Anotace kurzů

Tradice a součastnost

(druhý ročník šestiletého cyklu)

Činnosti kurzu Tradice a současnost jsou zaměřené na poznávání prostředí, ve kterém žáci žijí, a to pohledy upřenými na konzervativní hodnoty, vybudované našimi předky i pohledy mladého vnímavého člověka, toužícího po pokrokových změnách. Tyto dva pohledy mohou být stavěny do kontrastu a nebo se mohou naopak skvěle doplňovat, což budou žáci při provádění a hodnocení svých pozorování a praktických činností uskutečňovat. Tyto činnosti budou realizovány především při poznávání města Brna, jeho tradic (průmysl, historie, příroda, hudba, architektura) a jeho okolí (geografie, historie, ochrana přírody, ekologie).

Podobně jako v kurzu Místní region v prvním ročníku budou žáci rozvíjet své kompetence při naplňování některých kapitol z průřezových témat Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova i Výchova demokratického občana.

Výstupem z kurzu bude mimo jiné i umělecké dílo literární, výtvarné či hudební a vzhledem k zaměření studia na živé jazyky (anglický jazyk) bude hlavní výstup z kurzu v anglickém jazyce.

Na přípravě projektu se v letošním roce podílejí učitelé českého jazyka a hudební výchovy (L. Číhalová - třídní učitelka), anglického jazyka (I. Brhelová, I. Gilbertová), biologie (I. Kubištová), geografie (K. Gorodecká), historie (R. Černý) a výtvarné výchovy (P. Palečková).

 

Praktické činnosti budou uskutečňovány ve 4 projektových dnech:

16.4. 2009 -    Tradice a současnost našeho města - Brna

26.5. 2009 -    Od pravěkého osídlení Moravy, dobu halštatskou a středověké železářství k současné ochraně přírody (Adamov, Františčina Huť, Býčí skála, Křtiny)

poslední týden v červnu -     Projekt Stromy (výtvarná výchova, biologie, ochrana přírody)

Tradiční rekreační oblast Brňanů a místo pravěkého i středověkého osídlení - (údolí Říčky - historie, ekologie, chráněná území, jeskyně Pekárna).

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku naší školy.

4.11.2014
Ekatalog
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
30.3.2016
Projekt bezdrátová škola Jihomoravský kraj

nám umožnila pokrýt školu signálem a připojit se odkudkoliv k internetu

Více informací ...

30.3.2016
Ambasodoři MU

Jsme zapojeni do projektu Ambasadoři Masarykovy univerzity.

ambasadoři

Masarykova univerzita

19.5.2014