Kurz ekologie v regionu

V době od poloviny dubna do prvního květnového týdne se uskutečnily kurzy všech 2. ročníků s ekologickou tématikou. Kurzy proběhly na příjemném místě - zařízení brněnské Lipky Rychta Krásensko. Naše škola tradičně využívá programové nabídky kvalifikovaných pracovníků Lipky, kteří se specializují především na práci v terénu, ať už geografickou, botanickou, zoologickou či obecně ekologickou. Ve dnech, kdy nám nepřálo počasí, jsme si „hráli“ v sále Rychty a tak se zábavnou formou učili informace z oblasti ochrany životního prostředí tak, jak nám je předepisují osnovy. Více o našich kurzech na http://www.pilotg-gp.cz/index.php?p=H_ekologie&site=brno_slov .

Důležitou součástí kurzů je také exkurze do pražské botanické a zoologické zahrady v Tróji a terénní exkurze v okolí Brna. Na všech akcích plní studenti úkoly z průřezového tématu environmentální výchova. Na přípravě a vyhodnocení kurzů se podílejí všechny vyučující biologie i třídní učitelé.

gekončík
Kde jsme?
Vůbec se nebojíme!
Kde se nacházejí invazní druhy?
Zkoumáme biodiverzutu rybníka
Botanická zahrada v Tróji
Zoologická zahrada v Tróji
Zpět do sekce

Aktuality

Přátelé Slovaňáku

Spolek Přátelé Slovaňáku sdružuje rodiče a další přátele školy. Základní informace si můžete přečíst v samostatném článku. Rozhodnete-li se činnost spolku podpořit, můžete využít vzor darovací smlouvy, kterou najdete v sekci Dokumenty.

14.1.2016
Odkazy
22.3.2019
Telefonní klapky

Nová ústředna umožňuje přímé volání. Také došlo ke změně některých klapek, viz seznam.

8.9.2018
Informace o ubytování

Ubytování a stravování pro naše studenty nabízí Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Info na www.cichnovabrno.cz.

14.3.2013
Informace o stravování

Přečtěte si základní informace o stravování na naší škole.

18.4.2017
DofE
Zapojujeme se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
DofE logo

 

27.9.2020
Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

logo MŠMT

logo Next Generation EU

logo NPO

22.2.2022