSTUP:

3. informační schůzky se všemi třídami 3.ABX + V.A - 6.-10.6.2022

4.Posudek o lékařské způsobilosti - do pátku 10.6.2022 taktéž pověřeným osobám z jedn. tříd a jako celek pak vyučujícím (Cvejnová+Šimek) + BEZINFEKČNOST V DEN ODJEZDU před nástupem do busu - 21.6.2022

5. DOBROU NÁLADU S SEBOU :-)

Těšíme se na Vás, ahóóój

 

Vaši učitelé TV a TU 3.ABX + V.A

ZIMNÍ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 - 2022

Vážení a milí studenti 1.ABX +  III.A a 2.ABX + IV.A

 

níže vždy naleznete aktuální informace týkajících se organizace řádných zimních kurzů pro 1.ABX + III.A a odložených zimních kurzů pro 2.ABX + IV.A, které pro Vás sekce TV organizuje ve šk. roce 2021-2022.

 

1. "ODLOŽENÉ" ZIMNÍ KURZY PRO 2.ABX + IV.A

A) 9.-14.1.2022 - KRKONOŠE = 2.A + IV.A

2. ŘÁDNÉ  ZIMNÍ KURZY PRO 1.ABX + III.A


Děkujeme za dodržení termínu odevzdání přihlášek do 30.9.2021 a úhrady plateb kurzovného -  do 31.10.2021
Prosíme Vás o výběr přihlášek skrze pověřenou osobu (předsedu třídy), která zajistí výběr přihlášek od všech studentů a následně ve složce všechny předá dotyčnému TV vyučujícímu. Předem děkujeme za spolupráci.

Těší se na Vás sekce TV.

TĚLESNÁ VÝCHOVA V MATURITNÍM ROČNÍKU (4.ABX+VI.A) VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

Vážení maturanti,

 

níže máte k dispozici základní informace k organizaci TV ve školním roce 2021-2022:

 

Termín úhrady plateb je 30.9.2021.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši učitelé TV
Hezký školní rok Vám přeje sekce TV

VLTAVA TOUR - 22.-25.6.2021

Vážení a milí studenti 3.ABX + V.A,

 

níže Vám postupujeme dokumenty nutné k absolvování letního kurzu, ať už aktivní účasti či formou náhradního plnění.

 

termíny odevzdání: pro obojí do pátku 11.6.2021

1. Přihlášky k rukám pověřených osob z každé třídy (3.A - I. Kalová, 3.B - T. Slabá, 3.X - M. Rainerová, V.A - K. Knötigová)

2. Kurzovné  - na účet školy (viz. přihláška)
-----------------------------------------------------------------
DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ POSTUP:

3. Posudek o lékařské způsobilosti - do pátku 18.6.2021 taktéž pověřeným osobám z jedn. tříd a jako celek pak vyučujícím (Cvejnová+Šimek) + BEZINFEKČNOST V DEN ODJEZDU před nástupem do busu - 22.6.2021

4. DOBROU NÁLADU S SEBOU :-) 

Těšíme se na Vás, ahóóój

 

Vaši učitelé TV a TU

NÁHRADNÍ TERMÍN VLTAVA TOUR - ZÁŘÍ 2020

Vážení a milí maturanti,

 

jako náhradu za čerstvě zrušenou kulturně-historickou exkurzi v Praze Vám nabízíme účast na VLTAVA TOUR - v termínu od 16.-18.9.2020

 

co kam odevzdat?

1. Přihláška k rukám paní Světlíkové (asistentka pana ředitele) vč. lékařského posudku + bezinfekčnost - do PO 14.9. do 10.h

2. Kurzovné (TU) - do ÚT 15.9.

 

Těšíme se na Vás, ahóóój

 

Vaši učitelé TV a TU

 

 

Tělesná výchova maturitních tříd (4.ABX + VI.A) ve školním roce 2020-2021

Vážení maturanti,

 

níže máte k dispozici základní informace k organizaci TV ve školním roce 2020-2021

 

Termín úhrady plateb je 30.9.2020.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši učitelé TV
Hezký školní rok Vám přeje sekce TV

ZIMNÍ KURZY - 14.-19.2.2021

Vážení a milí studenti 1.ABX a III.A,

 

níže vždy naleznete aktuální informace týkajících se obou zimních kurzů, které pro Vás sekce TV organizuje ve šk. roce 2020-2021.

 

1. ZIMNÍ KURZ KRKONOŠE - 1.A + III.A - 14.-19.2.2021

 

2. ZIMNÍ KURZ JESENÍKY - 1.B + 1.X - 14.-19.2.2021
Děkujeme za dodržení termínu odevzdání přihlášek a úhrady plateb kurzovného - obojí do 30.9.2020

Těší se na Vás sekce TV.

LETNÍ KURZY 2020 - CYKLO A VLTAVA TOUR

KURZY ZRUŠENY BEZ NÁHRADY

 

Vážení a milí studenti 3.ABX a V.A,

 

níže naleznete základní dokumenty a organizaci letošních letních kurzů

1. KURZ - 3.A + V.A - 1.-5.6.2020

2. KURZ - 3.B + 3.X - 8.-12.6.2020
Termín odevzdání přihlášek - 13.3.2020, úhrady kurzovného 31.3.2020
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši TV učitelé
Ahóój :-)

ZIMNÍ KURZY 2020

Vážení a milí studenti 1.ABX a III.A,

 

níže vždy naleznete aktuální informace týkajících se obou zimních kurzů, které pro Vás sekce TV organizuje ve šk. roce 2019-2020.

 

1. ZIMNÍ KURZ KRKONOŠE - 1.A + III.A - 9.-14.2.2020

 

Děkujeme za dodržení termínu odevzdání přihlášek a úhrady plateb kurzovného.

Těší se na Vás sekce TV.

Maturitní tělesná výchova (pro 4.ABX a VI.A) ve šk. roce 2019 - 2020

Vážení maturanti,

 

níže máte k dispozici základní informace k organizaci TV ve školním roce 2019-2020

 

Termín úhrady plateb je 30.9.2019.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši učitelé TV
Hezký školní rok Vám přeje sekce TV

LETNÍ KURZY 2019 - VLTAVA TOUR

Vážení a milí studenti 3.ABX a V.A,

 

níže naleznete základní dokumenty a organizaci letošních letních kurzů

1. KURZ - 3.A + V.A - 3.-7.6.2019

2. KURZ - 3.B + 3.X - 10.-14.6.2019
Termín odevzdání přihlášek - 15.3.2019, úhrady kurzovného 29.3.2019
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši TV učitelé
Ahóój :-)

 

Rozvrhy ekonomického kurzu 2019 pro třetí ročník a V. A.

Vážení studenti 3.A.B.X. a V.A, zveřejňujeme tímto finální rozvrhy pro jednotlivé třídy a a nové rozdělení studentů 3.X do jednotlivých studijních skupin. Rozvrhy jsou ke stažení v těchto odkazech:

rozdělení studentů 3.X

rozvrh všech tří skupin najednou

rozvrh 3.A

rozvrh 3.B

rozvrh V.A

ZIMNÍ KURZY 2019

Vážení a milí studenti 1.ABX a III.A,

 

níže vždy naleznete aktuální informace týkajících se obou zimních kurzů, které pro Vás sekce TV organizuje ve šk. roce 2018-2019.

 

1. ZIMNÍ KURZ KRKONOŠE - 1.A + 1.B - 3.-8.2.2019

 

Děkujeme za dodržení termínu odevzdání přihlášek a úhrady plateb kurzovného.

Těší se na Vás sekce TV.

Tělesná výchova pro maturitní ročník (4.ABX a VI.A) ve šk. roce 2018-19

Vážení maturanti,

 

níže máte k dispozici základní informace k organizaci TV ve školním roce 2018-2019

 

Termín úhrady plateb je 30.9.2018.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši učitelé TV
Hezký školní rok Vám přeje sekce TV

 

LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY 3. ROČNÍKŮ (+V.A) - VLTAVA TOUR 2018

Vážení a milí studenti 3.ABX a V.A.,

 

níže naleznete základní dokumenty související s letními sportovní kurzy 2018, a to pro třídy 

1. 3.A a V.A - termín 4.-8.6.2018

a) PŘIHLÁŠKA
b) DOKUMENTY NUTNÉ K AKTIVNÍ ÚČASTI

c) OBECNÉ POKYNY K ORGANIZACI KURZŮ
d) NÁHRADNÍ PLNĚNÍ PRO NEPŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY K AKTIVNÍ ÚČASTI NA KURZU
e) HARMONOGRAM KURZU


2. 3.B + 3.X - termín 11.-15.6.2018

a) PŘIHLÁŠKA
b) DOKUMENTY NUTNÉ K AKTIVNÍ ÚČASTI

c) OBECNÉ POKYNY K ORGANIZACI KURZŮ
d) NÁHRADNÍ PLNĚNÍ PRO NEPŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY K AKTIVNÍ ÚČASTI NA KURZU
e) HARMONOGRAM KURZU

 

Termín odevzdání PŘIHLÁŠEK - středa 28.3.2018

S případnými dotazy se prosím obracejte na své vyučující TV.

LETNÍ KURZY 3. ROČNÍKŮ (+V.A)

Vážení a milí žáci 3. ročníků a V.A,

níže budete vždy nalézat aktuální informace a dokumenty k letním kurzům.

Přihlášku prosím odevzdejte svým TV vyučujícím do 31.3.2017.

 

 

Případné dotazy Vám rádi zodpoví Vaši vyučující TV.
Těšíme se na Vás a ahóój :-)

 

ZIMNÍ KURZY 2017

Vážení a milí žáci 1.ABX a III.A,

 

níže vždy ke každému kurzu naleznete dokumenty nutné k absolvování zimního kurzu

 

1. ZIMNÍ KURZ PRO 1.B + 1.X - JESENÍKY, chata BARBORKA, 12.-17.2.2017

 

2. ZIMNÍ KURZ PRO 1.A + III.A - KRKONOŠE - Pec pod Sněžkou, 12.-17.2.2017

 

LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY

Vážení žáci předmaturitních ročníků 3.ABX a V.A

 

níže Vám budeme poskytovat dokumenty nutné k absolvování letních sportovních kurzů:

 

 

Prosíme Vás o dodržení termínu odevzdání přihlášek ke kurzu do pátku 1.4.2016.
Předem děkujeme Vaši TV vyučující

 

Rozvrhy ekonomického kurzu pro předmaturitní ročník 2016

Rozvrhy jednotlivých tříd pro ekonomický kurz předmaturitního ročníku 2016:

Termín kurzu: 15. - 19. únor 2016

Rozvrh 3.A je zde.

Rozvrh 3.B je zde.

Rozvrh V.A je zde.

Rozvrhy všech tříd najednou jjou zde.

Rozdělení žáků 3.X do jednotlivých tříd je zde.

Ekonomický kurz pro 3. a V. ročník 2016

Informace a pokyny k ekonomickému kurzu ŠVP pro 3. a V. ročník 2016 naleznete ke stažení zde. Kurzovné bylo sníženo na 100 Kč/student.

ZIMNÍ KURZY 2016

Dobrý den Vám přejeme,

 

níže naleznou žáci prvních ročníků 1.ABX a III.A veškerou dokumentaci k zimním kurzům.

 

1. KURZ - JESENÍKY - chata BARBORKA - 1.A + 1.X - 7.-12.2.2016

 

2. KURZ - KRKONOŠE - Pec pod Sněžkou - 1.B + III.A - 14.-19.2.2016
Termín odevzdání závazných přihlášek je úterý 27.10.2015, a to svému vyučujícímu TV: 1.A - Boháčová, 1.B - Šimek, 1.X - Sargánek, III.A - Cvejnová.

Děkujeme za spolupráci.

 

LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY 2015

Vážení žáci předmaturitních ročníků 3.ABX a V.A

 

níže Vám budeme poskytovat dokumenty nutné k absolvování letních sportovních kurzů:

 

Děkujeme  vám za včasné odevzdání závazné přihlášky, úhradu kurzovného a těšíme na Vás

 

Ahóóój :-)

 

Vaši učitelé TV

 

NÁHRADNÍ VÝSTUPY za neúčast v ekonomickém kurzu 3. a V. ročníku

Centrální zadání všech náhradních výstupů naleznete zde.

Jmenovité seznamy těch, kteří neabsolvovali jednotlivé aktivity během ekonomického kurzu 3. a V. ročníku i se zadanými náhradními výstupy:

3A

3B

3X

VA

Jednotlivé náhradní výstupy odevzdejte dle pokynů v centrálním zadání!

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022